پروژه پایانی سیستم کتاب فروشی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT  »  پروژه پایانی سیستم کتاب فروشی

پروژه پایانی سیستم کتاب فروشی
استفاده از مصاحبه
مصاحبه مهمترین روش برای تحلیل سیستم های ساخت یافته است که تحلیل گر با استفاده از آن، به تدریج یک مدل دنیای موضوعی را می سازد و مسائل سیستم را درک می کند.عوامل مهمی در موفقیت مصاحبه دخالت دارند. یک عامل، انتخاب افرادی برای مصاحبه است. تحلیل گر باید مطمئن باشد که تمام افراد مورد مطالعه، در نظر گرفته شده اند. عامل مهم دیگر، یافتن روش درست برای انجام مصاحبه است. بین افراد باید روابط خوبی برقرار شود و مصاحبه گر باید روابط دوستانه ای را بین مصاحبه کنندگان بر قرار کند تا بتواند حقایق مربوط را کسب کند.

مراحل مدیریت طرح
• برنامه ریزی
شامل تمام فعالیت ها و مراحل یک طرح است.
• زمان بندی
شامل تعیین زمان تقدم یا ترتیب اجرا و منابع مورد نیاز برای
اجرای هر یک از فعالیت هاست که مجموعاً زمان و هزینه اجرای
طرح را مشخص می کند.
• نظارت
شامل کنترل بکارگیری منابع و نظارت اجرای به موقع فعالیت
در وقت و زمان معین است.

روشهای مدیریت
• ارزیابی و بررسی طرح
در این روش زمان وجود ندارد و فقط ترتیب عملیاتی را مسخص می کند.
• مسیر بحرانی
دراین روش علاوه بر ترتیب عملیاتی زمان نیز نقش دارد و به این
مجموعه اضافه می شود و آن وقت ما می توانیم دقیق تر تصمیم
بگیریم که طرح ما چقدر طول می کشد.

جزئیات سیستم کتاب فروشی نمودار تجزیه و تحلیل کلی سیستم کتاب فروشی

nemodar poroje

فهرست مطالب
فصل اول معرفی پروژه
• توضیحات کلی تجزیه و تحلیل سیستم، استفاده از محاسبه و مدیریت برنامه ریزی سیستم و …
• شرح فعالیت های سیستم کتاب فروشی و برآورد زمانی
• نمودار مسیر بحرانی
• نمودار گانت
فصل دوم تجزیه و تحلیل پروژه
• نمودار تجزیه و تحلیل کلی سیستم کتاب فروشی
• نمودار Context Diagram
• نمودار سطح یک (Diagram)
• نمودار مفاد ( با نمودار Context Diagram یکی هستند اما از زوایای مختلف و روش دیگر )
• نمودار DFD
فصل سوم طراحی
• مقدمه ایی بر پایگاه داده
• نمودار ER
• مشخصات نوع موجودیت
• صفات نوع‌موجودیت
• ویژگی‌های ارتباط
• صفات ارتباط
• فهرست موجودیت‌ها و مشخصات
• فهرست ارتباط و مشخصات
• فهرست نام صفات
• جدول Library ( پایگاه داده پروژه )
• توضیح فرم ها در Delphi
• طراحی معماری
• کد ها در Delphi


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات