دانلود پروژه اصول پرورش گیاهان دارویی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود پروژه اصول پرورش گیاهان دارویی

مقاله تحقیق دانلود پروژه اصول پرورش گیاهان دارویی اصول کاشت و پرورش گیاهان دارویی آموزش پرورش گیاهان دارویی طرح توجیهی پرورش گیاهان دارویی کشت وپرورش گیاهان دارویی رشته پرورش گیاهان دارویی تولید و پرورش گیاهان دارویی دانلود طرح توجیهی پرورش گیاهان دارویی کاشت و پرورش گیاهان دارویی

Breeding of Medicinal Plants

 

مقدمه:
قدمت شناخت خواص دارویی گیاهان شاید بیرون از حافظه تاریخ باشد و این گیاهان در طول تاریخ همیشه با انسان قرابت خاصی داشته و آثار دارویی و موارد استفاده آن بر هیچکس پوشیده نیست. یکی از دلایل مهم این قدمت حضور باورهای ریشه دار مردم سرزمین های مختلف در خصوص استفاده از گیاهان دارویی است اگر چه علاقه، همدمی و توجه به این گیاهان مفید در سالهای گذشته ناچیز بوده ولی خوشبختانه اخیراً مورد عنایت و توجه بیشتری قرار گرفته است. در هر حال چنین به نظر  می رسد که در جامعه ما هنوز د رک جامعی از مفهوم گیاهان دارویی و شیوه صحیح تهیه و مصرف آنها وجود ندارد. و علاقه مندان به گیاهان دارویی معتقدند همانطور که گیاهان در باغ نباتات خوب رشد می کنند، باید سعی شود زمینه علاقه مندی به این گیاهان در قلبهای انسانها نیز فراهم و افزون گردد.
گیاهان دارویی یکی از منابع غنی کشور بوده که امکان صادرات آن نیز وجود دارد زیرا وقتی به ارقام واردات کشورهای اروپایی مثل آلمان غربی و فرانسه توجه می شود معلوم می گردد که گیاهان دارویی بازار بزرگی در جهان داشته و کشور ما می تواند به یکی از صادر کنندگان این گیاهان دارویی تبدیل شود….

فهرست مطالب:
مقدمه
اطلاعات عمومی مربوط به کشت گیاهان دارویی
معرفی گیاهان دارویی
کاربرد گیاهان دارویی
گیاهان دارویی
گیاهان ادویه ای
گیاهان عطری
اهمیت گیاهان دارویی
دلایل رویکرد به گیاهان دارویی
دیدگاه های بیولوژیکی
کاشت و پرورش گیاهان داروئی
نیازهای طبیعی گیاهان داروئی
آب و هوا
کود
برداشت
پرورش گیاهان عالی
پرورش گیاهان پست
محاسن گیاهان پرورش داده شده
طرز تکثیر گیاهان داروئی
تهیه بذر و نهال
جوانه روشنایی پسند
جوانه تاریکی پسند
جوانه تاریک و روشن پسند
جوانه یخبندان پسند
تکثیر گیاه با تقسیم ریشه
تکثیر به روش خوابانیدن
تکثیر به روش قلمه زدن
گیاهانی که بوسیله نهالهای ریشه دار چند ساله تکثیر می شوند
تکثیر در گلخانه یا محیط سربسته
تهیه بذر یا نهال تکثیر کنندگان تجارتی
زمان کشت
روش بذر پاشی
احتیاجات اقلیمی
احتیاجات خاکی
حشرات و بیماریهای گیاهی
آفات گیاهان داروئی
روشهای کنترل حشرات
تولید و کشت گیاهان بدون استفاده از مواد شیمیایی
تأثیر متقابل گیاهان
تنظیم کننده های شیمیایی
مواد مؤثر در گیاهان دارویی
مسیر تشکیل مواد مؤثره گیاهان دارویی
فرآیند های متابولیسمی خاص
طبقه بندی مواد مؤثره
الکالوئیدها
الکالوئیدهای حقیقی
پروتوالکالوئیدها
الکالوئید های کازب
فینل آلانین
آلکالوئیدهای لینوئیک
آلکالوئیدهای پیریدیک و پیپریدیک ،دیسینین
آکالوئیدهای مشتق از تروپان
آلکالوئیدهای استروئید
گلیکوزیدها
تیوگلیکوزیدها
گلیکوزیدهای آنتراکینونیک
کاریوگلیکوزیدها
گلیکوزیدهای فنلیک
اسانس ها
خواص فیزیکی اسانس ها
نقش عوامل محیطی در مواد موثره
نور ( کیفیت، شدت، مدت روشنایی)
شدت نور
مدت روشنایی
درجه حرارت
آب و آبیاری
PH
طبقه بندی گیاهان دارویی
گیاهان دارویی علفی یک ساله ظریف
گیاهان دارویی علفی یک ساله با دوام
گیاهان دارویی علفی دو ساله ظریف
گیاهان دارویی علفی دو ساله با دوام
اصلاح گیاهان دارویی
منابع و مأخذ


قیمت : 3500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات