پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس به همراه پرسشنامه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس به همراه پرسشنامه

در این مطلب از سایت دانلود مقالات فارسی پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس به همراه پرسشنامه (دانلود تحقیق و مقالات عزت نفس رشته روانشناسی) را به صورت فایل WORD  و قایل ویرایش برای شما کاربران گرامی گردآوری کرده ایم که دارای ۱۰۰ صفحه می باشد که بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس برای شما نمایش داده خواهد شد.

پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس

پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس

چکیده تحقیق
پژوهش حاضر٬ با نام « بررسی رابطه منبع کنترل ( درونی- برونی) با عزت نفس » که با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت منبع کنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر , انجام شد.
منبع کنترل که دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر ,افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقدند که اعمالشان نقش عمدهای در به حد اکثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع کنترل بیرونی٬ فکر میکنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار انها ندارد.
عزت نفس به مقدار ارزشی گفته میشود که فرد به خود نسبت میدهد و فکر میکند دیگران برای او به عنوان یک شخص قائل هستند.
جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نیز ۶۰ نفر از دانشجویان که شامل ۳۰ دختر و ۳۰ پسر بوده که در کتابخانه ادبیات مشغول به درس خواندن بو دند و روش نمونه گیری نیز نمونه گیری در دسترس است.
روش آماری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ٬با توجه به این که پژوهش دارای دو متغییر بوده که هر کدام نیز دارای دو بعد بودند روش خی دو بود.

نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر از قرار زیر است:
۱-بین عزت نفس ومنبع کنترل دختران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.
۲-بین عزت نفس ومنبع کنترل پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.
۳-بین عزت نفس دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.
۴-بین منبع کنترل دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.

مقدمه
در جوامع کنونی و بویژه با ورود به قرن بیست و یکم اکثریت قریب اتفاق افراد به اصول بهداشتی مربوط به ابعاد مختلف جسمانی خویش آگاهی دارند به والدین از طریق رسانه های گروهی و به فرزاندان از طریق آموزشگاهها این مهم توصیه و سفارش می شود.
ولی اکثریت جامعه متاسفانه به امر بسیار مهم بهداشت روانی خود و فرزندان اهمیت نمی دهند و بهتر آنکه بیان نمائیم آگاهی ندارند. در حالی که بر حسب آمارهای کشورهای مختلف تعداد افراد مبنی بر مشکلات و معضلات روانی رو به فزونی است.
در این میان یکی از مباحث مهم در امر بهداشت روانی عزت نفس یا همان خود بزرگواری می باشد. که یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و به طور حتم روی سایر جنبه های شخصی انسان اثر می گذارد. و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا ناموزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، کمرویی، پرخاشگری، ترس و … شود (بیابان گرد، ۱۳۷۳،ص ۱۰) عزت نفس عبارت است از ارزشی که اطلاعات و اعتقادات خود فرد در مورد تمام یا چیزهایی که از او ناشی می شود به دست می دهد (شاملو، سعید، ص ۷۰).
عزت نفس و منبع کنترل از جمله مفاهیمی هستند که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته اند، اما قدمت تاریخی این موضوع در مباحثی که علماء و فلاسفه تعلیم و تربیت در گذشته داشته اند نیز به چشم می خورد در طول صد سال گذشته نیز بسیاری از روان شناسان این نظر را پذیرفته اند که انسان دارای یک نیاز به عزت نفس می باشد (مانند آدلر ۱۹۳۰، آلپورت ۱۹۳۷، راجرز ۱۹۵۹، سالیوان ۱۹۵۳، طارن هورنی ۱۹۳۷، جیمز ۱۸۹۰ ، مازلو ، ۱۹۷۰) از میان افراد طارن هورنی ۱۹۳۷ روشی را که افراد تلاش می کنند بواسطه آن یک خود پنداره مطلوب از خود بدست آورده و از آن محافظت و دفاع نمایند را مورد بحث قرار داده است.
فرنچ (۱۹۶۸) و ارگو (۱۹۷۲) از عزت نفس به عنوان یک سپر فرهنگی در مقابل اضطراب نام می برند. کوپراسمیت(۱۹۶۷) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که کودکان با عزت نفس بالا افرادی هستند که احساس اعتماد به نفس، استعداد، خلاقیت و ابراز وجود می کنند و به راحتی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار نمی گیرند.
افزایش پیشرفت تحصیلی، افزایش تلاش فرد در کسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس، متکبر و پرخاشگر بودن، تمایل به داشتن سلامتی بهتر، افزایش پیشرفت تحصیلی، افزایش تلاش فرد در کسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس، متکبر و پرخاشگر بودن، تمایل به داشتن سلامتی بهتر، لذت بردن از روابط با دیگران، پیش بینی مثبت نسبت به موفقیتهای بعدی، ارتباط تنگاتنگ در بین عزت نفس و ابراز وجود، از نشانه های بارز سطوح عزت نفس بالا در افراد است.
جورج کلی ۱۹۵۵ در کتاب روانشناسی ساخت های شخص این نظریه را مطرح کرده است، انسان در پی آن است که محیط خود را پیش بینی و کنترل کند. کلی پیشنهادی کرده است که هر فرد بشر ساخت ها برای خود تدوین کرده که از طریق آنها رویدادهای جهان را ملاحظه و تفسیر می کند و از این راه می تواند رویدادها را پیش بینی و کنترل کند. وی خاطر نشان کرد «ساخت ها تجاربی هستند که پویش های ذهنی در آن جریان دارند. این ساخت ها انتظار توام با پیش بینی تغییر در رویدادها را ممکن می سازند». کلی خاطر نشان می سازد که وقتی ساخت های شخص در ایفای نقش شکست می خورند، فرد احساس تهدید، گناه، خصومت و پرخاشگری می نماید (جورج کلی، کتاب روانشناسی ساخت های شخصیت، ۱۹۵۵، ص ۳-۲)
در بین نظریه پردازان یادگیری اجتماعی جولیان راتر (۱۹۵۴) پایه فرضیات و منطق علمی خود را تحت تاثیر نظریات طانتور قرار داده و کاربرد نظریات وی در زمینه یادگیری اجتماعی متاثر از نظریات آدلر است.
فرض راتر بر این است که: وقوع فردی نه تنها ناشی از ماهیت و اهمیت هدف ها برای فرد بدنبال دارد. در نظریه ی یادگیری راتر (۱۹۵۴) نیروی بالقوه رفتاری که در یک موقعیت خاص روی می دهند تابعی است از انتظاری که فرد از رفتار خو در مقابل پاداش مناسب دارد و همچنین ارزش آن پاداش برای فرد.
یکی از مفاهیم ویژه و پر اهمیت در نظریه یادگیری اجماعی راتر منبع یا مکان کنترل است. این مفهوم دارای دو بعد کنترل درونی و بیرونی است. بنابر فرضیات راتر، افرادی که دارای کنترل بیرونی هستند دارای ادراک مثبت یا منفی از حوادث و رویدادهایی هستند که ارتباطی با رفتار فرد ندارد و قوای کنترل فردی است. راتر این افراد را معتقد به شانس یا برونی فرض می کند در بعد دیگر کنترل درونی قرار دارند. این کنترل فردی است راتر این افراد را معتقد به مهارت یا درونی فرض می کند (راتر، ۱۹۷۲، ص ۲۸).
ایستین و کوموریت (۱۹۷۱) با انجام تحقیقی دریافتند که آزمودنیهایی که عزت نفس پایین و متوسط داشتند هر دو بطور معنی داری دارای منبع بیرونی کنترل، و آنهایی که دارای عزت نفس بالا بودند دارای منبع درونی کنترل هستند .
آنچه در ادامه می آید پژوهشی است که پیرامون ارتباط منبع کنترل با عزت نفس در بین دانشجویان یکی از دانشگاه ها انجام شده است.

بیان مسئله:
عزت نفس یک شاخص بسیاری مهم در شخصیت افراد است که با مقدار ارزشی که ما به خود نسبت می دهیم و فکر می کنیم دیگران برای ما قائل هستند گفته می شود و منبع کنترل دارای دو بعد است کنترل درونی (ما بر سرونوشت خود کنترل داریم و دلیل شکست ما و موفقیت هایمان خود ما هستیم) منبع کنترل بیرونی( ما بر سرنوشت خود کنترل نداریم و دلیل شکست ما و پیروزی ما سرنوشت و بخت و اقبال است).
مسئله در این پژوهش این است که آیا بین عزت نفس و منبع کنترل دانشجویان دختر و دانشجویان پسر رابطه معنا داری وجود دارد و آیا بین عزت نفس دختران و پسران دانشجو تفاوت معنا داری وجود دارد و همچنین اینکه آیا بین کنترل دختران و پسران دانشجو تفاوت معنا داری وجود دارد یا نه.

اهمیت پژوهش:
با توجه به اینکه منبع کنترل و عزت نفس تعیین کننده نگرش فرد نسبت به دنیای پیرامون و خود فرد است و همچنین تمام کارکردها و جوانب زندگی خود را تحت الشعاع قرار می دهد به همین منظور در این تحقیق به دنبال بررسی و یافتن ارتباط بین دو مقوله
عزت نفس و منبع کنترل با هم هستیم.

هدف پژوهش:
هدف این پژوهش این است که با یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل و با استفاده از نتیجه این پژوهش مبنی بر این که کدام بعد از ابعاد درونی و بیرونی منبع کنترل با عزت نفس بالا معنا دار نسبت به بالا بردن عزت نفس در افراد اقدام کند.

سئوالات پژوهش:
۱- آیا بین عزت نفس و منبع کنترل در دانشجویان دختر دانشگاه س و ب رابطه ای وجود دارد؟
۲- آیا بین عزت نفس و منبع کنترل در دانشجویان پسر دانشگاه س و ب رابطه ای وجود دارد؟
۳- آیا بین عزت نفس پسران و دختران دانشجو دانشگاه س و ب تفاوت معنادار وجود دارد؟
۴- آیا بین منبع کنترل دختران و پسران دانشجو دانشگاه س و ب رابطه معنادار وجود دارد؟
۱-۵- متغیرها و تعاریف نظری و عملیاتی آنها

منبع کنترل
تعریف نظری: مفهوم کنترل دارای دو بعد درونی و بیرونی است. بنابر فرضیات راتر افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقد هستند که اعمالشان، نقش عمده ای در به حداکثر رساندن برون داده های بد یا خوب دارد.(۱۹۹، آزاد، ۱۳۷۲).
افرادی که داری منبع کنترل بیرونی هستند فکر می کنند برون داده های بد یا خوب ارتباطی با رفتار خود آنها ندارد و از کنترل آنها خارج است.

تعریف عملیاتی: منبع کنترل مولفه ای است که آزمون منبع کنترل جولیان راتر آن را می سنجد.

عزت نفس:
مقدار ارزشی که ما به خود نسبت می دهیم عزت نفس نامیده می شود به عبارت دقیق تر، عزت نفس مقدار ارزشی است که ما فکر می کنیم دیگران برای ما به عنوان یک شاخص قائل هستند (ساندفرد ، فرانک ، ۱۹۵۶)
عزت نفس مولفه ای است که آزمون عزت نفس کوپراسمیت آن را می سنجد.

فهرست مطالب مقاله
چکیده تحقیق ۱
مقدمه ۳
۱- فصل اول ۱۱-۸
۱-۱- بیان مسئله ۹
۱-۲- اهمیت پژوهش ۹
۱-۳- هدف پژوهش ۹
۱-۴-سوالات پژوهش ۱۰
۱-۵-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها ۱۰
۱-۵-۱- منبع کنترل ۱۰
۱-۵-۱-۲-تعریف عملیاتی ۱۱
۱-۵-۲-عزت نفس ۱۱
۲- فصل دوم ۶۳-۱۲
پیشینه نظری ۱۳
۲-۱- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان در باره ی عزت نفس ۱۳
۲-۱-۱- نظریه جیمز ۱۳
۲-۱-۲- نظریه مید ۱۴
۲-۱-۳- نظریه کولی ۱۵
۲-۱-۴- نظریه روزنبرگ ۱۷
۲-۱-۵- نظریه سالیوان ۱۸
۲-۱-۶- نظریه هورنای ۲۰
۲-۱-۷- نظریه آدلر ۲۱
۲-۱-۸- نظریه راجرز ۲۳
۲-۱-۹- نظریه مزلو ۲۶
۲-۱-۱۰-نظریه ی آلپورت ۲۷
۲-۱-۱۱-نظریه ی دیگر روانشناسان ۲۸
۲-۱-۱۲-عزت نفس و غرور ۳۰
۲-۱-۱۳-نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس ۳۸
۲-۱-۱۴-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان ۴۱
۲-۱-۱۵-کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس ۴۲
۲-۲-منبع کنترل ۴۴
۲-۲-۱-رویکردها و نظریه های متفاوت درباره منبع کنترل ۴۵
۲-۲-۲-مفاهیم اساسی نظریه یادگیرِی اجتماعی ۴۸
۲-۲-۳-تفاوت های فردی ۵۳
۲-۲-۴-کنترل ۵۳
۲-۲-۵-واکنش در برابر از دست دادن کنترل ۵۴
۲-۲-۶-منبع کنترل ۵۶
۲-۲-۶-۱-منبع کنترل درونی ۵۷
۲-۲-۶-۲-منبع کنترل بیرونی ۵۸
۲-۲-۶-۳-ویژگی های افراد با منبع کنترل درونی ۶۰
۲-۲-۶-۴-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی ۶۲
۲-۲-۷- تصور راتر در باره انسان ۶۳
۳- فصل سوم ۷۳-۶۶
۳-۱ – طرح پژوهش ۶۷
۳-۲- جامعه ی مورد پژوهش ۶۷
۳-۳- نمونه روش نمونه گیری ۶۷
۳-۴-ابزارتحقیق ۶۷
۳-۴-۱-آزمون منبع کنترل ۶۷
۳-۴-۲-آزمون عزت نفس ۶۹
۳-۵-روش اجرای پژوهش ۷۲
۳-۵-۱-اجرای اصلی ۷۲
۳-۶-۱-روش آمار ۷۲
۴- فصل چهارم ۷۸-۷۳
تجزیه و تحلیل آمارِِِی ۷۴
۴-۱-یافته های مربوط به سوال پژوهش ۷۴
فصل پنجم ۸۱-۷۹
۵-۱-بحث و نتیجه گیری ۸۱
۵-۲-پیشنهادات ۸۲
منابع ۸۳
ضمائم ۱۰۰-۸۶
پرسشنامه کنترل راتر (درونی – بیرونی)
پرسشنامه مقایس عزت نفس کوپر اسمیت

فهرست منابع و مآخذ
۱- آراس، آلن؛ روان شناسی شخصیت نظریه ها و فرآیندها؛ترجمه سیاوش جمالفر، انتشارات نشر روان: ۱۳۷۵٫
۲- اتکینسون، ریچارد؛ زمینه روان شناسی هیلگارد؛ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران ، انتشارات رشد: ۱۳۷۸٫
۳- ارونسون، الیوز؛ روان شناسی اجتماعی؛ ترجمه سیروس ایزدی، انتشارات دانشگاه تهران:۱۳۶۶٫
۴- افروز، غلامعلی؛ روان شناسی تربیت کودکان و نوجوانان؛انتشارات انجمن اولیاء و مربیان:۱۳۷۱٫
۵- ایزدی، سیروس ؛روانشناسی شخصیت از دیدگاه مکاتب؛ انتشارات دهخدا:۱۳۵۱٫
۶- بلوم، جرالد.اس؛ نظریه های روان کاوی شخصیت؛ترجمه هوشنگ حق نویس،انتشارات امیر کبیر؛۱۳۶۲٫
۷- بیابان گرد، اسماعیل؛ روش های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان؛ انتشارات انجمن اولیاء و مربیان:۱۳۷۳٫
۸- پروین، لارنس؛ روانشناسی شخصیت؛ ترجمه محمدجعفر جوادی و پروین کدیور، موسس خدمات فرهنگی رسا:۱۳۷۲٫
۹- پورافکاری، نصرت الله؛ فرهنگ جامع روانشناسی- روان پزشکی در زمینه های وابسته؛ انتشارات فرهنگ جلد اول و دوم:۱۳۷۴٫
۱۰- دلاور، علی؛ روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی؛ انتشارات ویرایش:۱۳۷۷٫
۱۱- ساپنیگتون، اندروا؛بهداشت روانی؛ ترجمه حمید رضا حسین شاهی برواتی، نشر روان:۱۳۷۷٫
۱۲- سیاسی، علی اکبر؛نظریه شخصیت یا مکاتب روانشناسی؛ انتشارات دانشگاه تهران:۱۳۷۱٫
۱۳- سیف، علی اکبر؛ روش تهیه پژوهشنامه؛ انتشارات دوران:۱۳۷۸٫
۱۴- شاملو، سعید؛بهداشت روانی؛ انتشارات رشد:۱۳۶۹٫
۱۵- شاملو، سعید؛مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت؛ انتشارات رشد:۱۳۷۰٫
۱۶- شعاری نژاد، علی اکبر ؛روان شناسی رشد؛انتشارات رشد:۱۳۶۴٫
۱۷- شفیع آبادی، عبدالله؛ ناصری، غلامرضا؛نظریه های مشاور و روان درمانی؛ مرکز نشر دانشگاهی:۱۳۵۹٫
۱۸- شولتز، دوان؛ روان شناسی شخصیت؛ ترجمه یحیی سیدمحمدی،انتشارات ویرایش:۱۳۷۷٫
۱۹- شولتس، دوان؛ روانشناسی کمال؛ ترجمه گیتی خوشدل، نشر نو:۱۳۶۹٫
۲۰- کراز، ژزف؛بیماری روانی؛ ترجمه پریرخ دادستان و محمود منصور، انتشارات رشد:۱۳۶۷٫
۲۱- کریمی، یوسف؛ روان شناسی شخصیت؛انتشارات نشر ویرایش:۱۳۷۶٫
۲۲- گنجی، حمزه؛روان شناسی عمومی؛ انتشارات نشر دانا:۱۳۷۵٫
۲۳- مزلو، آبراهام ؛انگیزش و شخصیت؛ ترجمه احمد رضوانی، انتشارات آستان قدس رضوی:۱۳۶۷٫
۲۴- میرزا بیگی، علی؛ نقش نیازهای روانی در بهداشت روانی ؛انتشارات اطلاعات و آموزش و پرورش:۱۳۷۲٫
۲۵- هرگنمان، ی. آر؛ والسون، ام.اچ؛ مقدمه ای بر نظریه های یادگیری؛ ترجمه علی اکبر سیف ،انتشارات دانا:۱۳۷۴٫
۲۶- ماسن،هنری؛ رشد و شخصیت کودک؛ ترجمه مهشید باسایی، انتشارات کتاب مادر:۱۳۷۳٫

توضیحات پرسشنامه ۱

مقیاس کنترل راتر (درونی – بیرونی)
پرشنامه زیر برای سنجش انتظارات افراد در منبع کنترل تدوین شده است، که دارای ۲۹ ماده که هر ماده دارای یک جفت سئوال (الف و ب) می باشد. از آزمودنی خواسته می شود بین هر جفت سئوال یک ماده یکی را انتخاب کند و علامت زده واضح است این انتخاب بر اساس اعتقاد عمیق و روشن آزمودنی خواهد بود.
راتر ۲۳ ماده از مواد این پرسشنامه را با هدف مشخص، جهت روشن شدن انتظارات افراد درباره منبع کنترل تدوین کرده و ۶ ماده دیگر هدف آزمون را با لباس مبدل  دنبال می کند که این ماده های خنثی ساختار و بعد اندازه گیری شده را برای آزمودنی مبهم می سازد.
سئوال های ۲۴، ۱۹، ۱۴، ۸ و۱ و ۲۸ سئوالاتی هستند که آزمودنی را از مدار اصلی و هدف آزمون منصرف می سازند. نمره گذاری آزمودنی مبنی بر مجموع نمرات حاصل از تعداد ضربدارهایی است که آزمودنی در مقابل سئوالات مشخص کرده است.
این مجموع نمرات از سئوالاتی به غیر از ۶ سئوال انحرافی بدست خواهد آمد و کل نمره هر فرد نشان دهنده درجه و میزان کنترل او می باشد. میانگین این مقیاس ۸۴/۸ و میانه آن ۸ می باشد.
در ۲۳ ماده ای که جهت نمره گذاری تعیین شده اند سئوالات (الف) یک نمره و سئوالات (ب) صفر نمره می گیرند چون کل نمره هر فرد نشان دهنده نوع و درجه منبع کنترل افراد می باشد بنابراین تنها آزمودنی هایی که نمره ۹ یا بیشتر بگیرند واجد منبع کنترل بیرونی و افرادی که نمره کمتر بگیرند دارای منبع کنترل درونی خواهند بود.

این پرسشنامه دارای ۲۹ مورد دو جمله ای می باشد، خواهشمند است جمله های هر مورد را به دقت بخوانید و با هر کدام که موافق هستید علامت بگذارید لطفاً برای بدست آوردن نتیجه مطلوب از این قسمت جملات مورد نظ خو را با کمال صداقت انتخاب کنید.

توضیحات پرسشنامه ۲

پرسشنامه مقایس عزت نفس کوپر اسمیت
پرسشنامه مقایس عزت نفس کوپر اسمیت داری ۵۸ سوال و دارای کلید تست کوپراسمیت «اعتماد به نفس» می باشد. و…….


پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس به صورت فایل دانلودی می باشد  شما بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر می توانید در همان لحظه فایل را دریافت نمایید. در صورتی که به هر دلیلی موفق به پرداخت و یا دانلود نشدید از قسمت تماس با ما سایت، به ما اطلاع دهید تا در کمترین زمان ممکن به مشکلات شما رسیدگی کنیم.


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات