مقاله حسابداری انواع شرکت ها تحقیق رشته حسابداری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  تحقیق حسابداری انواع شرکت ها

مقاله حسابداری انواع شرکت ها تحقیق رشته حسابداری

تحقیق حسابداری انواع شرکت ها (مقاله رشته حسابداری) در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۲۴۰ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از عناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

مقدمه
بخش اول
تعریف حسابداری (سنتی)
حسابداری عبارتست از : فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیتهای مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حاصله از بررسی این اعداد.
بطوری که از تعریف مذکور استنباط می شود، حسابداری به عنوان یک فن شناخته شده است. ممکن است حسابداری یک فن باشد ولی دیدگاههای جدیدتری نیز اخیراً برای حسابداری مطرح شده است که به ذکر هر یک از آنها می پردازیم.

۱-حسابداری به عنوان یک فعالیت خدماتی
انجمن حسابداری رسمی آمریکا (AICPA) در سال ۱۹۷۰ حسابداری را تحت عنوان یک فعالیت خدماتی که وظیفه آن تهیه اطلاعات مقداری (ماهیتاً مالی) می باشد، تلقی نموده است.

۲- حسابداری به عنوان زبان واحد اقتصادی
حسابداری به عنوان وسیله ارتباط اطلاعات مطرح شده و فعالیتهای مختلف یک واحد اقتصادی از طریق گزارشهای مالی که در زبان حسابداری به کار گرفته شده است، ارائه می گردد. کمیته تحقیقات حسابداری (ARS) شماره ۱۰، حسابداری را به عنوان زبان واحد اقتصادی مطرح نموده است.

۳- حسابداری به عنوان ثبت تاریخی۱
حسابداری به عنوان وسیله ای که تاریخچه سازمان و معاملاتی که به وقوع پیوسته را نشان می دهد، تلقی می گردد.

۴- حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی
حسابداری همیشه به عنوان یک سیستم اطلاعاتی مطرح بوده است. در این نظریه فرض شده است که در یک فرآیند، اطلاعاتی هستند که باید در سیستمی منظم به استفاده کنندگان منتقل شود.

۵- حسابداری به عنوان واقعیت اقتصاد جاری
حسابداری‌ به‌ عنوان‌ وسیله‌ای‌ که منعکس کننده واقعیتهای اقتصادی است‌ بیان‌ شده…

۶- حسابداری به عنوان دانشی نوین
چنانچه حسابداری را به دو بخش کلی : الف) مالی ب) صنعتی تقسیم نمود، حسابداری مالی می تواند به عنوان دانشی نوین مطرح شود و حسابداری صنعتی به عنوان فن مطرح گردد، از اینرو نمی توان تعریف واحدی برای حسابداری در نظر گرفت. به هر صورت اکنون موضوع مشخصی در تعریف حسابداری وجود ندارد. شاید در آینده تعریف یا دیدگاه جدیدتری بتواند تعریف جامعی از حسابداری بنماید.

کلیات :
شرکتهای تعاونی متشکل از گروهی از اعضاء است که براساس نیاز مشترک دور هم جمع شده، با پیروی از قوانین تدوین شده به فعالیت می پردازند، در شرکت تعاونی نیاز مشترک مبنای تشکیل و ایجاد شرکت است، هدف اصلی آن حذف واسطه های غیر لازم در کسب و کار می باشد، تفاوت اساسی بین شرکتهای تعاونی و سهامی به اختصار به شرح زیر است:

شرکت سهامی
۱_ سرمایه در تشکیل آن حاکم است.
۲_ مبنا تحصیل حداکثر سود براساس مبلغ سرمایه گذاری.
۳_ نقش سهامداران در مالکیت محدود به میزان سهام است.
۴_ حق رأی سهامداران به نسبت سهام است.
۵_ ارزش سهام بستگی به میزان سودآوری شرکت دارد.
۶_ از تسهیلات دولت برخوردار نیست.
۷_ از معافیت های مالیاتی برخوردار نیست.
۸_ تشکیل و ثبت شرکتها به عهده مؤسسین است.

شرکت تعاونی
سرمایه در تشکیل نقشی ندارد.
مبنا تأمین حداکثر نیاز مشترک اعضاء.
نقش اعضاء در مالکیت به طور یکسان است.
حق رأی اعضاء به طور مساوی است.
هدف اصلی شرکت سودآوری نست، بنابراین ارزش سهام براساس سودآوری ارزش گذاری نمی شود.
از تسهیلات دولت برخوردار است.
از معافیت مالیاتی برخوردار است.
از حمایت های دولتی برخوردار می شود.

اهداف کلی شرکتهای تعاونی
۱٫ ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
۲٫ قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.
۳٫ پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
۴٫ جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
۵٫ قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق
بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
۶٫ پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم، و اضرار به غیر
۷٫ ترویج و تحکیم مشارکت و همکاری و تعاون عمومی
۸٫ تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی
۹٫ تأمین نیازهای حرفه ای و شغلی، مصرفی، رفاهی اعضاء

انواع شرکت تعاونی از لحاظ عضویت
۱_ شرکت تعاونی عام
۲_ شرکت تعاونی خاص
شرکت تعاونی عام. نوعی از تعاونی است که عضویت در آن آزاد بوده، مؤسسین می توانند قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش آن را از طریق عرضه سهام به عامه مردم تأمین نمایند.
شرکت تعاونی خاص. نوعی از تعاونی است که عضویت در آن برای گروهی از طبقات خاص (کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص…) پیش بینی شده، بدیهی است این نوع شرکت تعاونی در صورت داشتن ظرفیت، موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.

تفاوت شرکت تعاونی عام با خاص در هنگام تشکیل
۱٫تشکیل تعانی خاص نیاز به اخذ مجوز صرفاً از اداره کل تعاون یا اداره تعاون دارد. در حالی که تشکیل شرکت تعاونی عام نیاز به اخذ مجوز از وزارت تعاون دارد.
۲٫ در تعاونی های عام هیچگونه محدودیتی برای عضویت وجود ندارد. در شرکتهای تعاونی خاص عضو باید جز یک گروه خاص از قبیل کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظائر اینها باشد.

انواع شرکتهای تعاونی از نظر نوع فعالیت
تعاونی ها برحسب نوع فعالیت به سه دسته تقسیم می شوند:
۱٫ تولیدی
۲٫ توزیعی
۳٫ ترکیبی از تولیدی و توزیعی (چند منظوره)
*شرکت تعاونی تولید. نوعی از شرکت تعاونی است که اعضاء آن در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش صید ماهی، شیلات، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و… اشتغال دارند.
* شرکت تعاونی توزیع. نوعی از شرکت تعاونی است که اعضاء آن در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، خدمات، مسکن و.. فعالیت می نمایند.
* شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی. نوعی از شرکت تعاونی است که اعضاء آن به فعالیت تولیدی و توزیعی به طور مشترک می پردازند.

فهرست مطالب:
مقدمه 
۱- حسابداری به عنوان یک فعالیت خدماتی 
۲- حسابداری به عنوان زیان واحد اقتصادی 
۳- حسابداری به عنوان ثبت تاریخی 
۴- حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی 
۵- حسابداری به عنوان واقعیت اقتصاد جاری 
۶- حسابداری به عنوان دانشی نوین 
فصل اول: شرکتهای تعاونی
حسابداری شرکتهای تعاونی 
– اهداف کلیه شرکتهای تعاونی 
– انواع شرکتهای تعاونی از لحاظ عضویت 
– تفاوت شرکت تعاونی عام با خاص در هنگام تشکیل 
– انواع شرکت تعاونی از نظر نوع فعالیت 
– سرمایه در شرکتهای تعاونی 
– حسابداری شرکتهای تعاونی 
– تغییرات سرمایه 
– انحلال و تصفیه 

فصل دوم: شرکتهای سهامی

– تعریف شرکت سهامی
– مزایای شرکتهای سهامی 
– معایب شرکتهای سهامی 
– سازمان شرکتهای سهامی 
– ضرورت تشکیل شرکتهای سهامی 
– سهام 
– عملیات حسابداری در هنگام شروع بکار شرکتهای سهامی 
– حقوق صاحبان سهام 
– دلائل بازخرید کردن سهام توسط شرکت 
– حسابهای لازم در شرکتهای سهامی 
فصل سوم: شرکتهای تضامنی
– شرکتهای تجاری
– شرکتهای تضامنی 
مقررات، تمیل، حسابها، تقسیم سود 
– ثبت های اولیه تشکیل شرکت تضامنی 
– حسابهای شرکت تضامنی 
– ورود شریک جدید 
– خروج شریک و فوت 
– تصفیه (انحلال شرکت)


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات