گزارش کارآموزی کامپیوتر، بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  گزارش کارآموزی کامپیوتر، بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی

گزارش کارآموزی کامپیوتر، بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی

چکیده:
در تحقیق حاضر ابتدا با مقدمه ای در مورد نقش خرده نظام تامین اجتماعی در بین خرده نظامهای اجتماعی و مقایسه و تاثیر این خرده نظام بسیار مهم در جامعه توضیح داده و سپس در ادامه به شرح مختصری از فرآیند شکل گیری این خرده نظام و عوامل موثر بر ظهور آن و همچنین آثار مثبت تامین اجتماعی در جامعه پرداخته ام.
بعد از این مقدمه و آشنایی کلی با این خرده نظام به طور مختصر و مفید به شرح وظایف و عملکرد واحد های مختلف مستقر در شعبه دو تامین اجتماعی تهران پرداخته و همچنین در مورد سیستم های کامپیوتری هر واحد و کارهای روتین کامپیوتری واحدهای مختلف با شرح منوهای آنها توضیحاتی داده شده است.
سپس شرح مختصری در مورد بانک اطلاعاتی سازمان که با زبان فاکس پرو طراحی شده و دلایل استفاده از این زبان و نقاط قوت و ضعف آن آورده ، پس از آن توضیحاتی در مورد محیط کاری فاکس پرو و فرمانهای آموخته شده در طول این دوره و تجربیات مفیدم ذکر شده است . بعد از آن به معرفی سیستم شبکه شعبه دوم تامین اجتماعی تهران که تحت سیستم عامل ناول نت ور ۵٫۱ تحت Dos می باشد پرداخته و نقاط قوت و ضعف این سیستم عامل اشاره کرده و به ذکر دستورات و آموخته های خویش در این مبحث پرداخته ام .
در نهایت به فعالیت های سخت افزاری در طول این مدت در اداره مذکور انجام داده اشاره کرده و با همکاری بخش آمار سازمان گزارش کوتاهی از عملکرد واحدهای مختلف در سه ماهه اول سال۸۷ به عنوان ضمیمه ارائه کردم. 

فهرست مطالب:
چکیده
پیشگفتار 
فصل اول : معرفی سازمان تامین اجتماعی  
۱-۱ ) نقش خرده نظام تامین اجتماعی در جامعه  
۱-۲ ) تامین اجتماعی و فرایند شکل گیری آن  
۱-۳ ) عوامل موثر بر ظهور نظام تامین اجتماعی  
۱-۴ ) آثار مثبت تامین اجتماعی در جامعه  
فصل دوم : واحدهای اداره تامین اجتماعی شعبه نه  
۲-۱ ) واحد نام نویسی و حسابهای انفرادی  
۲-۲ ) واحد درآمد  
۲-۳ ) واحد اجرائیات  
۲-۴ ) واحد بازرسی  
۲-۵ ) باجه دریافت  
۲-۶ ) امور مالی  
۲-۷ ) امور اداری  
۲-۸ ) مستمری ها  
۲-۹ ) امور بیمه شده گان  
فصل سوم : سایر فعالیتهای سازمان تامین اجتماعی  
۳-۱ ) بیمه بافندگان قالی و قالیچه و گلیم و زیلو  
۳-۲ ) بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور  
فصل چهارم : بانک اطلاعاتی اداره تامین اجتماعی شعبه نه  
۴-۱ ) توضیح در رابطه با بانک اطلاعاتی شعبه  
۴-۲ ) دلایل استفاده از فاکس پرو  
۴-۳ ) شرح محیط کاری فاکس پرو  
۴-۴ ) فرمانهای آموخته شده در طول دوره  
فصل پنجم : شبکه داخلی شعبه   
۵-۱ ) شرح شبکه داخلی شعبه  
۵-۲ ) فرمانهای آموخته شده در طول دوره  
فصل ششم : فعالیتهای سخت افزاری  
۶-۱ ) شرح فعالیتهای سخت افزاری  
۶-۲ ) نحوه نصب کارت شبکه  
فصل هفتم : ضمائم و پیوستها و جداول  
۷-۱ ) نگاهی گذرا بر عملکرد شعبه دو تهران  
۷-۲ آمار بیمه شده گان  
۷-۳ ) نمودار وضعیت پرونده های مطالباتی  
۷-۴ ) واحد مستمری ها  
۷-۵ ) واحد نام نویسی و حسابهای انفرادی  
۷-۶ ) گزارش اجرایی عملیات مرحله سوم طرح سامان سوابق بیمه شده گان  
۷-۷ ) در صد بیمه شده گان شناسایی شده و ناشناس  
۷-۸ ) آمار شاخص های مهم عملیاتی شعبه دو تهران  
۷-۹ ) آمار بیمه شده گان  
۷-۱۰ ) آمار مستمری بگیران  
۷-۱۱ ) آمار پرونده های مطالباتی  
۷-۱۲ ) آمار واحد نام نویسی  
۷-۱۳ ) آمار واحد اجرائیات  
۷-۱۴ ) آمار واحد بازرسی  
۷-۱۵ ) واحد امور بیمه شده گان  
۷-۱۶ ) واحد امور اداری  
۷-۱۷ ) واحد ساماندهی  
۷-۱۸ ) مقایسه بدهی های وصول شده و نشده واحد اجرائیات  
۷-۱۹ ) آمار تعداد بازرسی های انجام شده  
۷-۲۰ ) چارت سازمانی

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته کامپیوتر
با فرمت word و قابل ویرایش


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات