پابان نامه ارائه یک مدل چند هدفه فازی جهت انتخاب تامین کننده برای کاهش اثرات گازهای حمل و نقل وسائط نقلیه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پابان نامه ارائه یک مدل چند هدفه فازی جهت انتخاب تامین کننده برای کاهش اثرات گازهای حمل و نقل وسائط نقلیه

دانلود مقالات رشته مهندسی صنایع با عنوان پابان نامه ارائه یک مدل چند هدفه فازی جهت انتخاب تامین کننده برای کاهش اثرات گازهای حمل و نقل وسائط نقلیه در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۱۱۷ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.»
رشته مهندسی صنایع – گرایش صنایع

پابان نامه ارائه یک مدل چند هدفه فازی جهت انتخاب تامین کننده برای کاهش اثرات گازهای حمل و نقل وسائط نقلیه

پابان نامه ارائه یک مدل چند هدفه فازی جهت انتخاب تامین کننده برای کاهش اثرات گازهای حمل و نقل وسائط نقلیه

چکیده
ماهیت پروسه ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان یک مسئله تصمیم گیری چند هدفه پیچیده می باشد که بوسیله فاکتور های متعدد تحت تاثیر قرار می گیرد. پروسه ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان متکی بر یک سری از معیارها می باشد که باید در این  پروسه مد نظر قرار داده شود. در این تحقیق، مدلی چند هدفه برای مسئله انتخاب تامین کننده برای یک قلم کالا ارائه شده است. در مدل پیشنهادی هزینه کل یکپارچه که شامل هزینه های عرضه کننده و هزینه های خریداران و نیز آلایندگی های محیط زیست که از حمل و نقل وسائط نقلیه صورت می گیرد به عنوان عاملی تاثیر گذار در ارزیابی و انتخاب تامین کننده به صورت کلی در نظر گرفته شده است. اهداف در نظر گرفته شده برای مدل پیشنهادی اهداف شامل کمینه کردن کل هزینه یکپارچه تامین کنندگان (هزینه های کل سفارش دهی و کمبود)، کمینه کردن میزان کالاهای معیوب رد شده  که قابل ترمیم و اصلاح می باشد و نیز قابل ترمیم و اصلاح نمی باشد در واقع مینیمم کردن کالا های بی کیفیت تامین کنند گان می باشد، کمینه کردن میزان دریافت کالاها ی با تاخیر(کاهش زمان نحویل) و نیز کمینه کردن میزان آلایندگی محیط که از وسایط نقلیه (شامل هوایی و دریایی و زمینی و ریلی) می باشد.
جهت حل مدل پیشنهادی  از سه روش رویکردهای¬فازی Zimmermann، رویکرد فازی جبرانیWerner  و از روش های معیار- جامع Lp-metric استفاده شده و این روش ها بر روی مسائل آزمایشی تولید شده با ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است و در نهایت این سه روش برروی مسائل تولید شده مورد مقایسه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: انتخاب تامین کننده، بهینه سازی چند هدفه، هزینه های یکپارچه، آلایند گی های محیط زیست، حمل و نقل وسائط نقلیه و رویکرد فازی.

مقدمه
امروزه بسیاری از شرکت ها به این نکته توجه کرده اند که مدیریت موثر زنجیره تامین می تواند به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم در افزایش کسب مزیت رقابتی مطرح باشد. بنابراین ایجاد روابط مناسب و پایدار میان تامین کننده و خریدار و همچنین موفقیت در مسئله انتخاب تامین کننده می تواند عامل موفقیت برای مدیریت زنجیره تامین باشد.(Melo et al., 2009).
یک زنجیره تامین شامل دو یا جند سازمان است که برای تحویل محصولات یا خدمات به مشتریان نهایی با یکدیگر فعل و انفعال دارند و جریان ها را از عرضه مواد خام تا تحویل محصول نهایی  به هم مرتبط می سازند.
مبحث مدیریت زنجبره تامین در دهه گذشته یکی از مباحث جذاب برای محققان و شرکت های بزرگ بوده است. دراین  بین افزایش کارایی و اثر بخشی زنجیره های تامین بوسیله مدیریت اطلاعات بشدت گسترش یافته است. هر روزه شرکت های بیشتری با استفاده تکنولوژی اطلاعات سیستم اطلاعات زنجیره تامین را طراحی و اجرا می کنند و از مزایایی متعدد آن بهره مند می شوند.ازطرف دیگر با جهانی شدن رقابت و شدت یافتن آن باعث شده است تا شر کت هایی که تا امروزه به سیستم اطلاعاتی بهای کمتری می دادند نیاز به آن را احساس کنند و به دنبال طراحی و پیاده سازی آن باشند.بنابراین مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک عنصر بسیاری حیاتی و تاثیر گذار در استراتژی های سازمان ها است و یکی از مهمترین را ه ها برای ایجاد ارزش به مشتریان است(غضنفری و فتح اله، ۱۳۸۵).
ساختار زنجبره تامین متشکل از تامین کنندگان بالقوه، تولید کنندگان، توذیع کنندگان، خرده فروشان، مشتری و غیره می باشد و تامین کنندگان به عنوان یکی از اعضای با اهمیت زنجیره تامین نقش بسیار اساسی را در دست یابی به اهداف یک زنجیره تامین را ایفا می کند.انتخاب تامین کننده مناسب می تواند سبب افزایش ارزش ایجاد شده در یک زنجیره تامین گرددکه منفعت آن به تمامی اجزاءدخیل در زنجیره تامین خواهد رسید. در نتیجه ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مناسب وپیوند های استراتژیک باآنها جزء انکار ناپذیری از یک زنجیره تامین می باشد که می تواند سبب بهبود عملکرد در بسیاری از موارد شامل : کاستن هزینه ها، بهبود مستمر کیفیت به منظور دستیابی به نرخ عیوب صفر، بهبود قابلیت انعتاف پذیری به منظور ارضای نیاز های مشتریان نهایی، کاهش زمان تاخیر در مراحل مختلف زنجیره تامین و غیره می شود(تیموری و احمدی، ۱۳۸۸).
مسئله انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین، یک مسئله جدید نیست و ادبیات و تاریخچه آن غنی است و مطالعلات زیادی در این زمینه صورت گرفته است که معیار ها و روش های ابداعی و تلفیقی بسیاری را جهت حل مسئله حائز اهمیت انتخاب تامین کننده شامل می شود. اولین مقالات در این زمینه ، در اوایل دهه ۱۹۵۰ در زمانی که کاربرد های برنامه ریزی خطی و محاسبات علمی در اول راه خود قرار داشت منتشر شد (Assaoui et al., 2007).
در حوزه مدیریت زنجیره تامین تصصمیم گیری در مورد انتخاب تامین کننده یک نقش  اساسی بازی می کند. از زمانی که بسیاری از شرکت ها یک طراحی و اجرای خوب را برای سیستم  زنجیره تامین ابزاری مهم می دانند در این شرایط ساختن روابط نزدیک و طولانی بین خریداران و تامین کنندگان یک فاکتور موفقعیت آمیز مهم جهت برقراری سیستم مدیریت زنجیره تامین می باشد. بنابراین مسئله انتخاب و ارزیابی مستمر تامین کنندگان موضوع بسیار مهم جهت اجرای یک سیستم زنجیره تامین می باشد که ضرورت دارد از ابعاد مختلف به این موضوع پرداخته شود و در نهایت روش مناسبی اتخاذ شود تا کلیه ابعاد مهم  را پوشش  دهد تا بهترین انتخاب تامین کنندگان صورت گیرد تا اهداف کمی و کیفی شرکت ها به بهترین نحو برآورده  شده و از این طریق بقا و پایداری شرکت ها تضمین شود.
در این پژوهش، بعد از تعریف مفاهیم، پارامتر ها، متغیرهای تصمیم مدل و ارائه مدل چند هدفه فازی با استفاده از رویکرد فازیzimmermann ورویکرد فازی جبرانی نیز روش¬های معیار- جامع یا LP-metric مدل را حل می کنیم تا تصمیم گیری برای تعیین میزان سفارش از هر یک از اولویت های خرید مورد استفاده قرار گرفته است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه  ۲
۱-۲- بیان مسئله تحقیق  ۴
۱-۳- تحقیقات انجام شده  ۶
۱-۴- مفروضات تحقیق  ۷
۱-۵- اهداف تحقیق  ۸
۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق  ۸
۱-۷- مفروضات تحقیق  ۹
۱-۸- روش تحقیق  ۹
فصل دوم: مفاهیم و مروری بر ادبیات
۲-۱- مقدمه  ۱۱
۲-۲- مدیریت زنجیره تامین  ۱۱
۲-۳- روند شکل گیری مدیریت زنجیره تامین  ۱۴
۲-۴- مفهوم زنجیره تامین و عناصر تشکیل دهنده آن  ۱۶
۲-۵- مزایای مدیریت زنجیره تامین  ۱۸
۲-۶- عناصر اصلی زنجیره تامین ۱۹
۲-۷- فرآیند های اصلی مدیریت زنجیره تامین  ۲۰
۲-۸- نقش اطلاعات در زنجیره تامین  ۲۱
۲-۹- اثر شلاق چرمی و نقش اطلاعات در آن  ۲۲
۲-۱۰- سطوح تصمیم گیری در یک زنجیره تامین  ۲۴
۲-۱۱- خرید در زنجیره تامین  ۲۵
۲-۱۲- بررسی اهمیت و نقش خرید و مدیریت منبع یابی در شرکت های امروزی  ۲۶
۲-۱۳- نقش و اهمیت خرید در شرکت های امروزی  ۲۸
۲-۱۴- مدیریت زنجیره تامین  ۳۲
۲-۱۵- انتخاب تامین کننده  ۳۳
۲-۱۶- ارزیابی و انتخاب تامین کننده  ۳۶
۲-۱۷- پیشینه تحقیق  ۳۹
فصل سوم: بیان مسئله و مدل پیشنهادی
۳-۱- مقدمه  ۴۴
۳-۲- تشریح مسئله و مدل پیشنهادی  ۴۴
۳-۲-۱- فرضیات  ۴۵
الف- اندیس ها  ۴۷
ب- پارامتر ها  ۴۶
ج- متغیر های تصمیم  ۴۷
۳-۲-۴- توابع هدف و محدودیت ها  ۴۷
۳-۲-۲-۱- کمینه کردن هزینه ها با در نظر گرفتن هزینه های یکپارچه  ۴۸
۳-۲-۲-۲- کمینه کردن درصد کیفیت کالا های معیوب رد شده با در نظر گرفتن قابل تر میم و اصلاح شدن و غیر قابل ترمیم و اصلاح شدن  ۵۲
۳-۲-۲-۳- کمینه کردن زمان تحویل  ۵۳
۳-۲-۲-۴- کمینه کردن میزان آلایند گی محیط ناشی از حمل و نقل وسائط نقلیه (شامل هوایی، در یایی، زمینی و ریلی)  ۵۳
۳-۲-۲-۵- محدودیت تقاضا  ۵۶
۳-۲-۲-۶- محدودیت ظرفیت تولید  ۵۶
۳-۲-۲-۷- محدودیت فضای انبار  ۵۷
۳-۲-۲-۸- محدودیت حمل و نقل وسائط نقلیه  ۵۷
۳-۲-۲-۹- محدودیت کاهش آلودگی های وسائط نقلیه هوایی بر محصولات  ۵۸
۳-۲-۲-۱۰- محدودیت کاهش آلودگی های وسائط نقلیه دریایی بر محصولات  ۵۹
۳-۲-۲-۱۱- محدودیت کاهش آلودگی های وسائط نقلیه زمینی بر محصولات  ۵۹
۳-۲-۲-۱۲- محدودیت کاهش آلودگی های وسائط نقلیه ریلی بر محصولات ۶۰
۳-۲-۲-۱۳- محدودیت بودجه  ۶۰
فصل چهارم: روش های حل پیشنهادی و تجزیه و تحلیل نتایج
۴-۱- مقدمه  ۶۵
۴-۲- روش های حل پیشنهادی  ۶۵
۴-۲-۱- رویکرد فازی Zimmermann  ۶۵
۴-۲-۱-۱- تعیین تابع عضویت فازی  ۶۶
۴-۲-۱-۲- مدل برنامه ریزی فازی  ۶۸
۴-۲-۲- رویکرد فازی جبرانی  ۶۹
۴-۲-۲-۱- عملگر یکپارچه فازی جبرانی  ۶۹
۴-۲-۲- ۲- یک رویکرد فازی جبرانی جهت مسئله انتخاب تامین کننده چند هدفه  ۷۱
۴-۲-۳- یکپارچگی توابع هدف با روش معیار-جامع Lp-metric  ۷۲
۴-۳- تجزیه و تحلیل نتایج  ۷۴
۴-۳-۱- مقدمه  ۷۵
۴-۳-۲- حل مثال عددی با رویکرد های برنامه ریزی ریاضی و فازی  ۷۵
۴-۳-۳- حل مدل ارائه شده با استفاده از رویکرد فازی Zimmermann  ۷۹
۴-۳-۴- حل مدل ارائه شده با استفاده از رویکرد فازی جبرانی  ۸۴
۴-۳-۵- حل مدل ارائه شده با استفاده از روش معیار-جامع LP-metric  ۸۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات آتی
۵-۱- نتیجه گیری  ۹۱
۵-۲- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی  ۹۲
منابع  ۹۳
چکیده لاتین  ۹۸

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل (۲-۱): زنجیره تامین یک شرکت تولیدی  ۱۳
شکل (۲-۲): انواع جریان در زنجیره تامین  ۱۷
شکل (۲-۳): فرآیند های اصلی خرید  ۲۰
شکل (۲-۴): نحوه سفارشات در حلقه های یک زنجیره تامین  ۲۳
شکل (۲-۵): معیار های اجرایی مدیریت اندازه گیری عملکرد تامین کنندگان  ۲۷
شکل (۲-۶): رویکرد زنجیره های تامین فشاری-کششی و مرز آن  ۳۱
شکل (۳-۱): سطوح موجودی برای تامین کننده و خریدار و رفتار سیستم در طول زمان  ۴۹
شکل (۳-۲): سطوح موجودی برای تامین کننده با وجود کمبود  ۵۱
شکل (۳-۳): روش های حمل و نقل کالا ها  ۵۴
شکل (۴-۱): تابع عضویت خطی برای توابع هدف از نوع منفی  ۶۷
شکل (۴-۲): تابع عضویت خطی برای توابع هدف از نوع مثبت  ۶۸
شکل (۴-۳): تابع عضویت خطی برای تابع هدف هزینه کل یکپارچه  ۸۰
شکل (۴-۴) : تابع عضویت خطی برای هدف درصدی از کل اقلام برگشتی شرکت که مربوط به تامین کننده که قابل ترمیم و اصلاح می باشدو نمی باشد  ۸۱
شکل (۴-۵): تابع عضویت خطی برای تابع هدف زمان تحویل  ۸۱
شکل (۴-۶): تابع عضویت خطی برای هدف منیمم سازی میزان آلایندگی محیط که از وسایط نقلیه (شامل هوایی و دریایی و زمینی و ریلی)  ۸۲

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (۳-۱): ویژگی های مهم روش های مختلف حمل و نقل  ۵۵
جدول (۴-۱): سطوح مقادیر هریک از تامین کنندگان برای بدست آوردن هزینه های یکپارچه ……… ۷۶
جدول (۴-۲): مقادیر پارامتر های مدل  ۷۷
جدول (۴-۳): مقادیر حد بالا و پایین برای هر هدف  ۷۹
جدول (۴-۴): نتایج حاصل از حل مدل با استفاده از رویکرد فازی Zimmermann 83
جدول (۴-۵): نتایج حاصل از حل مدل با استفاده از رویکرد فازی رویکرد فازی جبرانی  ۸۵
جدول (۴-۶): نتایج حاصل از حل مدل با استفاده از رویکرد فازی Lp-metric  ۸۸
جدول (۴-۷): مقایسه نتایج حاصل از حل مدل با استفاده از روش های رویکرد فازی Zimmermann ، رویکرد فازی جبرانی werner وروش معیار-جامعLp-metric  ۸۹


قیمت : 14000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات