پایان نامه بررسی رابطه تورم بر رشد اقتصادی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  پایان نامه بررسی رابطه تورم بر رشد اقتصادی

دانلود تحقیق و مقالات رشته اقتصاد با عنوان پایان نامه بررسی رابطه تورم بر رشد اقتصادی در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۸۸ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

پایان نامه بررسی رابطه تورم بر رشد اقتصادی

پایان نامه بررسی رابطه تورم بر رشد اقتصادی

چکیده
شناخت نوع و شدّت اثر تورم بر رشد اقتصادی از مهم ترین مسایل در عرصه سیاست گذاری های اقتصادی است. آن چه که بر اساس استدلال های نظری حاصل میشود، وجود یک ابهام در رابطه با تأثیر تورم بر رشد اقتصادی است، اما با این حال ادبیات مربوط به وجود رابطه منفی میان این دو متغیر مهم اقتصاد کلان، گسترده تر و قوی تر به نظر می رسد. پژوهش حاضر در راستای شناسایی تأثیر تورم بر رشد در اقتصاد ایران تدوین یافته است .
یافته های این مطالعه حکایت از این دارند که هر چند تورم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است اما رابطه مثبت و معناداری بین تورم و رشد اقتصادی بین بازار و بازاری برقرار بوده است . بر اساس این یافته ها، افزایش نرخ تورم به میزان۶۰% از نظر افرادبر کار بازاری می افزاید اماهمین میزان افزایش تورم از نظر۴۰% افراد بر پس انداز افراد کاسته می شود.

واژگان کلیدی: تورم، رشد اقتصادی

مقدمه
دستیابی به رشد بالای  اقتصادی به ویژه در دهه های اخیر دهن بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی را به خود مشغول کرده و به یکی از دغدغه های همیشگی اقتصاد دانان وسیاستمداران در کشورهای مختلف تبدیل شده است .در واقع عوامل متعددی وجود دارند که می توانند بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارند که برخی از این عوامل تاثیر مثبت و برخی دیگر تاثیر منفی از خود به جای می گذارند از جمله مهمترین عواملی که می توانند بر رشد اقتصادی یک کشور تاثیر مثبت و تقویت کننده داشته باشند، می توان به میزان سرمایه گذاری، افزایش بهره وری نیروی کار و ارتقای سطح تکنولوژی اشاره کرد. همچنین از جمله عواملی که می تواند آثار نامطلوبی بر رشد اقتصادی یک کشور به خصوص در کشورهای در حال توسعه داشته باشند، می توان به تورم اشاره کرد. طبق شواهد موجود تورم آثار نامطلوب اقتصادی و غیر اقتصادی بسیاری بر یک جامعه تحمیل می کند اقتصاد دانان معتقدند هزینه هایی که تورم بر جامعه تحمیل می کند، حتی می تواند بسیار جدی تر از هزینه های ناشی از کند شدن رشد اقتصادی باشد، تورم در سطوح بالا، کارکرد نظام قیمت را مختل می کند و موجب کاهش ارزش پول ملی می شود . تورم همچنین انگیزه های سرمایه گذاری را از بین می برد موجب توزیع مجدد درآمد به نفع درآمدهای متغیر و به زیان درآمد های ثابت می شود و لذا موجب فرار سرمایه از بخش های واقعی به سمت فعالیت های سفته بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی می شود.
بنابر این به لحاظ آثار منفی و پایدار تورم براقتصاد ملی ، کنترل تورم می باشد به عنوان یک هدف اولویت دار در صدر اهداف اقتصاد کلان قرار گیرد و سیاست های اقتصادی که کاهش نرخ تورم را با دنبال دارد، اتخاذ شود.
از این رو در این پژوهش سعی شده است، ارتباط تورم و رشد اقتصادی و نحوه تاثیر گذاری تورم بر رشد اقتصادی به خصوص در ایران مورد بررسی قرار گیرد.

بیان مسئله
مهمترین دغدغه مردم، اقتصاد دانان و سیاست مداران در کشورهای در حال توسعه نیل به توسعه اقتصادی است که اهمیت خود را در شکل گیری برنامه توسعه برخی از این کشورها نشان می دهد . در این فرایند توسعه یافتن، اهداف مختلفی در کمیت ها و کیفیت های متفاوت، هدف گذاری می گردد که سطح اولیه توسعه نیافتگی، آرمان ها و فرهنگ یک ملت و میزان دسترسی به منابع لازم برای توسعه از عوامل مهم در تحقق آن اهداف است. در ایران نیز در طول چندین دهه ، برنامه ریزی اقتصادی در قالب برنامه های مختلف توسعه صورت گرفته و همچنان ادامه دارد، اما اهداف تعیین شده غالبا محقق نگردیده و اقتصاد ایران همچنان  با تورم بالا و رشد اقتصادی ناکافی بر خوردا است. تجربه توسعه یافتگی کشورهای صنعتی نشان می دهد که این کشورها در طول زمان و همراه با رشد اقتصادی بالا در دهه های گذشته توانسته اند که تورم را در سطح پایینی نگه داشته و سطح رفاه اجتماعی خود را ارتقاء دهند و حد بالایی از استانداردهای زندگی را برای شهروندان تامین نمایند. از این رو می توان گفت که تجربه کشورهای مختلف در امر توسعه ، شواهد نامتقارنی رادر رابطه با همراهی پدیده تورم و رشد اقتصادی ارائه می کند به صورتی که این موضوع همچنان یک مساله باز است که آیا تورم لازمه رشد اقتصادی است یا با تحقق آن منافات دارد این مبحث از آنجایی اهمیت می یابد که سیاست گذاران اقتصادی در یک کشور در حال توسعه مانند ایران به آگاهی از وجود تبادل یا تعامل میان تورم و رشد اقتصادی نیاز دارند و در عین حال نسبت به آن بسیار حساس هستند چراکه نحوه جهت گیری سیاست ها به روشن شدن این مساله بستگی دارد.

رشد اقتصادی لازمه تحقق توسعه اقتصادی در کشور است ، بنابراین سیاست گذاران و مسولان اجرایی به دنبال یافتن پاسخ این سوال مهم هستند که آیا سیاست های آنها در جهت رشد اقتصادی دارای پیامدهای تورمی هست یا خیر؟ چراکه در یک نظام سیاسی که دولت مشروعیت خود را با انتخاب از سوی مردم بدست می آورد ، عملکرد دولت در راستای مهار تورم از مهمترین معیارها در ماندگاری آن دولت خواهد بود و جواب این سوال که آیا تورم موجب رشد اقتصادی است با مانع آن در برنامه ریزی اقتصادی کشور اهمیت فوق العاده ای می یابد و در چگونگی تخصیص منابع بسیار تعیین کننده خواهد بود. با توجه به رابطه نزدیکی که این دو متغیر با هم  دارند (تورم و رشد اقتصادی)هدف از این پژوهش چگونگی تاثیرات تورم بر بازار وتاثیر گذاری آن در شکل زندگی دولت و ملت می باشد.

اهمیت و ضرورت  تحقیق:
تورم یکی از مهم ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی است .یکی از مهم ترین متغیرهای کلان که با تورم درتعامل است، فعالیت بخش واقعی اقتصاد است، نرخ رشد واقعی اقتصادی از بارزترین شاخص های عملکرد  بخش واقعی اقتصاد است. با توجه به اینکه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مناسب از مهم ترین اهداف اقتصادی کلان است، باید قبل از اجرای هر گونه استراتژی تثبت تورم به تاثیر این سیاست ها بر رشد بخش واقعی اقتصاد هم توجه کافی  کرد.
وجود ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف یکی از موضوعات مورد بحث دربین اقتصاددانان است و مباحث نظری و تجربی متفاوتی در این  زمینه ارائه شده است. بررسی بسیاری از این مباحث نشان می دهد که نمی توان به یک نتیجه قطعی درمورد تاثیر تورم بر رشد اقتصادی دست یافت و این مسأله درمورد هر کشور به شرایط و ویژگی های آن کشور بستگی دارد.

فهرست مطالب
چکیده فصل اول، کلیات تحقیق :
مقدمه ۱
بیان مساله ۲
اهمیت و ضرورت مسئله ۳
اهداف پژوهش ۴
فرضیات پژوهش ۵
فصل دوم : نظریه اقتصاددانان داخلی و خارجی
مقدمه ۷
مبادله فیشر ۱۲
مبادله کمبریج ۱۳
نظریه مقدار پول ۱۳
الگوی شکاف تورمی کینز ۱۴
الگوی فشار هزینه . ۱۵
دیدگاه ساخت گرایان ۱۶
فصل سوم – ادبیات و پیشینه پژوهش:
تاریخچه تورم .۱۹
تورم ۲۱
تعریف تورم ۲۱
سیر تاریخی تورم و رشد اقتصادی در ایران ۲۱
تبیین نظری تأثیر تورم بر رشد اقتصادی .۲۴
تأثیر منفی تورم بر رشد ۲۵
تورم و سرمایه گذاری ۲۵
بی ثباتی قیمت ۲۸
تورم و صادرات ۲۸
تورم و قدرت بازاری ۲۹
تأثیر مثبت تورم بر رشد اقتصادی ۲۹
تحولات نظری در خصوص رشد اقتصادی ۳۰
تبیین رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران ۳۵
بررسی رشد اقتصادی در ایران ۳۵
بررسی تورم و ریشه های آن در اقتصاد ایران ۳۸
فصل چهارم- روش اجرای تحقیق
مقدمه ۴۶
روش تحقیق ۴۷
نوع پژوهش ۴۸
جامعه و نمونه آماری ۴۹
ابزار گرد آوری داده ها ۴۹
روش جمع آوری اطلاعات ۵۰
پرسشنامه اولیه: آزمون مقدماتی ۵۱
روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ۵۱
اعتبار تحقیق ۵۱
پایایی تحقیق ۵۲
ابزار تحقیق ۵۳
نرم افزار کامپیوتری ۵۳
روش اجرای پژوهش ۵۳
تجزیه و تحلیل داده-ها ۵۴
فصل پنجم – تجزیه و تحلیل فرضیه ها
مقدمه ۵۶
تحلیل و تبیین رابطه ویژگی¬های فردی ۵۷
فرضیه اول ۶۳
فرضیه دوم ۶۴
فرضیه سوم ۶۵
فرضیه چهارم ۶۶
فرضیه پنجم ۶۷
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه ۶۹
پیشنهادها وراه حل ها ۷۴
منابع و ماخذ ۷۶


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات