پایان نامه بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پایان نامه بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان

دانلود تحقیق و مقالات رشته روانشناسی با عنوان پایان نامه بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۷۰ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

پایان نامه بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان

تحقیق علمی رشته مطالعات خانواده
موضوع :
بررسی علل و عوامل موثر در ازدواج موفق

چکیده :
بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان عنوان پژوهشی است که پیش رو دارید . هدف از پژوهش حاضر شناخت علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان بوده وسعی شده بعضی از معیار ها از نظر دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد تا نمتایج حاصل از آن برای سایر دانشجویان مفید واقع شود . جامعه آماری تحقیق دانشجویان مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و نمونه آماری ۵۰ نفر از دانشجویان می باشند . روش تحقیق نیز توصیفی و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و در آخر داده ها از طریق روش آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
 

فصل اول :
طرح نظری مسئله پژوهش
مقدمه پژوهش :
یکی از نماد های مهم اجتماعی که به لحاظ اهمیت نقش و کارکردهای مختلف مورد توجه علمای مذهبی ، اخلاقی و صاحبنظران تعلیم و تربیت ، جامعه شناسی و روانشناسی قرار گرفته است . نهاد خانواده می باشد نهادی که بر اثر ازدواج یک زن و مرد پدید می آید و وجود فرزندان آن را تکمیل می کند .
خانواده عبارت است از کوچکترین مسئله اجتماعی که از زن و مرد و فرزندان آنها تشکیل میشود . خانواده هسته کوچکی از اجتماع در همه جوامع بشری بوده و در انتقال مواریث اجتماعی تاثیر زیادی داشته است .
خانواده اولین پایگاه انتقال عناصر فرهنگی به نسل جدید است و عاملی موثر در رشد و شکوفایی استعداد های آدمی و گسترش فرهنگ بشری به شمار می رود .
در فرآیند زندگی مواردی است که فرد باید از بین چند راه یک راه را انتخاب نماید گزینش یک راه از بین چند راه چنانچه با مطالعه و بصیرت انجام نگیرد ، ممکن استا نتایج مطلوبی در بر نداشته باشد. لذا کمک گرفتن از مشاور در انتخاب مناسب می تواند در توفیقات بعدی اثرات مفیدی داشته باشد .
عدم تعادل جنسی ، فشارهای اقتصادی و معیشتی تامین یک زندگی خانوادگی ، شرایط فرهنگی جامعه و سنت هایی که کاکرد مطلوب خود را از دست داده و بلکه کارکرد منفی پیدا کرده اند و امکان ازدواج درست و تشکیل زندگی خانوادگی پ=ایدار را برای خیل عظیمی از جوانان کشور دشوار کرده است . و بالاخره گروهی نیز با هنجار شکنی و بی وفایی ، ازدواج نا خواسته و نا مطلوب را در ظاهر ادامه می دهند اما با نوعی طلاق عاطفی ، دل گروهی دیگری دارند و آشیانه ای دیگر بنا می کنند .

نظریه ها :
۱ – از نظر دورکیم علل و عوامل اصلی مربوط به ازدواج جوانان افزایش سطح توقعات و انتظارات جوانان ازدواج می باشد . { بررسی تطبیقی تغییرات ازدواج – مهدوی ص ۴۶ }
۲ – کنیزی : معتقد است در ساخت اجتماعی امریکا و انگلیس در واقع۹۹۹۹۹۹ هیچ چیز به اندازه مذهب بر الگوهای کنونی رفتار زوجیت موثر است . { جامعه شناسی خانواده – ساروخانی ص ۴۶ )
۳ – به عقیده لوگال تا پیش از ازدواج ، مذهب بر رفتار جوانان موثر است لیکن پس از زناشویی نا باوریهای دینی یکی از طرفین دشواری های فراوانی برای آنها فراهم می کند .
۴ – به عقیده هالینگشد یکی از مهمترین عواملی که هنگام انتخاب همسر بر تصمیم فرد و جامعه اثر می گذارد اعتقاد دینی است . { ساروخانی ص ۶۵ }
۵ – بوساروبل معتقد است زناشویی میان زن و مردی که مذاهب مختلف دارند به دشواریهای شخصی و خانوادگی گوناگون می انجامد . { ساروخانی ص۶۴ }
۶ – آلن ژایرار معتقد است آگاهیهای جمعیت شناسانه درباره سن همسران به هنگام زناشویی آموزنده است و می دانیم که بیشتر اوقات ، افرادی با هم پیوند زناشویی می بندند که از لحاظ سنی به هم نردیک باشند . { ساروخانی ص ۴۹ }
۷ – کرونولد می گوید نظریه همجواری می پذیرد که ازدواج در میان اشخاصی که از نظر مکان به یکدیگر نزدیک هستند به مقیاس گسترده تری انجام می شود تا ازدواجی که کعلول تصادف باشد { ساروخانی ص ۴۶ }
۸ – لسلی : تحقیقات جامعه شناسان امریکایی نشان داده است که بیش از نیمی از ازدواجهایی که در شهر ها انجام شده بین کسانی بوده که در همسایگی و نزدیکی یکدیگر زندگی می کنند . { مهدوی ص ۳۸ }
۹ – نوک ورسی : اگر دو شریک ازدواج ، همسن باشند از نو ساختن سر نوشت بر مبنای خاطره مشترک پیوسته ، آسانتر انجام می گیرد . { مهدوی ص ۴۱ }
۱۰ – هر چه ارتباط اجتماعی اعضا به یکدیگر نزدیک تر باشد کنش متقابل بین آنها متواتر تر است { مهدوی ص ۴۱ }
۱۱ – به تمایل افراد هم قد برای ازدواج با یکدیگر تکیه می کرد ( پیر سون ) { ساروخانی ص ۱۹ }
۱۲ –کارسون : چون انتقادات شیوه نگرش اشخاص در سنین مختلف فرق می کند و افرادی که دارای سن متفاوت هستند در فرهنگ و اندیشه ایشان نیز متفاوت وجود دارد . لذا تفاوت وسیع سنی با خود تفاوتهای وسیع فرهنگ و جهان بینی را به همراه خواهد آورد و بر بقای زوجیت و سعادت زناشویی تاثیر خواهد گزارد . { ساروخانی ص۵۳}
۱۳ – هامیلیتون معتقد است میان سعادت خانوادگی و همگونی تحصیلات بستگی مستقیماً وجود دارد . { اعزاری ص۹۸ }
۱۴ – میشل ازدواج همسایگان نیز بسیار متداول است نیمی از ازدواجهای شهری ازدواج میان افراد یک محله است . { عزاداری ص ۹۷ }
۱۵ – لیچتر علاوه بر کلیه معیارهای هر جامعه ای ، معمولاً زیبایی ظاهر و صورت معیار مهم در انتخاب زن و نان آوری در انتخاب مرد است . { اعراز۹۹ }
۱۶ – کونیگ تنها افراد ممتاز طبقه پایین تر می توانند بر طبقه بالا راه بیابند یعنی از ویژگیهایی خاص بر خور دارند این ویژگی ها برای دختر ها زیبایی و محبوبیت عمومی آنها و برای پسر ها ورزشکار خوب بودن ، یا محصل نمونه بودن بود { اعرازی ص ۹۷ }

اهمیت و ضرورت تحقیق :
علمای تربیتی و روانشناسی یکی از مهمترین نهاد های موثر در شد ، تربیت و رفتار آدمی را نهاد خانواده می دانند .
این سازمان اجتماعی اولین و با وام ترین عامل در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان است و تاثیر قابل ملاحظه ای در رشد جسمانی ، اجتماعی ، اخلاقی ، عاطفی ، عقلانی آنان داشته و دارد . در حقیقت فرد خانواده متولد می شود ، در سازمان خانواده زندگی می کند ، در مواقع نیاز به خانواده روی می آورد و در پرتو زندگی خانوادگی سکوت و آرامش می یابد .
خانواده هسته کوچکی از اجتماع در همه جوامع بشری بوده و در انتقال مواریث اجتماعی تاثیر زیادی داشته است . خانواده اولین پایگاه انتقال عناصر فرهنگی به نسل جدید است و عاملی موثر در رشد و شکوفایی استعداد های آدمی و گسترش فرهنگ بشری به شمار می رود.
بنابراین نهاد خانواده به لحاظ کارکردهای مختلف نظیر :
– انتقال عقاید ، آداب و سنن و تجاری بشری به نسل جدید .
– ایجاد کانون آسایش و خوشبختی برای زن و مرد
– ارضای غریزه جنسی و رفع پاره ای از نیاز های اعضای خانواده
– لذت بردن از زندگی
– بهرمندی از محبت
– مددکاری و تعاون بین افراد
– بقاء و تداوم نسل
– رشد و شکوفایی استعداد ها و خلاقیت های هر فرد
از اهمیت زیادی بر خوردار بوده ، تشکیل آن مورد نیاز و تاکید است در مکتب اسلام نیز ازدواج و تشکیل خانواده همواره و مورد تاکید قرار گرفته است . پیامبر اکرم (ص) فرموده اند که : « هیچ بنایی در اسلام محبوبتر از بنای ازدواج در پیشگاه خداوند متعال نیست »

فهرست مطالب
چکیده تحقیق ۱
فصل اول ۲
مقدمه ۳
نظریه پژوهش ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
اهداف کلی ۸
اهداف جزئی ۸
فرضیه های پژوهش ۹
سوالات پژوهش ۹
مفاهیم ۱۰
تعاریف نظری واژه ها ۱۰
فصل دوم – بررسی پیشینه یا ادبیات موضوع ۱۱
فلسفه ازدواج ۱۲
انتخاب همسر ۱۲
آثار ازدواج ۱۳
وظیفه مسئولان در قبال ازدواج جوانان ۱۵
معیار های گزینش امثال ۱۶
هدف ازدواج ۱۷
منشاء خانواده و تحولات تاریخی آن ۲۱
ضرورت در نظر گرفتن ملاک ها و معیار ها در انتخاب همسر ۲۲
معیار و ملاک های مشترک ۲۴
اشکال مختلف خانواده و خصوصیات آنها به اختصار ۲۸
فصل سوم – روش و متالوژی پژوهش ۲۹
روش تحقیق ۳۰
جامعه آماری ۳۰
نمونه آماری ۳۰
روش نمونه گیری ۳۰
ابزار تحقیق ۳۱
روش استخراج داده ها ۳۱
فصل چهارم – ارائه یافته های پژوهش ۳۲
پرسشنامه ۳۳
فصل پنجم – تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش ۶۴
بیان مسئله پژوهش ۶۵
مشکلات و محدودیت تحقیق ۶۵
خلاصه تحقیق ۶۶
منابع ۶۸

فهرست جداول و نمودار ها
جدول شماره ۱ ۳۶
جدول شماره ۲ ۳۷
جدول شماره ۳ ۳۸
جدول شماره ۴ ۳۹
جدول شماره ۵ ۴۰
جدول شماره ۶ ۴۱
جدول شماره ۷ ۴۲
جدول شماره ۸ ۴۳
جدول شماره ۹ ۴۴
جدول شماره ۱۰ ۴۵
جدول شماره ۱۱ ۴۶
جدول شماره ۱۲ ۴۷
جدول شماره ۱۳ ۴۸
جدول شماره ۱۴ ۴۹
جدول شماره ۱۵ ۵۰
جدول شماره ۱۶ ۵۱
جدول شماره ۱۷ ۵۲
جدول شماره ۱۸ ۵۳
جدول شماره ۱۹ ۵۴
جدول شماره ۲۰ ۵۵
جدول شماره ۲۱ ۵۶
جدول شماره ۲۲ ۵۷
جدول شماره ۲۳ ۵۸
جدول شماره ۲۴ ۵۹
جدول شماره ۲۵ ۶۰
جدول شماره ۲۶ ۶۱
جدول شماره ۲۷ ۶۲
جدول شماره ۲۸ ۶۳

فهرست منابع :
۱ – ساروخانی ، باقر ، ۱۳۷۰ – مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده – انتشارات سروش ، نوبت اول
۲ – اعزاری ، شهلا ، ۱۳۸۰ – جامعه شناسی خانواده – انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
۳ – مهدوی ، محمد صادق ، ۱۳۷۷ – بررسی و تطبیق تغییرات ازدواج – انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران
۴ – سایت تبیان WWW. TEBYAN.IR
( مشاوره ازدواج و خانواده ، تالیف سید مهدی حسینی )
( جوانان و ازدواج ( روانشناسی رفتار زوج های جوان )
( زناشویی را از خوشبختی ، تالیف دکتر کاظمی خلخالی )
( کتاب مقدمه ای بر روان شناسی ازدواج )
( بر گرفته از نشریه ی ( راه زندگی )
کتاب موفقیت .
۵ – مهابادی راد ، ناهید ، ۱۳۷۱ – روانشناسی ازدواج – انتشارات حافظ
۶ – همایونی ، علویه ، ۱۳۷۱ – زن مظهر خلاقیت الله ، نشاط اصفهان
۷ – کوئن ، بورس ، ۱۳۷۹ – مبانی جامعه شناسی ، ترجمه رضا فاضل ، غلام عباس توسلی .
۸ – مظاهری ، آیت ا… ابراهیم ، ۱۳۷۱ – انتخاب همسر نشر سازمان تبلیغات اسلامی
۹ – مظاهری ، آیت ا… حسین ، ۱۳۷۰ ، اخلاق در خانه ، انتشارات دارالعلم .
۱۰ – ونینااونیل ، جورج ، ۱۳۷۲ ، راهنمای ازدواج ، ترجمه ، بهزاد رحمتی ، انتشارات دنیای کتاب
۱۱ – نوابی نژاد ، شکوه ، ۱۳۶۷ ، گزارش کمیته تدوین مبانی نظری ، شخصیت زن شورای فرهنگی و اجتماعی زنان
۱۲ – مطهری ، مرتضی ، ۱۳۸۰ ، نظام حقوق زن در اسلام ، انتشارات صدرا
۱۳ – سگالن ، مارتین ، ۱۳۷۰ ، جامعه شناسی تاریخی خانواده ، ترجمه حمید الیاس نشر مرکز .


قیمت : 5400 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات