تاثیر شرایط و متغیرهای جوشکاری بر مورفولوژی و میزان فریت در فولادهای زنگ نزن آستنیتی ۳۱۶

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  تاثیر شرایط و متغیرهای جوشکاری بر مورفولوژی و میزان فریت در فولادهای زنگ نزن آستنیتی ۳۱۶

مقاله تاثیر شرایط و متغیرهای جوشکاری بر مورفولوژی و میزان فریت در فولادهای زنگ نزن آستنیتی ۳۱۶

چکیده:
در جوشکاری فولاد زنگ نزن آستینتی ریز ساختار جوش با ساختار آستینتی فلز پایه اختلاف دارد و غالبا فاز فریت در جوش بوجود می آید. اهمیت این فاز در مطالعات خوردگی و میزان تنش های پسماند ناشی از جوشکاری آشکار می شود، لذا در این تحقیق سعی بر آن است تا تاثیر شرایط و متغیرهای جوشکاری بر مورفولوژی و درصد فاز فریت ایجاد شده در فولاد زنگ نزن آستینتی ۳۱۶ مطالعه گردد. بدین منظور اثر طرح اتصال، ضخامت فلز پایه، نوع الکترود جوشکاری، تعداد پاسهای جوش و جنس پشت بند جوشکاری مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج مطالعات حاکی از آن است که تحت شرایط مختلف، عدد فریت جوش در محدوده ۲۶-۱ تغییر می کند و پیش بینی دیاگرام ساختاری شفلر به واقعیت بسیار نزدیک است. تصاویر متالوگرافی نمونه ها نیز از تشکیل فریت با موفولوژی های متفاوت از قبیل فریت یوتکتیکی بین سلولی، سوزنی، اسکلتی و شبکه ای حکایت می کند. بنابراین با کنترل شرایط و متغیرهای فرآیند جوشکاری، امکان رسیدن به ریز ساختار مورد نظر در جوش فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۱۶ وجود دارد.
نویسندگان: مهدی شاهدی اصل، امیر حسین کوکبی، پدرام مهدیزاده تهرانی

راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مهندی متالوژی
در قالب PDF


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات