پایان نامه ارزش افزوده در حسابداری داخلی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه ارزش افزوده در حسابداری داخلی

پایان نامه ارزش افزوده در حسابداری داخلی

چکیده:
در این پژوهش نقش ارزش افزوده حسابرسی داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. براساس چارچوب تحقیق روت، وجود هفت ویژگی شامل: ساختار سازمانی، کارکنان و محیط کار، خدمات متنوع، سنجش عملکرد، ارزیابی ریسک، بازاریابی خدمات و تغییرات مداوم در واحدهای حسابرسی داخلی از طریق پاسخ های حاصل از ۱۶۴ پرسشنامه تکمیل شده توسط کارکنان حسابرسی داخلی و مدیران ارشد شرکت ها در سال ۱۳۸۹، بررسی شد. نتایج بررسی نشان داد که به استثنای ویژگی سنجش عملکرد، سایر ویژگی ها، تا حدی در واحدهای حسابرسی داخلی وجود دارند و این واحدها در مجموع نقش ارزش افزایی ندارند.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تعریف و هدف حسابرسی
فلسفه و جایگاه حسابرسی
ویژگیهای ارزشافزوده حسابرسی
داخلی- چارچوبروت
نظریه شبه قضائی
نظریه مسئولیت اجتماعی
نظریه مباشرت و نظاریه
انواع حسابرسی
انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی
انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار
انواع حسابرسی از نظر نوع رسیدگی
حسابرسی مبتنی بر سیستم
تحول در متدولوژی حسابرسی
حسابرسی مبتنی بر سند رسی یا” حسابرسی رویدادهای مالی”
حسابرسی مبتنی بر ترازنامه:
وظیفه حسابرس خارجی
تحول هدف های حسابرسی
نقش اصلی حرفه حسابرسی 
ویژگی واحد حسابرسی داخلی در تولید ارزش افزوده
معادله ارزش افزوده:
“عوامل مؤثر بر کیفیت ارزش افزوده”
مفهوم ارزش افزوده
توجه به فرهنگ اذعان به وجود خطرات در سازمان 
گزیده‌ای از گزارش اسمیت:
کمیت ارزش افزوده حسابرسی داخلی
«جدول شماره ۱- نمره سینوپتیکی»
فناوری، پاسخ به نیاز حسابرسان داخلی
رویکردی سازنده‌تر در گزارشگری از نتایج حسابرسی
گرایش‌های آتی حسابرسان داخلی
ایجاد تغییر در محیط کسب و کار
کیفیت و اطمینان‌بخشی محصولات و خدمات
هدف از انجام حسابرسی داخلی
نتیجه
منابع

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری
در قالب فایل word و قابل ویرایش


قیمت : 10,000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات