پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی

پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی (دانلود تحقیق و مقالات رشته مدیریت آموزشی) در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۸۰ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از عناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی

پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی

مقدمه پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی
درانجام هر کاری وتحقق بخشیدن به اهداف کم وبیش مشکلاتی پیش روی مجریان امرخواهد بود .مسلماً گستردگی کارموجب افزوده شدن بر میزان مسائل ومتعاقباٌ حجم مشکلا ت خواهد شد .آن چه که باید بیشتر به آن توجه نمود این است که در انجام کارهای بزرگ وخطیر ،علی رغم اینکه وجود مشکلات اجتناب ناپذیر می نماید ،کوچکترین مشکلات پیامدهایی راخواهند داشت که چون نوع کار ارزش بالایی دارد ،این پیامدها نیز چشمگیرتر جلوه می نمایند .درواقع می توان گفت که اگر به ارزش کار توجه شود ،مشکلات بزرگ درکارهای کوچک شاید قابل چشم پوشی باشند اما مشکلات کوچک درکارهای بزرگ وشایسته نباید نادیده گرفته شوند وبا دیده غفلت از آنها گذشت .درک گذشته بشری به مانشان می دهد که پیشبرد کارها وتحقق اهداف همواره مستلزم سازماندهی امور می باشد .بر این اساس سازمانهای مختلف جهت تحقق اهداف مختلف به منصه ظهور می رسند .هدف توسعه وپیشرفت درهر جامعه مسلماٌ با ارزشترین هدف هر جامعه به حساب می آید وتحقق این هدف را باید سازمانهایی بر عهده گیرند . شاید بتوان گفت که مراکز علمی وپژوهشی وبخصوص دانشگاهها مهمترین مؤسساتی می باشند که می توانند بیشترین کمک راجهت محقق ساختن این هدف داشته باشند .اینکه جامعه تا چه اندازه ودرکدام زمینه ها بتواند پیشرفت وتوسعه یابد ،دردرجه اول به عملکرد همین مؤسسات وابسته باز می گردد .به عبارتی می توان گفت هر اندازه زمینه لازم برای فعالیت مؤسسات علمی وپژوهشی بیشتر فراهم گردد ،می توان عملکرد بهتری رااز آنها انتظار داشت .
همان طور که اشاره شد هر اندازه نوع کار خطیر وبا ارزشتر باشد وجود مشکلات حتی درسطح پایین ،لطمات بیشتری خواهد داشت .حال با توجه به رسالت عظیم دانشگاهها باید دید که چه مشکلاتی پیش روی این مراکز وجود دارد .

پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی
هدف ارزشیابی
هدف از انجام این پروژه « بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی » می باشد ،که البته دامنه آن محدودبه مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی دودانشکده علوم انسانی واجتماعی ودانشکده هنر دانشگاه مازندران می باشد .شاید برای این پروژه سطح بالایی درنظر نگیریم ،اما مصاحبه ها ومسائلی که در این پروژه به آنها پرداخته شده ، می تواند هشداری باشد برای تمام کسانی که به هر نحوه دربه انجام رسیدن فعالیتهای دانشگاهی نقش ایفا می کنند وبا تلاش خود به انحاء مختلف دراین راه تآثیر می گذارند .اما چرا هشدار ؟
همان طور که اشاره شد نقش واهمیت دانشگاهها تا به آن اندازه است که حتی کوچکترین مشکلات درسطح وعمق بیشتری بر عملکرد آن لطمه وارد می سازد.ازطرف دیگر،عاملین اصلی این نهاد که نقش اصلی درتحقق اهداف آن ایفا می کنند –گروههای آموزشی – تحت تآثیر عوامل اجرایی دچار مشکل می شوند .بنابراین پیداست که توجه به عوامل مختلف ونقشی آنها بر این نهاد می گذارند ازاهمیت زیادی برخوردار می باشد .

محدودیتهای طرح ارزشیابی
دراینجا لازم می دانیم که به برخی ازمشکلاتی که درانجام پروژه پیش روی ما قرار داشت اشاره کنیم .برای نمونه می توان گفت که ما حتی برای بدست آوردن چارت سازمانی وشرح وظایف گروهها با وجود اینکه به جاهای مختلفی –ازجمله دبیرخانه ومسؤول آموزش دانشکده علوم انسانی واجتماعی – مراجعه کردیم موفق به کسب آنها نشده وازاینکه خواسته باشیم ازاین طرق به کسب منابع بپردازیم منصرف شدیم .ازدیگر مشکلات ما مدیران گروهها بود که حتی دربرخی مواقع بر تعیین وقت قطعی جهت انجام مصاحبه می بایست دو یاسه هفته را پشت سر می گذاشتیم تاموفق به انجام مصاحبه می شدیم .با این وجود ازبین گروههای آموزشی مادرنهایت موفق به انجام مصاحبه با مدیران گروههای مدیریت ،اقتصاد نظری واقتصاد بازرگانی ،نشدیم .همین وقت گرفتن ها وانجام مصاحبه قسمت اعظم وقت پروژه را به خود اختصاص داده .علی رغم این مسائل بررسی مسائل ومشکلات دیگر مدیرگروهها به اتمام رسید ودرپروژه گزارش شده است.

مدیر گروه علوم اجتماعی :
۱- وجود گرایش های زیاد در رشته علوم اجتماعی در دانشکده علوم انسانی ، این گروه را با مشکل برنامه ریزی مواجه کرده است که این باعث پیچیده تر شدن برنامه ریزی و مشکلات آموزشی زیادی می گردد .
۲- کمبود اعضای هیات علمی : تعداد زیادی از اساتید این گروه خارج از کشور در حال تحصیل هستند .

پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی

مدیر گروه حقوق :
۱- گروه حقوق در بین گروه های دیگر دارای بیشترین تعداد دانشجو است .
۲- در این گروه انگیزه لازم برای فعالیت کلاسی حتی آنهایی که با رتبه خوب به این دانشکده آمده اند دیده نمی شود که این بیشتر به علت بیکاری بعد از تحصیل می باشد که اغلب بیکاری را به فارغ التحصیلی بیش از اندازه دانشجویان دوره های آزاد ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور می دانند .
۳- بیشتر دانشجویانی که به محیط دانشگاه وارد می شوند از محیط خانواده دور مانده و کنترل کمتری بر آنها صورت می گیرد و این باعث می شود دانشجو بیشتر وقتش به هدر برود و به تحصیل خود زیاد  اهمیت ندهد .
۴- به علت عدم حضور دانشجویان در هفته های اول ترم و هفته های آخر ترم در سر کلاس تمامی سر فصلهای کتابها در طول ترم تدریس نمی شود .
۵- گروه حقوق با توجه به تعداد دانشجو ، تعداد دروسی که در هر ترم ارائه می دهد تعداد کلاسها بسیار کم می باشد و گروه از این نظر دچار کمبود فضای آموزشی می باشد . این گروه بدلیل کمبود فضای آموزشی و کمبود کتب و امکانات لازم و نیز کمبود استاد در دروه کارشناسی ارشد از بین هفت گرایش موجود فقط دو گرایش را ارئه می دهد .
۶- دانشکده علوم انسانی در زمینه ایجاد دوره های دکتری نسبت به دانشکده های دیگر بسیار عقب است .

مدیر گروه الهیات (قرآن و حدیث)
۱- بعلت عربی بودن متن های مورد استفاده در این رشته باید اساتید این گروه سطح زبان عربی دانشجویان را بالا ببرند تا‌آنها مشکلی از هر جهت در رشته نداشته باشند .
۲- در حدود ۳۰% دانشجویان ورودی به این رشته به علت نقص فرم انتخاب رشته که ۱۰۰ رشته انتخاب می کنند و احتمالاتی بودن قبولی در هر رشته به طور اجباری به این رشته می آیند .

پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی

زمینه آموزشی گروه صنایع دستی
۱- عدم تقویت دانشجویان از بعد عملی : اساتید ما فقط از بعد علمی قوی هستند و در بعد عملی بسیار ضعیف هستند در نتیجه دانشجویان از نظر عملی کارایی چندانی نخواهند یافت. (لزوم هماهنگی بعد عملی و بعد علمی)
۲- پایین بودن مدرک استاد کارها : به علت فقدان استاد کار با درجه و مدرک بالاتر ، اساتید ما اغلب مدرک دیپلم دارند و حتی گاهی مدرک آنها پایین تر از دیپلم نیز هست .
۳- کمبود استاد کار : به علت کمبود استاد کار ، یک استاد کار مجبور است در کارگاه های بیشتری تدریس کند که این برای استاد کار خسته کننده است و این خستگی باعث می شود که استاد کار رسالت آموزش را بدرستی انجام ندهد .
۴- کثرت وجود کارگاه ها : تعداد کارگاهها باید کم شود چرا که بچه ها فکر می کنند که عملاً باید دروس عملی را یاد بگیرند در حالیکه هدف از تحصیلات دانشگاهی است است که بچه ها طرح کارها را با خلاقیت خود ارائه دهند .
۵- رغبت پایین در دروس نظری : رغبت دانشجویان در دروس تئوری تقریباً پایین است ، البته با این وجود دانشجویان در کارهای عملی رغبت زیادی از خود نشان می دهند .
۶- لزوم تجهیز بیشتر کارگاهها : با توجه به اینکه در حال حاضر وضع کارگاهها بسیار مناسب است ولی لزوم تهیه بعضی مواد اولیه هنوز احساس می شود .
۷- وضعیت بد حق التدریسی : حق التدریسی بر حسب تعداد دانشجو پرداخت می شود در حالی که استاد وقت کامل را در کلاس سپری می کند (تعداد دانشجویان چه ۵ نفر یا ۳۰ نفر باشد استاد وقت کامل را در کلاس صرف می کند .)
۸- قدیمی بودن سر فصلها : سرفصلها قدیمی بوده و شدیداً نیاز به اصلاح و بازبینی دارند تا با شرایط روز مطابق باشد .
۹- عدم تعادل دروس عملی و نظری : لازم است بین دروس عملی و دروس نظری یک تعادلی برقرار باشد .
۱۰- عدم ارائه بیش از یک یا دو گرایش : دانشگاه برای رشته هایی که گرایشهای زیادی دارند بیش از یک یا دو گرایش ارائه نمی دهد .
۱۱- ندادن مجوز کارشناسی ارشد : در حال حاضر رشته صنایع دستی نمی تواند در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو بگیرد .

پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی

زمینه پژوهشی مدیرگروههای دانشگاه مازندران
گروه حسابداری :
۱- تدریس بیش از اندازه توسط اعضای هیات علمی : بیشتر اساتید عضو هیات علمی دروس بیشتری برای تدریس می گیرند که این باعث اختصاص وقت بیشتر به آموزش است و وزنه پژوهش را کاهش می دهد و پژوهشی صورت نمی گیرد . جلوگیری از تدریس بیش از حد باعث ازدیاد و کثرت ساعات پژوهش می گردد .
۲- نداشتن حداقل یک مقاله در یک سال در یک ژورنال و مجله معتبر بین المللی و داخلی از سوی اساتید هیات علمی : عدم وجود مقاله در یک ژورنال معتبر ناشی از ضعف پژوهشی اساتید است .
۳- افزایش بی رویه آموزش عالی : این افزایش بی رویه در دوره های مختلف روزانه ، شبانه ، پیام نور، غیرانتفاعی و آزاد باعث افزایش ساعات آموزش و ساعات کاری شده و ساعات پژوهش را اشغال می کند .
۴- فرستادن اساتید به دانشکده های  دیگر برای تدریس : که این باعث می شود تا استاد وقت زیادی را صرف رفت و آمد و همچنین آموزش کرده و به پژوهش لطمه جبران ناپذیر وارد شود .
۵- افزایش روزهای کاری : بعضی از اساتید حتی روزهای پنجشنبه در موسسات دیگر چون پیام نور به آموزش و کار مشغول می شوند و در نتیجه این افزایش روزهای کاری که صرفاً اختصاص به آموزش دارد پژوهش را به حداقل خود می رساند .

گروه معارف اسلامی :
۱- محدودیت در دسترس بودن کتابها و متن های تخصصی : که این باعث نزول کیفیت پژوهش می شود .
۲- آموزش بیش از اندازه و عدم توجه به پژوهش : چون گروه معارف اسلامی باید دروس عمومی سایر رشته ها را ارائه دهد اساتید این گروه فقط وقت خود را صرف آموزش می کنند و به پژوهش اعتنایی ندارند .

پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی

گروه جغرافیا :
۱-  وجود سرفصلهای قدیمی : سر فصلهای مورد استفاده در گروه و رشته جغرافیا مربوط به زمان انقلاب فرهنگی یعنی حدود ۲۵ سال پیش است که با توجه به تغییر و تحولات جهانی عیب بزرگی برای پژوهش محسوب می شود .
۲ – عدم توجه به مسائل معیشتی اساتید : که این امرمنجر به کار زیاد اساتید گشته و پژوهش به فراموشی سپرده خواهد شد .
۳- عدم اجرائی شده پژوهش های انجام شده در دانشگاه : اکثر پژوهش هایی که در دانشگاه صورت می گیرد مسئولین دانشگاه نتایج پژوهش ها را برای بهبود اوضاع دانشگاه مورد استفاده قرار نمی دهند .
۴- کمبود بودجه پژوهشی : از سوی دانشگاه برای پژوهش بودجه اندکی در نظر گرفته می شود و همچنین همین بودجه اندک به اساتید پژوهشگر دیر پرداخت می شود .

پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی

گروه تربیت بدنی
۱- نبود پایان نامه برای دانشجویان سال آخر : به علت پرهزینه بودن پایان نامه ها در رشته تربیت بدنی این رشته پایان نامه که به عبارتی پژوهش محسوب می شود ندارد .

گروه علوم اجتماعی :
۱- کمبود و فقر منابع و امکانات پژوهشی و کتاب : چون کتاب تخصصی زیادی در مخزن کتابخانه وجود ندارد مدیر گروه مجبور است برای کارهای پژوهشی دانشجویان از خانه و از قفسه شخصی خود کتاب بیاورد که عملاً مدیر گروه وقت خود را صرف سرویس دهی به دانشجویان گروه می کند و پژوهش مورد غفلت قرار می گیرد .
۲- عدم ارائه آمار و اطلاعات از سوی نهادها و موسسات : سازمانها و نهادهای مشغول در زمینه آسیب های اجتماعی به اساتید و دانشجویان پژوهنده آمار و اطلاعات نمی دهند و اطلاعات خود را محرمانه و سری می دانند و در نتیجه پژوهش به بن بست می خورد .

پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی

گروه الهیات :
۱- در حوزه الهیات و قرآن و حدیث با توجه به قلمرو وسیعی که دارند تحقیق و پژوهش آنچنان که شایسته است صورت نگرفته است .
۲- کم بودن مدرک اساتید : این رشته در زمینه اساتید با مدرک دکترای کمتری مواجه است که این کیفیت اساتید و در نتیجه کیفیت پژوهش را پایین می آورد .
۳- به مدیر گروه و اساتید راهنما که وقت خود را صرف راهنمایی دانشجویان می کنند و دقت پژوهش زیادی ندارند امتیاز تعلق نمی گیرد .

پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی

گروه علوم سیاسی :
۱- قدیمی بودن سرفصلهای مصوب : سرفصلهای مورد تدریس در گروه علوم سیاسی قدیمی است و مربوط به بیست تا سی سال قبل است که این قدیمی بودن سرفصلها و به روز نبودن آنها باعث ناکار آمدی فارغ التحصیلان این رشته شده است .
۲- کمبود اساتید معتبر و خوب در دانشگاه های کشور به جز تهران که این باعث به هدر رفتن استعدادهای شهرهای پیرامون تهران می گردد .
۳- کمبود هیات علمی : در نتیجه این کمبود هیات علمی ارتباط پژوهشی بین اساتید و دانشجویان به کمترین حد خود خواهد رسید .
۴ توجه کمتر به پژوهش نسبت به آموزش : در دانشگاه های ما به پژوهش اهمیت کمتری داده می شود یعنی ما برای کفه آموزش بیشتر از کفه پژوهش اهمیت قائل هستیم .
۵- مشکل عناوین کتاب و مشکل استفاده از سایت و اینترنت : در کتابخانه عناوین کتاب بسیار کم است و همچنین زمان استفاده از سایت کامپیوتر و اینترنت خیلی محدود است و اغلب غیرممکن است (وقت گرفتن یک ساعت برای هفته بعد)
۶- امکانات و منابع اختصاص یافته و حتی خود دانشجو به علت شرایط اجتماع کیفیت پژوهش را پایین می آورند .
۷- کمبود دانشجوی پژوهشگر : در بین دانشجویان تقریباً حدود ۳۰% مشتاق پژوهش هستند و مابقی تمایلی به پژوهش ندارند .
۸- اعتراض دانشجویان نسبت به ارائه مطالب و منابع زیاد : اغلب دانسشجویان به علت عدم علاقه و و همچنین چشم انداز ضعیف شغل یابی در آینده از اینکه اساتید منابع زیادی را معرفی و ارائه می دهند آنها را مورد اعتراض قرار می دهند .
۹- کم بودن ساعات پژوهش از سوی دانشجویان : که این باعث عدم توانمندی رشته می شود .
۱۰- اساتید باید بتواند مقاله هایی در ژورنالهای خارجی و داخلی به چاپ برسانند که این باعث ارتقای گروه می گردد . (راه اندازی مرکز تحقیقاتی در گروه و ارتقای گروه با توجه به برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی و همچنین راه اندازی سمینارها ، کنفرانس ها و سمپوزیم های تخصصی و آوردن دوره های کارشناسی ارشد و دکترا)

پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی
گروه زبان خارجه :
۱- قدیمی بودن سرفصلهای مصوب : سرفصلهای مورد استفاده در گروه زبان های خارجه قدیمی بوده و مربوط به ۱۰ الی ۲۰ سال قبل است که این باعث ضعف توانمندی های این رشته خواهد شد (توانمندیها نیاز تغییر و تحولات و سرفصلهای جدید دارد )
۲- عدم تخصیص بودجه کافی برای نشر و چاپ نشریات دانشجویی : با توجه به اینکه تعدادی دانشجو درگیر نشریه دانشجویی هستند در صورت عدم همکاری برای تامین بودجه ، این دانشجویان مقاله ای ارائه نخواهند کرد و یا اگر ارائه دهند مطلوب نخواهد بود .
۳- عدم پرداخت بودجه کافی در سوال سال برای گرفتن کتاب و مجله برای گروه : که این باعث می شود در منابع پژوهشی کمبود ایجاد شود .
۴- کمبود کامپیوتر و اینترنت : با توجه به کثرت دانشجویان که حتی هر ساله به جمع آنها افزود می شود دانشگاه با کمبود سایت و همچنین تجهیزات اینترنتی مواجه است .
۵- قطع ناگهانی حق عضویت اشتراک گروه در مجلات خارجی از سوی دانشگاه : این باعث قطع ارتباط با مجله شده و پژوهش ها را با کندی پیش می برد .

پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی

گروه معماری :
۱- قدیمی بودن سرفصلها : سرفصلهای مصوب با مسائل امروز خیلی تفاوت دارد و خیلی قدیمی هستند .
۲- عدم دسترسی به منابع اولیه و پژوهشی و همچنین اینترنت
۳- غفلت از پژوهش از سوی دانشگاه : بیشتر مسائل تحقیقی و پژوهشی و تولید علم توسط بنگاه های بیرون از دانشگاه صورت می گیرد و این نشان از به حاشیه رانده شدن دانشگاه و به فراموشی سپردن رسالت دانشگاه یعنی پژوهش است .

پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی
گروه حقوق :
۱- کمبود مجلات معتبر : از عواملی که باعث می شود اساتید به پژوهش روی بیاورند وجود مجلات معتبر می باشد که با توجه به کمبود بودجه تهیه آن تا حدودی مشکل ساز است .
۲- عدم تخصیص بودجه کافی برای خرید کتابهای خارجی در نمایشگاه کتاب : به علت بودجه اندکی که برای خرید کتاب خارجی در نظر گرفته می شود این گروه ۱ یا ۲ کتاب خارجی بیشتر نمی تواند خریداری کند .

پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی
گروه ادبیات فارسی :
۱- کمبود کامپیوتر و اینترنت : کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی باعث شده اساتید این گروه کمتر به کامپیوتر و خط اینترنت دسترسی پیدا کرده و نتوانند تحقیقات و پژوهش های خود را به طور عالی انجام دهند و در نتیجه اساتید برای یک تحقیق وقت زیادی گذاشته و همچنین کیفیت داده ها و همچنین اطلاعات تقریباً ناقص است .
۲- فقدان کتاب تخصصی گروه ادبیات فارسی در کتابخانه : در حالی که مراکز پژوهشی برای تحقیق نیاز شدیدی به منابع تخصصی دارندگروه ادبیات فارسی سهم ناچیزی ازکتاب های تخصصی در کتابخانه مرکزی دانشگاه دارد .

گروه صنایع دستی :
۱- کمبود بازدیدهای میدانی : با توجه به اینکه رشته صنایع دستی احتیاج به بازدید از موزه ها ، گالری ها و محلهای نمایش صنایع دستی دارد کمبود امکانات باعث شده که دانشجویان کمتر و به ندرت به این بازدیدها بروند و این سبب ضعف آموزش می شود .
۲- عدم دسترسی به اینترنت : با وجود اینکه در حدود هفتاد درصد کار استاد پژوهشی است ولی دسترسی به منابع لازم پژوهشی بسیار اندک است .

زمینه های «اداری و مالی» مدیر گروهها :
گروه علوم سیاسی :
۱- کمبود کارشناس : مدیر گروهها به علت کمبود کارشناس گروه خود اقدام به رسیدگی و انجام کارهای اداری گروه می کنند .
۲- گروه علوم سیاسی معتقد است که این گروه در زمینه آموزشی نیازمند به بودجه نیست و مشکلات مالی خاصی ندارد .
۳- وجود سازمانها و نهادهای مهم در مراکز که در کیفیت کار دانشگاهها تاثیر می گذارد .

پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی
گروه حسابداری :
۱- عدم اختیار گروهها از نقطه نظر مالی : که این باعث می شود که ما نتوانیم از امکانات دلخواه خودمان استفاده کنیم .
۲- پایین بودن حقوق اساتید : بعلت قلت حقوق اساتید وضعیت معیشت مدرسین مناسب نیست و مجبور به کار بیش از حد هستند .
۳- رسمی شدن اساتید : رسمی ۳۰ ساله شدن اساتید این باور را در آنها بوجود می آورد که دیگر رسمی شده اند و حاشیه امنی برای ادامه زندگی دارند و از کار و تدریس تقریباً فاصله می گیرند و کیفیت مدرسین کاهش می یابد .
۴- ناچیز بودن بودجه خرید کتاب : بودجه ای که برای خرید کتاب برای گروه حسابداری در نظر می گیرند با توجه به وجود مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بسیار ناچیز است (راه حل چنین مشکلی بوجود آوردن یک منبع مالی است)
۵- عدم سنخیت رشته ها در مورد تصمیم گیری هایی که در هیات رئیسه برای آنها گرفته می شود تا در مورد آنها به اجرا گذاشته می شود .

فهرست مطالب پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی
مقدمه ۱
هدف ارزشیابی ۲
محدودیتهای طرح ارزشیابی ۳
عوامل مورد ارزشیابی ۳
توصیف نظام (برنامه ) ۴
سوالهای مورد ارزشیابی ۵
طرح ارزشیابی وشیوه اجرای آن ۶
ابزار اندازه گیری ۷
روشهای گرد آوری داده ها ۸
گروه آموزشی صنایع دستی ۱۱
زمینه های آموزشی گروه ؛ ۱۱
گروه علوم اجتماعی ۱۵
گروه قرآن وعلوم حدیث ( الهیات ) ۱۶
گروه زبان وادبیات فارسی ۲۰
گروه آموزشی حسابداری ۲۲
گروه علوم سیاسی ۲۵
گروه علوم تربیتی– گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی- ۲۷
گروه چغرافیا وبرنامه ریزی شهری ۲۹
گروه زبانهای خارجه ۳۱
گروه معماری ۳۵
گروه آموزشی تربیت بدنی ۳۶
مسائل و مشکلات مدیر گروههای آموزشی ۳۹
زمینه آموزشی مدیر گروهها ۳۹
مدیر گروه علوم تربیتی : ۳۹
مدیر گروه ادبیات فارسی : ۴۰
مدیر گروه حسابداری : ۴۱
مدیر گروه معارف اسلامی : ۴۱
مدیر گروه جغرافیا ۴۲
مدیر گروه تربیت بدنی : ۴۳
مدیر گروه زبانهای خارجی ۴۴
مدیر گروه معماری ۴۵
مدیر گروه علوم اجتماعی : ۴۶
مدیر گروه حقوق : ۴۶
مدیر گروه الهیات (قرآن و حدیث) ۴۷
زمینه آموزشی گروه صنایع دستی ۴۸
زمینه پژوهشی مدیرگروهها ۴۹
گروه حسابداری : ۴۹
گروه معارف اسلامی : ۵۰
گروه جغرافیا : ۵۰
گروه تربیت بدنی ۵۱
گروه علوم اجتماعی : ۵۱
گروه الهیات : ۵۲
گروه علوم سیاسی : ۵۲
گروه معماری : ۵۴
گروه حقوق : ۵۵
گروه ادبیات فارسی : ۵۵
گروه صنایع دستی : ۵۶
گروه علوم سیاسی : ۵۶
گروه حسابداری : ۵۶
گروه تربیت بدنی : ۵۷
گروه زبانهای خارجه ۵۸
گروه جغرافیا ۵۸
گروه معماری ۵۹
گروه حقوق ۶۰
گروه ادبیات فارسی ۶۰
گروه علوم اجتماعی ۶۱
گروه صنایع دستی : ۶۲
زمینه های « کالبدی و فیزیکی و فضاهای آموزشی» ۶۲
گروه حسابداری ۶۲
گروه تربیت بدنی ۶۲
گروه زبانهای خارجه ۶۳
گروه جغرافیا ۶۳
گروه معماری ۶۳
گروه ادبیات فارسی ۶۴
گروه علوم اجتماعی ۶۴
گروه صنایع دستی ۶۴
نتیجه گیری ۶۴
‹‹ پیشنهاد ‍‍‌›› ۶۵


پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی به صورت فایل دانلودی می باشد شما بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر می توانید در همان لحظه فایل را دریافت نمایید. در صورتی که به هر دلیلی موفق به پرداخت و یا دانلود نشدید از قسمت تماس با ما سایت، به ما اطلاع دهید تا در کمترین زمان ممکن به مشکلات شما رسیدگی کنیم.


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات