مقاله مقدمه ای بر سیستم های اطلاعاتی کامپیوتر محور

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT  »  مقاله مقدمه ای بر سیستم های اطلاعاتی کامپیوتر محور

دانلود مقاله مقدمه ای بر سیستم های اطلاعاتی کامپیوتر محور
فهرست مطالب
چکیده :
قسمت های کاربردی :
سیستم های حمایت مدیریتی
بیان حمایت تصمیم گیری
سیستم های اطلاعاتی مدیریت ( MIS )
سیستم های حمایت تصمیم ( DSS )
سیستم های حمایت تصمیم گروهی ( GSS ) یا ( GDSS )
سیستم های اطلاعاتی اجرایی ( ELS )
سیستم های متخصص
سیستم های حمایت مدیریتی
سیستم های تجزیه و تحلیل داده ها
سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی ( GIS )
کسب داده ها
شبکه های عصبی
واقعیت مجازی
ترکیب تصمیم گیری
ساختاری ساختار
تصمیم گیری H.A سیمیون
مراحل تصمیم گیری
ـ هوش
ـ طرح
ـ انتخاب
ـ اجرا
ارتباط محدود
ـ رضایت
ـ محدودیت های شناختی
مقایسه MIS با DSS
MIS DSS
تصمیم گیری ساختاری تصمیم گیری نیمه ساختاری تا بدون ساختار
کنترل عملیاتی تصمیم گیری تاکنیکی ( جمع آوری منابع )
تصمیم گیری معمولی تصمیم گیری حل مسأله یا دقیق
زمان حال و گذشته زمان آینده ( مدل های تاریخی )
گزارش های دوره ای و استثنایی گزارش های مهم و دقیق
اندازه گیری پیشرفت از طریق اهداف تعیین تاکنیک ها در مواجه با اهداف
مجموعه راه حل محدود مجموعه راه حل غیر محدود
طراحی سخت طراحی انعطاف پذیر
SDLC سنتی ـ طرح منجمد ( بدون حرکت ) روش طراحی تکراری ـ بدون حالت منجمد
سیستم های اطلاعات مدیریت ( MIS)
سطح مدیریت
کنترل عملیات ها
درون داده ها : داده های عملیات ها
پردازش : مدل ساده
برون داده ها : گزارش های خلاصه
کاربران : مدیران سطح میانی
سیستم های اطلاعاتی مدیریت
تصمیم های ساختاری و نیمه ساختاری
تصمیمات تکراری
کنترل گزارش ایجاد شده
داده های گذشته و حال
جهت یابی داخلی
سیستم های حمایت تصمیم گیری ( DSS )
سیستم کامپوتری سطح مدیریت
ترکیب داده ها ، مدل ها ، نرم افزار کاربر برای تصمیم نیمه ساختاری و بدون ساختار
سیستم های تصمیم گیری حمایتی ( DSS )
تصمیم گیری مهم
سریع ، مطابق ، انعطاف پذیر
کاربر برون داد و درون داد را کنترل می کند .
برنامه ریزی کمتر حرفه ای
حمایت از فرایند تصمیم گیری
ابزارهای مدل سازی مهم
سیستم های حمایت تصمیم گیری ) DSS )
سطح مدیریت
اجرای ـ تاکنیکی از اهداف استراتژیک
درون داد : داده هایی با حجم کم
پردازش : تعاملی
برون داد : تجزیه و تحلیل تصمیم گیری
کاربران : افراد حرفه ای ، کارمندان
سیستم حمایت تصمیم :
مدل : ارائه یک مسئله
سیستم نرم افزاری DSS
تعامل کاربر : چگونگی این که کاربر وارد مسأله شده و پاسخ ها را دریفت می کند .
پایگاه داده های DSS . داده های تاریخی یا رایج از کاربردهای گروه ها
سیستم حمایت تصمیم :
مدیریت مدل ارائه یک مسئله
ـ کمک به کاربر در تعیین ابزارهای تحلیل مناسب .
مدیریت داده ها : داده های تاریخی رایج از کاربرها یا گروه ها
تعامل کاربر : چگونگی این که کاربر وارد مسأله شده و پاسخها را دریافت می کند .
ـ چگونه کاربر با سیستم تعامل برقرار می کند .
سیستم حمایت تصمیم
ـ سیستم حمایت تصمیم :
کسب داده ها : فن آوری برای یافتن ارتباطات در پایگاه های داده ها برای پیش بینی
سیستم نرم افزاری DSS : ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل داده ها .
تجزیه و تحلیل حساسیت سؤال درباره این که چه می شود اگر درباره تغییرات در فاکتورهای مدل
ـ سیستم حمایت تصمیم :
سیستم اطلاعات جغرافیایی
ـ اطلاعات نقشه محور
ـ تراکم جمعیتی به وسیله ناحیه
DSS وب محور
ـ دستیابی ابزارهای وب .
سیستم حمایت گروهی ( GSS ) :
سیستم کامپیوتر محور تعاملی : راه حل مسائل غیر ساختاری را به وسیله تصمیم گیرندگانی که به عنوان گروه کار می کنند آسان می سازد .
مدل سازی بعد از ایجاد عملیات تصمیم گیری گروهی ایجاد می شود .
ـ تکنیک گروهی عددی
تکنیک دلفی
مزایای GSS :
گسترش پیش طرح
افزایش مشارکت
فضای جمعی باز
ایجاد ایده آزاد از انتقاد
ارزیابی هدفمند
سازمان و ارزیابی ایده آل
ایجاد برتری و تصمیم گیری
مستدل سازی نشست ها
دستیابی به اطلاعات خارجی
محافظت از حافظه سازمانی
ـ ابزارهای GSS :
سؤال کنندگان الکترونیک
جریان الکترونیک
سازماندهندگان ایده آل
ابزارهای سؤال
ابزارهایی برای رأی گیری / ایجاد برتری ها
تعیین سهامدار و ابزارهای تجزیه و تحلیل
ابزارهای شکل گیری سیاست
دایره های گروهی
سیستم نشست الکترونیک ( EMS )
ـ GDSS گروهی : استفاده از فن آوری اطلاعات برای ایجاد نشست های تولیدی تر ، آسان سازی تصمیم گیری ارتباطی .
و…


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات