پایان نامه بررسی تأثیر تعارض شغلی بر ایجاد استرس در مدیران مدارس

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه بررسی تأثیر تعارض شغلی بر ایجاد استرس در مدیران مدارس

پایان نامه بررسی تأثیر تعارض شغلی بر ایجاد استرس در مدیران مدارس

چکیده:

هدف بنیادی این پژوهش بررسی رابطه بین تعارض شغلی و مؤلفه‌های آن (کمبود منابع، ارتباط ضعیف، ارزش‌های متفاوت، عملکرد ضعیف) با استرس شغلی مدیران مدارس بوده که با روش میدانی (پیمایشی) در جامعه آماری ۱۲۰ نفری مدیران شاغل و با حجم نمونه ۸۰ نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی انجام شده و برای جمع‌آوری اطلاعات نیز از طریق کتابخانه‌ای و پرسشنامه بسته پاسخ محقق ساخته و استاندارد شامل پرسشنامه‌های تعارض شغلی (۱۲ سؤالی) و استرس شغلی (۱۲سؤالی) استفاده شده است که روایی آن با قضاوت متخصصین (استاد راهنما) تعیین گردیده است.


فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
متغیرهای پژوهش
قلمرو تحقیق
تعریف واژه ها
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
مفاهیم ونظریه های استرس
مفهوم استرس
استرس یا تنیدگی چیست؟
انواع استرس
منحنی استرس و عملکرد
پیشگیری ودرمان تنیدگی استرس
استرس شغلی
الگوها و نظریه های استرس شغلی
روش های مهار تنیدگی یا استرس
عوامل ایجادکننده ی استرس
تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی
سبک های مقابله با فشار روانی
مفاهیم و نظریه های تعارض
تعارض شغلی                                         
منشا تعارض
علل تعارض 
مدیریت تعارض
تعارض نقش
نظریه های تعارض
بهسازی مدیریت تعارض
رابطه ی تعارض و استرس
مروری بر تحقیقات انجام شده
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه 
روش تحقیق
جامعه ی آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
ابزار گرد آوری داده ها
نحوه ی اجرای پرسشنامه
روایی 
پایایی
شیوه ی تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه 
توصیف آماری داده ها
تبیین داده ها از طریق آزمون فرضیات
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری از تحقیق
مقدمه
نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات پژوهش
پیوست
پرسشنامه یک 
پرسشنامه دو
فهرست منابع 

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت
در قالب فایل word و قابل ویرایش


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات