تحقیق حسابداری و کنترل های مالی دولتی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق حسابداری و کنترل های مالی دولتی

تحقیق حسابداری و کنترل های مالی دولتی

حساب مستقل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای  
حساب مستقل اعتبارات هزینه  

بخشی از متن:
شرح عملیات حسابداری:
۱- هنگام ابلاغ اعتبار مصوب به تفکیک پروژه و ردیف متفرقه 
اعتبار مصوب ××
دستگاه اجرائی××
۲- پس از ابلاغ تخصیص در هر نوبت :
تخصیص اعتبار ×× 
اعتبار مصوب ××
۳- هنگام صدور درخواست وجه برای دریافت تنخواه گردان حسابداری از خزانه :
درخواست وجه ××
تنخواه گران حسابداری ××
۴- پس از دریافت اعلامیه واریز وجه به حساب بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای :
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
درخواست وجه ××
۵- با اخذ ضمانتنامه یا سایر وثیقه های مورد قبول مربوط به شرکت نمودن در مناقصه تادیه پیش پرداخت :
حساب تضمینات ××
طرف حساب تضمینات ××
۶- هنگام تامین اعتبار جهت کنترل اعتبارات در قبال هر گونه ایجاد تعهد:
تامین اعتبار ××
ذخیره تامین اعتبار ××
۷- پس از انعقاد قرار داد ساخت یا ایجاد دارائی سرمایه ای یا خرید اموال منقول سرمایه ای :
کنترل قرار دادها ××
طرف حساب کنترل قراردادها ××
۸- هنگام پرداختهای غیر قطعی به افراد طرف قرارداد و عاملین ذیحساب :
تنخواه گردان پرداخت ××
پیش پرداخت سالجاری ××
علی الحساب سالجاری ××
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
۹- تامین اعتبار هنگام خرید موجودی جنسی :
تامین اعتبار ××
ذخیره تامین اعتبار ××
۱۰- هنگام خرید موجودی جنسی برای هر یک از طرحها :
حساب موجودی جنسی کالا ××
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
۱۱- هنگام تحویل موجودی جنسی ‏، مصالح ، به پیمانکار بطور مستقیم یا از محل موجودی جنسی:
پیش پرداخت موجودی جنسی ××
موجودی جنسی کالا ××
۱۲- پس از خرید وسایل و کالا که مستقیماً قابل بهره برداری در دستگاه دولتی می باشد به شرط اینکه عمر آن بیش از یکسال باشد از حساب موجودی جنسی و کالا به حساب دارائی ثابت و حساب معین مربوطه منظور شود .
دارائی ثابت ××
موجودی جنسی و کالا ××
۱۳- در صورتیکه دارائی ثابت در سالجاری ایجاد شده باشد و دستگاه اجرایی دیگری بهره برداری نماید پس از تحویل دارائی ثابت به دستگاه بهره بردار ثبت حذفی آن در دفاتر و حسابهای دستگاه واگذار کننده دارائی ثابت عبارتست از :
دستگاه اجرائی ××
دارائی ثابت ××
۱۴- در صورتیکه دارائی ثابت در سنوات قبل ایجاد  شده باشد و در سالهای آتی ادامه داشته باشد و دستگاه اجرایی دیگری بهره برداری نماید پس از تحویل دارائی ثابت به دستگاه بهره برداری ثبت حذفی آن در دفاتر و حسابهای دستگاه واگذار کننده دارائی  ثابت عبارتست از :
الف) ثبت افتتاحیه : 
دارائی ثابت ××
دریافتی از خزانه در سنوات قبل ××
ب) ثبت حذفی : 
دریافتی از خزانه در سنوات قبل ×× 
دارائی ثابت ××
نکته : تا پایان سال مالی ثبتی زده نمی شود می بایست در ابتدای سال بعد ابتدا ثبت افتتاحیه  زده شود سپس ثبت حذفی اعمال گردد .
۱۵- هنگام دریافت دارائی ثابت احداث شده از دستگاه واگذار کننده دارائی ثابت مذبور ( دستگاه مجری ) ثبت در دستگاه بهره بردار ( گیرنده دارائی ثابت ) 
دارائی ثابت ××
حساب اموال دولت ( دستگاه اجرای واگذارکننده) ××
۱۶- هنگام انعکاس دارائیهای در جریان ساخت یا ایجاد سنوات قبل ادامه دار از سالهای قبل براساس اقدام مندرج در آخرین صورت وضعیت واصله به ذیحسابی با توجه به ۵% سهم بیمه کارفرما :
دارائی در جریان ساخت یا ایجاد سنواتی ××
دریافتی از خزانه در سنوات قبل ××
۱۷- هنگام به اتمام رسیدن طرح تملک دارائی سرمایه ای و تحویل قطعی پس از تسویه و واریز پرداختهای غیر قطعی اعم از جاری سنواتی ‏، حسب مورد تا زمان تحویل به دستگاه اجرایی بهره بردار :

دارائی ثابت ××
دارائی در جریان ساخت یا ایجاد سالجاری ××
دارائی در جریان ساخت یا ایجاد سنواتی ××
دارائی در جریان ساخت یا ایجاد سایر منابع ××

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری
حاوی فایل ورد قابل ویرایش


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات