دانلود گزارش کارآموزی بازرسی فنی خطوط لوله شرکت نفت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی بازرسی فنی خطوط لوله شرکت نفت

دانلود گزارش کارآموزی بازرسی فنی خطوط لوله شرکت نفت دانلود گزارش کارورزی پروژه کارورزی نمونه کارورزی بازرسی فنی شرکت نفت بازرسی لوله های نفت و گاز گزارش کارآموزی شرکت نفت گزارش کارآموزی در شرکت نفت گزارش کارآموزی رشته مهندسی نفت گزارش کارآموزی مهندسی نفت گزارش کارورزی شرکت نفت گزارش کارورزی در شرکت نفت

Training Petroleum Company

 

موضوع : گزارش کارآموزی بازرسی فنی خطوط لوله شرکت نفت

فهرست مطالب
مقدمه
۱-۱ کلیات
۱-۲ شرح تأسیسات اولیه
۱-۳ شرح توسعه تأسیسات بمنظور نمک زدائی
۱-۴ شرح توسه های تدریجی در حین عملیات
۱-۵ شرح وضعیت فعلی واحد
۱-۶ توجیه بازرسی فنی
۲- شرح نیازها
۳- بررسی وضعیت کلی واحد سلمان از جهات مختلف
۳-۱ وضعیت واحد در حالت مطلوب عملیاتی
۳-۲ تأثیر عوامل مختلف در وضعیت مطلوب عملیاتی
۳-۲-۱ خسارات ناشی از بمباران
۳-۲-۲ مسائل ناشی از طول مدت بهره برداری
۳-۲-۳ مسائل مربوط به گسترش حوزه عملیاتی
۳-۳ تغییرات اعمال شده در واحد در حین عملیات
۳-۴ نیازهای جدید
۴- روش بازرسی فنی و امور تکمیلی مربوط به آن
۴-۱ بازرسی فنی
۴-۱-۱ روش پرسنلی بازرسی فنی
۴-۱-۲ روش های فنی بازرسی فنی
۴-۱-۳ وسائل و ابزار بازرسی فنی
۴-۲ بررسی های مهندسی و اندازه گیری در محل
۴-۳ طراحی در محل
۵- ملاحظات فنی، اقتصادی و اولویت ها
۵-۱ امور اقتصادی و سرمایه گذاری
۵-۲ زمان بندی
۵-۳ امور فنی
۵-۴ اولویت ها
۵-۵ تعمیرات برنامه ریزی شده
۶- گزارش بازرسی فنی تأسیسات سبویل و سازه
۶-۱ شرح تأسیاست سیویل و سازه
۶-۲ وضعیت حصار و دروازه ورودی
۶-۳ خاکریزهای حفاظتی
۶-۴ سیستم محوطه سازی
۶-۵ راههای ارتباطی داخلی
۶-۶ سیستم زهکشی و دفع آبهای سطحی، حوضچه جداسازی آب آغشته به نفت
۶-۷ ساختمانها
۶-۸ فونداسیون ها
۶-۹ سازه ها
۶-۱۰ اسکله
۶-۱۱ محوطه مخازن
دانلود گزارش کار در مورد بازرسی فنی خطوط لوله شرکت نفت
تکنولوژی جوشکاری
بازرسی فنی خطوط لوله شرکت نفت فلات قاره ایران و بازرسی مرتبط با تأسیسات شرکت نفت
پروژه
بازسازی و نوسانات تأسیسات نفتی جزیره لاوان
گزارش کارآموزی بازرسی فنی خطوط لوله شرکت نفت

مختصری از گزارش کارآموزی:
تأسیسات اولیه فرآورش که بعنوان تأسیسات پایه از آنها نام برده خواهند شد شامل دو مدار اصلی فرآورش نفت و گاز می باشد.
در مدار اول فرآیند، نفت ترش و گاز همراه پس از تحویل به واحد سلمان وارد تفکیک کننده های مرحله دوم میگردد. در فاز بعدی فرآورش برجهای تماس قرار دارند (مرحله سوم تفکیک و شیرین سازی نفت در اثر تماس با گاز تصفیه شده بطور همزمان در همین برجها انجام می گیرد) که پس از آن مرحله تبخیر نهایی انجام شده و نفت به مخازن ذخیره تلمبه می شود (شش مخزن هر کدام بقطر ۲۴۵ و ارتفاع ۶۴ فوت و ظرفیت ۵۱۲۰۰۰ بشکه).
نفت ذخیره شده در مخازن با استفاده از اختلاف ارتفاع وارد ایستگاه اندازه گیری (Metering Station) شده و سپس توسط دو رشته لوله ۳۶ اینچی به اسکله بارگیری جریان می یابد. اسکله بارگیری قابلیت پذیرش یک نفت کش ۰۰۰/۲۰۰ تنی در یک طرف (سمت دریا) و یک نفت کش ۰۰۰/۶۰۰ تنی در طرف دیگر (سمت خشکی) را دارا می‌باشد.
مدار فرآیند گاز عبارتست از جمع آوری گاز مراحل مختلف تفکیک، تقویت فشار و ارسال آن به واحد شیرین سازی و شیرین نمودن گاز در اثر تماس با کربنات پتاسیم، گاز شیرین تولید شده بمصرف تماس با نفت ترش در برجهای تماس (Strippers) و نیز سوخت نیروگاههای برق و بخار می‌رسد.
بمنظور خودگرانی واحد بهره برداری سلمان، تأسیسات جانبی شامل ۲ دیگ بخار، سه دستگاه آب شیرین کن، ۴ توربوژنراتور، سیستم پمپاژ آب دریا، تلمبه آتش نشانی و مدار مربوطه و دو دستگاه کمپرسور هوا نیز نصب شده بودند.
۱-۳ شرح توسعه تأسیسات بمنظور نمک زدائی
در سال های ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ بنابر نیاز جدید یعنی ادغام تأسیسات نمک زدایی (Desalting) ، واحد بهره برداری سلمان توسعه داده که طراحی آن به شرکت مهندسی JOVAN و نصب و اجرا به یک پیمانکار داخلی واگذار گردید. حدود توسعه واحد مذکور در این راستا شامل اضافه نمودن دو مرحله تبخیر متوالی پس از برجهای تماس (Stripper) یعنی برج گاززدا (Degassing Boot) و Flash Tank ، تعدادی تلمبه و کمپرسور، سه ردیف متفاوت مبدلهای حرارتی، دستگاههای نمک زدا بانضمام سیستم های لوله کشی، کابل کشی و کنترل جدید بوده است.
همراه با تغییرات فوق اغلب واحدهای جانبی قبلی برچیده شدند و بجای آنها سه دستگاه دیگ بخار، دو دستگاه آب شیرین کن، سه تلمبه تأمین آب دریا و یک تلمبه آتش نشانی که همگی از ظرفیت بالاتری نسبت به تأسیسات جانبی پایه برخوردار بودند نصب گردید.
یک دستگاه توربوژنراتور از نوع قبلی بعنوان واحد پنجم به نیروگاه و یک کمپرسور هوا مشابه دستگاههای قبلی نیر به کل مجموعه افزوده شد.
باین ترتیب واحد بهره برداری سلمان برای تولید نفت خام و نمک همراه بر اساس استاندارد قابل قبول بین المللی (حداکثر ۲۰ پوند نمک در هر هزار بشکه نفت) تجهیز گردید.
۱-۴ شرح توسعه های تدریجی در حین عملیات
در ادامه بهره برداری از واحد و بر اساس نیازهای جدید عملیاتی ضمن توجه به گسترش تأسیسات همجوار و مناطق مسکونی، بتدریج و تا تاریخ تنظیم گزارش تأسیسات ذیل به واحد سلمان افزوده شده است.
– یک دستگاه واحد آب شیرین کن بعنوان واحد سوم.
– یک توربوژنراتور بعنوان واحد ششم (در تاریخ تهیه گزارش این دستگاه در محل نصب نبود و بجای دیگری منتقل شده است).
– دو دستگاه دیگ بخار بعنوان واحدهای چهارم و پنجم (واحد پنجم فعلاً روی فوندانسیون مربوط نیست)
– برج هوازدا از آب تزریقی به Desalter ها.
– دو دستگاه کمپرسور هوا با ظرفیت بالاتر (کمپرسورهای قبلی اعم از تأسیسات پایه و طرح نمک زدائی همگی برچیده شده اند.)
– یک مخزن Flash Trank (مخزن Flash Tank قدیمی تبدیل به مخزن آب شده است).
– دو مخزن یک میلیون بشکه ای جدید
– دو دستگاه پمپ شناور تأمین آب دریا بعنوان تلمبه های چهارم و پنجم
اطلاعات و مشخصات عمومی اغلب وسایل و تأسیسات واحد بهره‌برداری سلمان در بخش های بعدی این گزارش ارائه شده اند. و جداول و نقشه های ساده جهت سهولت کسب اطلاعات نیز ضمیمه گردیده تا ضمن مراجعه به آنها بتوان وضعیت کلی واحد را تجزیه و تحلیل نمود.
۱-۵ شرح وضعیت فعلی واحد
در تاریخ تنظیم گزارش از کل مجموعه بهره برداری سلمان بدلایلی مانند خسارات ناشی از جنگ، امور ایمنی، صدمات ناشی از فرسودگی و تداوم بهره برداری که در فصول بعدی بطور مشروح مورد بررسی قرار خواهند گرفت تأسیسات ذیل در مدار تولید قرار نداشته و یا در محل خود مستقر نبوده اند


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات