دانلود پایان نامه مطالعه و بررسی لزوم بکارگیری تکنیک هزینه یابی بر مبنای هدف در صنایع تولیدی لوازم خانگی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  دانلود پایان نامه مطالعه و بررسی لزوم بکارگیری تکنیک هزینه یابی بر مبنای هدف در صنایع تولیدی لوازم خانگی

مقاله رشته مدیریت صنعتی M.Sc گرایش تولید و عملیات – دانلود پایان نامه مطالعه و بررسی لزوم بکارگیری تکنیک هزینه یابی بر مبنای هدف در صنایع تولیدی لوازم خانگی در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۱۴۷ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

دانلود پایان نامه مطالعه و بررسی لزوم بکارگیری تکنیک هزینه یابی بر مبنای هدف در صنایع تولیدی لوازم خانگی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (M.Sc) ـ گرایش تولید و عملیات

چکیده
با توجه به اهمیت قابل توجه هزینه ها و همچنین بحث سود آوری ، شرکتهای تولیدی به منظور بقای خود و ماندن در بازارهای رقابتی ، مدیران امروزه بیش از پیش به فعالیت و تکاپو افتاده اند و برای پایین آوردن قیمت ها بیشتر برای این دو موضوع وقت و انرژی صرف می کنند .
هزینه یابی بر مبنای هدف یکی از نگرشهای استراتژیک مدیریت هزینه است و برای افزایش توان رقابتی شرکتها در مواجهه با رقابتهای تجاری عصر حاضر بسیار مناسب می باشد . این سیستم دارای شش جزء اصلی شامل : هزینه یابی مبتنی بر قیمت بازار ، مشتری مداری ، تمرکز بر طراحی محصولات ، عملکرد متقابل واحد ها ، نگرش مبتنی بر چرخه عمر محصول و نگرش مبتنی بر زنجیره ارزش می باشد .
این پژوهش با هدف قابلیت بکارگیری هزینه یابی بر مبنای هدف در صنایع تولیدی لوازم خانگی صورت گرفت . روش کار از نوع کاربردی بوده ، روشهای گردآوری داده ها و اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی است . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و ابزار اندازه گیری طیف لیکرت می باشد .
نتایج پژوهش موید این نکته است که :
« قابلیت بکارگیری هزینه یابی بر مبنای هدف درمیان صنایع تولیدی لوازم خانگی وجود دارد »

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه:
افزایش رقابت ، مشتری مداری ، تغییرات سریع فناوری ، جهانی شدن و…مفاهیم جدیدی هستند که جهان امروزی را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده وآنرا از جهان پیشین بسیار متفاوت کرده اند . به گونه ای که دیگر نمی توان با اندیشه های قدیمی در جهان جدید رقابت یا حتی زندگی کرد ( کردنائیچ ، دکتر اسدالله ، مطالعات مدیریت ). درچنین شرایطی بیشتر سازمانها پی برده اند که اگر می خواهند در دنیای کنونی بقاء داشته باشند باید به سمت مشتری مداری وجلب رضایت مشتری حرکت کنند . سازمانهایی که به نیازهای مشتریان اعتنایی نمی کنند و رویکرد تولید کالا راپیش می گیرند ، ازصحنه رقابت حذف می شوند . از این رو رضایت مشتری یکی از مهمترین عوامل و تعیین موفقیت سازمانها در امر تجارت و سودآوری به شمار می آید .
وجود چنین فضایی منجر به پیدایش تکنیک ها و رویکردهایی ، همچون هزینه یابی بر مبنای هدف شده است که به عنوان یکی از تکنیک های متنوع مدیریت هزینه ، می تواند تامین کننده اهداف استراتژیک و بلند مدت سودآوری واحد تجاری باشد . هزینه یابی بر مبنای هدف سرتاسر زنجیره ارزشی یک واحد تولیدی را تحت تاثیر قرار می دهد تا بتواند از طریق کلیه عناصر موجود در آن به شناسایی نیازهای مشتری بپردازد و آنرا در طراحی محصول وارد نماید و نهایتا محصول دلخواه مشتری را با قیمت مورد نظر او تولید و به بازار ارائه نماید . برای این منظور سیستم های مدیریت و هزینه یابی بایستی در یک راستا و بر مبنای مدیریت صحیح فعالیت ها در جهت تحقق اهداف بنگاه اقتصادی طراحی شوند و بر اساس فعالیت ها ، امکان ارتباط سطوح مختلف سازمان به نحوی که بر اساس برنامه ها ، هر واحد بتواند اقدام مورد نظر را انجام دهد ، فراهم می گردد و دستیابی به اهداف تسهیل می شوند .

۱-۲) تعریف مساله و بیان اصلی سوالهای پژوهش :
صنایع تولیدی لوازم خانگی کشور از جمله صنایعی هستند که در سالهای گذشته با رقابت شدید و فشرده ای در بازار های فروش خود مواجه بوده اند که این عامل موجب کاهش سود این صنایع در مواجه با رقابت فزاینده جهانی گردیده است . این صنایع به منظور ادامه حیات و بقا خود بایستی بهای تمام شده محصولات خود را در کنار افزایش کیفیت و کارکرد، کاهش بدهند . به همین منظور این کاهش هزینه باید در طول چرخه عمر محصول اتفاق بیفتد . اینکار از همان مراحل اولیه عمر محصول یعنی زمانی که محصول در ذهن شکل می گیرد شروع و زمانی که به تولید انبوه می رسد پایان می یابد . و با عنایت با این موضوع که حدود ۸۵% بهای تمام شده محصولات تولیدی با توجه به نظر کارشناسان ، در مرحله طراحی واقع شده صحت این موضوع را تایید می کند .
تکنیک هزینه یابی بر مبنای هدف یکی از تکنیک های مدیریت هزینه است که هدف اصلی آن تمرکز بر سودآوری شرکت است . در حقیقت زمانی وجود این تکنیک احساس می شود که سودآوری شرکت به علت رقابت شدید صنعت و به خصوص در آستانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی با مخاطره مواجه گردد . به همین علت بکارگیری این سیستم در صنایع تولیدی لوازم خانگی موجب می شود که محصولات این صنایع به گونه ای طراحی شوند که حامل کیفیت و کارکرد های مورد نظر مشتری از یک طرف و سود مورد نیاز بنگاه اقتصادی از طرف دیگر باشد .
هزینه یابی بر مبنای هدف با نگاهی که بر آینده دارد از سایر تکنیک های مدیریت هزینه جدا میشود و هدف ، طراحی محصولی است که با یک بهای تمام شده بر مبنای هدف قابل تولید باشد . این تکنیک همچون تکنیک های مدیریت هزینه سنتی در جهت حذف هزینه ها پس از ورود به مرحله تولید حرکت نمی کند . بدیهی است در محیط رقابتی کنونی کمتر واحد اقتصادی را می توان یافت که قادر به چشم پوشی از یک مکانیزم قوی در مدیریت سود باشد .
صنایع تولیدی لوازم خانگی جهت ادامه بقا و رقابت در بازارهای کنونی چاره ای جز انطباق خود با شرایط و ویژگیهای رقابتی ندارند . در حالت کلی شرایط رقابتی موجود در بازار را به دو دسته کمی و کیفی می توان تقسیم کرد . در سطح کیفی می توان به مواردی همچون مد وظواهر کالا ، ودر سطح گروه کمی نیز به بهای تمام شده کالا می توان اشاره نمود . هزینه یابی بر مبنای هدف (هزینه یابی بر مبنای بازار محوری ) در مرحله اول از هزینه یابی بر شرایط کمی و در مراحل بعدی بر شرایط کیفی تمر کز دارد .
با توجه به ارزش بالقوه ای که می توان برای تکنیک هزینه یابی بر مبنای هدف قائل شد به همان اندازه نیز شناسایی و مطالعه شرایط و ویژگیهای محیطی که این تکنیک از آن نشات گرفته نیز مهم و ضروری خواهد بود . به طور خلاصه صنایع مذکور چنانچه قصد بکارگیری و استفاده از این تکنیک را داشته باشند بایستی به سوالات زیر پاسخ دهند :

سوال اصلی پژوهش :
آیا صنایع تولیدی لوازم خانگی دارای قابلیت و پتانسیل کافی به منظور استفاده از هزینه یابی بر مبنای هدف هستند ؟
سوال فرعی اول : آیا صنایع تولیدی لوازم خانگی توان تولید محصولات طبق خواسته های بازار ، جهت بکارگیری هزینه یابی بر مبنای هدف را دارند ؟
سوال فرعی دوم : آیا صنایع تولیدی لوازم خانگی از نظر تطبیق خود با شرایط رقابتی بازار از قابلیت کافی جهت بکارگیری هزینه یابی بر مبنای هدف برخوردارند ؟
سوال فرعی سوم : آیا صنایع تولیدی لوازم خانگی از نظر حمایت مدیران ارشد و مشارکت و همکاری تیمی کارکنان ازقابلیت کافی جهت بکارگیری هزینه یابی بر مبنای هدف برخوردار هستند ؟
سوال فرعی چهارم : آیا صنایع تولیدی لوازم خانگی از توان و قابلیت کافی به منظور طراحی محصول جدید و تغییر فرآیند تولید جهت بکارگیری هزینه یابی بر مبنای هدف برخوردار هستند ؟

۱-۳) فرضیات تحقیق :
با توجه به سوالات مطرح شده در مورد شرایط بکارگیری تکنیک هزینه یابی بر مبنای هدف ، فرضیه های پژوهش به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد :
فرضیه اصلی : صنایع تولیدی لوازم خانگی دارای قابلیت و پتانسیل کافی به منظور استفاده از هزینه یابی بر مبنای هدف هستند .
فرضیه فرعی ۱ : صنایع تولیدی لوازم خانگی توان تولید محصولات طبق خواسته های بازار ، جهت بکارگیری هزینه یابی بر مبنای هدف را دارند .
فرضیه فرعی ۲ : صنایع تولیدی لوازم خانگی از نظر تطبیق خود با شرایط رقابتی بازار از قابلیت کافی جهت بکارگیری هزینه یابی بر مبنای هدف برخوردارند .
فرضیه فرعی ۳ : صنایع تولیدی لوازم خانگی از نظر حمایت مدیران ارشد و مشارکت و همکاری تیمی کارکنان از قابلیت کافی جهت بکارگیری هزینه یابی بر مبنای هدف برخوردار هستند .


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات