پایان نامه مساله بزهکاری و عوامل موثر بر آن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه مساله بزهکاری و عوامل موثر بر آن

 پایان نامه مساله بزهکاری و عوامل موثر بر آن
این پایان نامه دارای پرسشنامه میباشد

مقدمه:
بزه به سرکشی فرد در برابر اراده اجتماع که به وسیله مقررات تعیین گردیده است اطلاق می شود بزهکاری همه گروههای سنی از کودکان تا بزرگسالان را شامل می شود و از جمله معضلاتی است که در اکثر جوامع از ابتدایی تا پیشرفته را در بر می گیرد . مسئولین اصلاح و امنیت کشورهای مختلف برای پیشگیری و مبارزه بااین انحراف اجتماعی تمهیداتی اندیشیده و به کار بسته اند لیکن کماکان این مشکل اجتماعی به قوت خود باقی است .  با گسترش ارتباطات جوامع مختلف اطلاعات و تجربیات و دستاوردهای خود را در اختیار یکدیگر قرار می دهند و از تکرار تجربه های نا موفق جلوگیری به عمل می آورند.
بزهکاری در کودکان و نوجوانان بسیار شایان توجه است زیرا در این سنین روح و جسم آنان همچون لوح سفیدی است که می توان هر چیزی را بر روی آن حک نمود برای سلامت اجتماع بهتر است توجه را به این بخش از اجتماع معطوف کرد تا از بروز معضلات دیگر جلوگیری عمل می آید.
در هم تنیدگی مشکلات اجتماعی به بروز مشکلات عدیده دیگر کمک می نماید و مسئولین را به طور مدام درگیر مسائل مختلف می سازد چاره اندیشی و اقدام به آن هزینه های هنگفتی را می طلبد که می تواند در راه سازندگی مصرف گردد.
بررسی علل و عوامل بزهکاری حاکی از کمبود هایی است که در زمینه های مالی، فرهنگی، عاطفی و اجتماعی وجود دارد که می توان با رسیدگی و برخورد ریشه ای به مرتفع ساختن آن کمک نمود . شاید بتوان به جرات گفت که برقراری عدالت اجتماعی می تواند بهترین راهکار باشد و بدست نخواهد آمد مگر آنکه در تمام زمینه ها و به طور همه جانبه  باعلل و عوامل بزهکاری و مبارزه جدی نمود والدین آگاه می دانند که الگوی فرزندان خود قرار گیرند . کودکان ابتدا طوطی وار همه چیز را می آموزند و سپس آن را درونی می سازند و جزء شخصیت خود قرار می دهند.
ساخت شخصیت کودکان از همان اوان کودکی صورت می گیرد و حساسیت روح ونقش پذیری سریع آنان حاکی از همین مدعاست . فلذا برای صحت و سلامت اجتماع می بایست به این  بخش از جامعه توجه خاص داشت و روح لطیف آنان را با حرکات ، افکار و سخنان نابجا و رفتار و برخورد غیر منطقی خوشه دار نساخت.

فهرست مطالب:
چکیده تحقیق
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
ادبیات تحقیق
روش تحقیق
نتایج تحقیق
نتیجه گیری کلی
پیشگفتار
فصل اول
مقدمه
بیان مساله
سوال آغازین تحقیق
سوالات فرعی تحقیق
اهمیت و ضرورت موضوع مورد بررسی
شناخت علل و عوامل موثر در بزهکاری و اجتناب از آن
اهداف کلی تحقیق
ادبیات تحقیق
بزهکار کیست
بی هنجاری
انواع جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان
جرائمی که در اثر عدم رعایت شئونات اسلامی حادث می گردد
ویژگی های نوجوانان بزهکار
رفتارهای عادی کودک
بزهکاری جوانان و نموجوانان در جامعه
عوامل موثر در ارتکاب جرم از سوی جوانان و نوجوانان
ضرورت تشکیل دادگاه های اطفال
منابع فصل اول
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
چهارچوب تئوری theretical  frome  work
تئوریهای مربوط به سنجش متغیر وابسته
نظریه های جامعه شناسی کجروی
نظریه ساترلند
زیگمون فروید ، دیوید ریزمن عامل مذهب
نظریه افسردگی تاپیر
تئوری کولی
تئوری هرم نیازهای آبراهام مازلو
مکوبی و مارتین
دورکیم ( بیگانگی اجتماعی )
دورکیم ( آنومی اجتماعی )
فرضیات تحقیق
دیاگرام مدل علی برای عوامل موثر بر میزان گرایش به بزهکاری (y )
تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق
منابع فصل دوم
فصل سوم
مقدمه
روش تحقیق
روش آمایش نمونه ( جامعه آماری / شیوه نمونه گیری )
روش  پژوهش یافته ( نوع روش تحقیق )
روش گزینش داده ها ( ابزار جمع آوری داده ها )
روش پردازش آمارها
منابع فصل سوم
فصل چهارم
جداول فراوانی توصیف و تفسیر و ترسیم نمودار
آزمون همبستگی و جداول دو بعدی آزمون فرضیه با استفاده از روش های متناسب آماری
ضریب همبستگی پیرسون (r) : مبتنی بر عوامل اجتماعی
منابع فصل چهارم
فصل پنجم
یافته های تحقیق
تفسیر جداول دو بعدی جدول شماره ۳۲ تاثیر عوامل محیطی در بزهکاری افراد
نتیجه گیری کلی
عوامل اجتماعی
عوامل اقتصادی
استنتاج تئوریکی
پیشنهادات و راهبردها
دیگر پیشنهادات
محدودیتهای تحقیق
ضمایم و پیوست ها
منابع و ماخذ
پرسشنامه
زندگی نامه یک مجرم معتاد

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی
در قالب word و قابل ویرایش


قیمت : 7900 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات