پایان نامه شبکه نظیربه نظیر (همتا به همتا)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه شبکه نظیربه نظیر (همتا به همتا)

پایان نامه شبکه نظیربه نظیر (همتا به همتا)

چکیده:
نظیر به نظیر به هر ارتباط چندگانه، خودگردان  دستگاه‌ها که به صورت یکسان عمل می‌کنند اطلاق می‌شود. یک شبکه نظیر به نظیر نوعی شبکه است که در آن ایستگاه‌های کاری هم به صورت یک مشتری (تقاضا کننده داده) ، هم به صورت سرور (عرضه کننده داده) و هم به صورت یک خدمتگزار (عرضه کننده و تقاضا کننده داده) می‌توانند عمل کنند. در شبکه‌های نظیر به نظیر کامپیوترهای موجود در شبکه دارای وظایف و مسئولیتهای معادل و مشابه هستند. به طور مثال کامپیوتر A می‌تواند درخواست یک فایل را از کامپیوتر B نماید. در این وضعیت، کامپیوتر A به عنوان یک سرویس گیرنده ایفای وظیفه نموده و کامپیوتر B به عنوان یک سرویس دهنده رفتار می‌نماید. در ادامه فعالیت، کامپیوترهای A,B می‌توانند دارای وظایف معکوسی نسبت به وضعیت قبل داشته باشند.

فهرست مطالب:
 فصل اول: مقدمه‌ای بر شبکه‌های  نظیر به نظیر (peer to peer network)
نظیر به نظیر چیست؟
اشتراک منابع کامپیوتری و سرویسها با تبادل مستقیم بین سیستمها
مقیاس‌پذیری
قابلیت اعتماد
انواع شبکه‌های نظیر به نظیر
چارچوب‌های شبکه‌های نظیر به نظیر
کاربردهای شبکه نظیر به نظیر 
شبکه نظیر به نظیر و تامین کننده‌های سرویس
کاربردهای شبکه نظیر به نظیر
اجزای معماری شبکه نظیر به نظیر در  Winsows
تشخیص نام وکشف نظیر با PNRP
نام نظیرهاوPNRP ID S
تعیین نام PNRP
سنجش تعیین نام نظیر در کشهای چند سطحی
Graphing
نگهداری گراف
ایجاد ارتباط با یک گراف
قطع ارتباط از گراف
تشخیص و تعمیر جز در گراف
امنیت گراف
Gruoping
نام نظیرها
گواهی اعضای گروه (GMCs)
انتشار GMC
سیاستهای امنیت
ایجاد یک گروه
پیوستن و ایجاد ارتباط با یک گروه
فصل دوم – توپولوژیهای شبکه نظیر به نظیر
توپولوژی مرکزی
انواع توپولوژیهای دیگر
سطوح نظیر‌به‌نظیر
بنیانهای نظیر‌به‌نظیر
قابلیت همکاری
امنیت:
اطلاعات
مدیریت مدارک
همکاری
فایلها
پهنای باند
افزایش‌ بار
استفاده مشترک از پهنای باند
سیکلهای پروسسور
اجتماع نظیر به نظیر 
بازسازی زنجیره ارزشها
سوارکاری آزاد و مسئولیت
نتیجه
کاهش هزینه‌های مالکیت
مقیاس‌پذیری
شبکه‌های adhoc
فصل سوم – Napster  و Gnutella
ساختار پیام داده Napster  
قالب‌بندی
ابلاغ فایل اشتراکی میزبان
پاسخ و پاسخ‌جستجو
درخواست دانلود
انتقال فایل
دانلود با دیوار آتش
پیاده‌سازی
Gnutella  
ساختار Gnutella  
پروتکل Gnutella
سرآیند توصیفگر
قوانین
انعطاف‌پذیری
کارایی و مقیاس‌پذیری
قابلیت اعتماد
Fast Track
پروتکل  Fast Track
ساختار OpenFT
پروتکل OpenFT
مقایسه
فصل چهارم – تهدیدهای امنیت داده در شبکه‌های نظیر‌به‌نظیر
تاثیر اشتراک فایل بر امنیت پایگاه داده
استخراج داده های حساس و مهم ازپیامهای ODBC
جملات اخلال در سرویس دهی (DOS)
مولفه های غیر قابل اعتماد در شبکه
نتیجه گیری
فصل پنجم – امنیت و قابلیت اعتماد در سیستمهای نظیر‌به‌نظیر
قابلیت اعتماد و امنیت
اعتماد چیست؟
اعتماد به عنوان یک پدیده اجتماعی
هویت
احراز هویت
سیستمهای پیشنهادی
هویتهای متعدد
زمینه های اجتماعی
قوانین
انتقال قابلیت اعتماد
زمان به عنوان یک زمینه

 

 


قیمت : 500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات