پایان نامه بررسی رابطه ی بین تعارض و اعتماد در اداره اوقاف

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه بررسی رابطه ی بین تعارض و اعتماد در اداره اوقاف

پایان نامه بررسی رابطه ی بین تعارض و اعتماد در اداره اوقاف

مقدمه:
از مهمترین عوامل اساسی در اعمال مدیریت، انسان است. مهمترین سرمایه سازمان نیروی انسانی آن است. توجه به نیروی انسانی در سازمانها طی سالهای اخیر بخش عظیمی از زمان وسرمایه سازمانهای پیشرو را به خود اختصاص داده است. رشته ارتباطات سازمانی بسیاری از دشواریهای سازمانی را تحلیل و برای آنها راه حل مناسب می یابد.
ایجاد سازمان تحت شرایطی که استقرار ارتباطات مشکل و یا به کلی غیر ممکن باشد کاری بیهوده است. همچنان که «هربرت سایمون» اظهار داشت که: «سازمان نمی تواند بدون ارتباط وجود داشته باشد». «چستر بارنارد» می گوید: «تهیه یک سیستم ارتباطی از جمله وظایف اساسی مدیر است».
در این پژوهش سعی نگارنده بر آن است تا مفهوم تعارض، دیدگاه های سنتی، روابط انسانی و تعاملی و انواع تعارض را تبیین و همچنین رابطه اعتماد سازمانی با تعارض در سازمانها را بیان نموده تا به مدیران سازمانها کمک کند تا با مهارتهای مدیریت تعارض آشنا و در مواقع لزوم آن را به کار گیرند.

فهرست مطالب:
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
پیشینه تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
سوال اصلی تحقیق
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
جامعه آماری
نمونه آماری
تجزیه و تحلیل داده ها
تعریف اصطلاحات
چارچوب نظری و عملیات متغیر وابسته
محدودیت های تحقیق
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
پیشینه تحقیق
مفاهیم و نظریه های تعارض شغلی
منشا تعارض
علل تعارض
مدیریت تعارض
تعارض نقش
دیدگاه های متفاوت پیرامون تعارض
بهسازی مدیریت تعارض
انواع تعارض
مفاهیم و نظریه های اعتماد سازمانی
چارچوب نظری تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
نوع و روش تحقیق
قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
روایی و پایایی ابزار سنجش
جامعه آماری
حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
روش تحلیل داده های آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ
ضمائم
پرسشنامه
کدنامه
ماتریس

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت
در قالب فایل word و قابل ویرایش


قیمت : 8,500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات