دانلود پایان نامه کپک قارچ خوراک دام

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پایان نامه  »  پایان نامه کپک خوراک دام – قارچ

دانلود پایان نامه کپک خوراک دام – قارچ پایان نامه قارچ خوراکی پایان نامه قارچ شناسی پزشکی پایان نامه قارچ پایان نامه قارچ شناسی پایان نامه قارچ خوراکی پایان نامه پرورش قارچ دانلود پایان نامه قارچ موضوع پایان نامه قارچ پایان نامه در مورد پرورش قارچ کپک قارچ خوراکی کپک خوراکی کپک قارچ دکمه ای

Mold Feed

 

پایان نامه کپک خوراک دام – قارچ

فهرست مطالب

مقدمه

علوفه و روش های نگهداری آن

عمل میکروارکانیسیم ها

سیلو کردن

روش سیلو کردن

تغییرات شیمایی هنگام آماده شدن سیلاژ

مزایای سیلاژ

ارزش غذایی سیلاژ

میکروبیولوژی مواد سیلوئی

باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک

کلستریدیوم ها

انتروباکترها

قارچ ها

زیان های اقتصادی ناشی از قارچ ها

سموم قارچی و تاثیر آن بر بهداشت و کیفیت خوراک دام و طیور

تاریخچه مایکوتوکسین

مایکوتوکسین ها

ومی توکسین

T2toxin

Zearalenone

Fumonisin

آلودگی ماده خوراکی به مایکوتوکسین ها

اثرات سم آفلا توکسین دربهداشت و سلامتی انسان و حیوان:

آفلاتوکسیکوز در طیور

روشهای خنثی سازی افلاتوکسین:

پیشگیری و درمان

نمونه برداری

اندازه گیری افلاتوکسین47

منابع48

مقدمه

میکروب ها تغییرات مطلوب و نامطلوب در مواد غذایی پدید می آورند. مثلاً در مواد سیلویی خوراک دام میکروبها می توانند هم نقش مطلوب و هم نقش نامطلوب را ایفا کنند. در نقش مطلوب باکتری ها باعث نگهداری و خوش خوراکی خوراک های سیلویی می شوند. اما در طرف دیگرقارچ ها می توانند با ایجاد کپک نقش نامطلوب را کامل کنند.

تغییرات نامطلوب را می توان فساد مواد غذایی نامید .

در حیوانات مزرعه ای مایکوتوکسین ها اثرات منفی روی مصرف خوراک ، عملکرد حیوان ، میزان رشد و سیستم ایمنی دارند. نشخوارکنندگان معمولاً مقاومت بیشتری به علت توانایی سم زدایی میکروارگانیسم های شکمبه نسبت به غیر نشخوارکنندگان به خوراک آلوده به مایکوتوکسین ها دارند.

مایکوتوکسین معمولاً در اجزای ماده خوراکی مانند ذرت، سورگوم، جو ، گندم ، کنجاله پنبه و بادام زمینی دیده شده است. مشکل مایکوتوکسین ها فقط در خوراک حیوان یا کاهش عملکرد دام و طیور نیست. بلکه در گوشت و شیر و تخم مرغ هم وجود دارد که می تواند برای سلامتی انسان تهدید آمیز باشد.

موضوع مورد نظر ما اثرات مایکوتوکسین بر روی خوراک دام است که به آن می پردازیم.

علوفه و روش های نگهداری آن

غذای اصلی حیوانات نشخوار کننده علوفه است . این خوراک را می توان به صورت خشک ، سبز و سیلو نگهداری کرد. روش های سنتی حفظ علوفه سبز، کاستن از میزان رطوبت آن است. موفقیت در این امر تا چندی پیش کاملاً بستگی به وجود هوای خوب و آسمانی آفتابی دارد.
عمل میکروارکانیسیم ها

چنانچه به علت شرایط بد هوا عمل خشک کردن علوفه به طول انجامد احتمالاً تغییراتی در اثر فعالیت باکتری ها و قارچ ها بوجود می آید. در علوفه های برداشت شده که به مدت چند روز در مزرعه قرار می گیرند،تخمیر باکتریایی صورت می پذیرد و منجر به تولید مقادیر اندکی از اسید های استیک و پروپیونیک می شود. به علت ایجاد مایکوتوکسین ها در علوفه ی کپک زده ، علاوه بر کاهش خوش خوراکی ، مصرف آن خطراتی را برای انسان و حیوانات در برخواهد داشت. چنین علوفه ای احتمالاً حاوی آکتینومایست ها نیز می باشد که مسئول ایجاد یک بیماری آلرژیک ریوی در انسان موسوم به «Farmers lung» است.
سیلو کردن

هدف از سیلو کردن، نگهداری علوفه سبز در فصلی است که علوفه فراوان است ؛ به گونه ای که در این ماده آبدار می تواند در زمان کمبود ، به گاو تغذیه شود. بنابراین سیلاژ، تضمینی در برابرکمبود علوفه است زیرا خوراکی با ارزش است که تفاوت چندانی باعلوفه سبز اولیه ندارد و به تداوم تولید شیر در مزرعه ، کمک می کند.

دامنه گسترده ای از گیاهان زراعی و علف ها را می توان سیلو کرد مانند: ذرت، جوار ، سورگوم و گراس هایی مانند گینی ، سودان و هیبرید ناپیر. در میان گیاهان علوفه رابی ، یولاف از گیاهان زراعی بسیار خوب برای سیلو کردن است.

یک ویژگی مهم گیاه سیلو شونده این است که باید دارای مقدار بسنده ای از کربوهیدارت هایی باشد که به آسانی تخمیر می شوند. بنابراین ، گیاهان لگومی مانند شبدر و برسیم، برای سیلو شدن نیاز به فراوری ویژه ای دارند.

برای نمونه ، می توان یولاف را با برسیم و یا لوبیا گاوی را با ذرت مخلوط کرد تا مشکل رطوبت زیاد و کروهیدارت کم لگوم ها ، جبران شود. افزودن ملاس ، روش دیگی برای افزایش میزان کربوهیدات ها است. سی و یک تا چهل کیلوگرم ملاس برای پاشیدن روی هر تن گیاه لگومی ، بسنده است. در مناطقی که برنج کشت می شود و کاه برنج ، مصرفی در مزرعه یا در بازار ندارد می توان کاه برنج و برسیم را به نسبت به 1به 5 سیلو کرد.مخلوط کاه برنج و سنبل آبی (Water hyacinth) به نسبت 1 به 4 و همراه با ملاس ، سیلاژ به نسبت خوشخوراکی ، تولید می کنند.

 


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات