تحقیق اختلاف بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق اختلاف بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

تحقیق اختلاف بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

مقدمه:
اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و … که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.
وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

فهرست مطالب:
مقدمه    
بخش اول: تعاریف و مفاهیم
فصل اول: شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی    
مبحث اول: تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن    
مبحث دوم: اقسام اشخاص حقوقی    
گفتار اول: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی    
الف: شرکت های تجاری     
ب: مؤسسات غیر تجاری     
گفتار دوم: اشخاص حقوقی حقوق عمومی     
الف: دولت     
ب: شوراهای اسلامی     
ج : شهرداری ها     
د : سایر اشخاص حقوقی عمومی     
مبحث سوم: آشنایی با اصطلاحات مورد نیاز     
گفتار اول: شناسایی قوه مجریه ، دستگاه اجرایی و اختلاف     
گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح     
فصل دوم: دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی
مبحث اول: شخصیت حقوقی دولت     
گفتار اول: چگونگی شخصیت حقوقی دولت     
گفتار دوم: مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت     
مبحث دوم: جنبه های شخصیت حقوقی دولت     
گفتار اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت     
گفتار دوم: جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت     
مبحث سوم: تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی     
گفتار اول : نهادهای دولتی در قانون محاسبات     
الف: وزارتخانه ها     
ب: مؤسسات دولتی     
ج: شرکت های دولتی     
گفتار دوم: مؤسسات عمومی و انواع آن     
الف: مؤسسات عمومی مستقل     
ب: مؤسسات  و نهادهای عمومی غیر دولتی     
فهرست منابع   

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
حاوی فایل ورد و قابل ویرایش


قیمت : 11000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات