پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت مخازن نفت و گاز ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پایه » شیمی  »  پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت مخازن نفت و گاز ایران

دانلود تحقیق و مقالات رشته شیمی و مدیریت با عنوان دانلود پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت مخازن نفت و گاز ایران در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۸۸ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت مخازن نفت و گاز ایران

مقدمه
ایران دارای یکی از بزرگ ترین ذخایر « نفت در جا »۱ در دنیاست که حجم اولیه آن بیش از ۴۵۰ میلیارد بشکه تخمین زده می شود. از این مقدار حدود ۴۰۰ میلیارد بشکه در مخزن « شکاف دار»۲ و بقیه آن در مخازن « تک تخلخلی »۳ قراردارند.
از این مجموعه بیش از ۹۱ میلیارد بشکه نفت خام یعنی بیش از ۲۰ درصد قابل برداشت است. به علاوه باید توجه داشت که متوسط بازیافت نفت خام از مخازن شکاف دار تا حدودی کمتر از مخازن تک تخلخلی با همان خصوصیات است.
هدف اصلی این نوشته بررسی بازیافت اقتصادی و قابل قبول نفت از این مخازن عظیم است. این امر نه  تنها به سود کشور ایران است بلکه سایر کشورهای جهان نیز از آن منتفع می شوند. برای بررسی این موضوع کلیدی لازم است هر یک از عوامل اصلی مهندسی مخازن نفت به شرح زیر مطالعه شوند.
• چرا ضریب بازیافت نفت از مخازن ایران در مقایسه با نقاط دیگر جهان پایین تر است؟
• موقعیت عملی بازیافت نفت از مخازن « تک تخلخلی » و « شکاف دار» ایران چگونه است؟
• مهم ترین عوامل اقتصادی بازیافت بیشتر نفت از مخازن ایران کدام اند؟
• حداکثر برداشت از نفت در جا با در نظر گرفتن فرایند تولید اولیه و ثانویه به چه میزان است؟
• چگونه می توان سرمایه گذاری لازم جهت تزریق گاز مورد نیاز به میزان ۲۰ میلیارد پای مکعب در روز به مخازن نفتی را تامین کرد؟

برای بررسی ظرفیت های ممکن بازیافت و استحصال نفت از مخازن کشف شده موجود، مطالعه گسترده مخازن نفت و گاز کشور چه در خشکی و چه در مناطق دریایی لازم به نظر می رسد.
به منظور انجام این مطالعات به زمان، نیروی انسانی متخصص و حمایتهای مالی نیازمندیم. این کار لزوماً باید از طریق «مدل سازی مفهومی »۴ از تمام مخازن موجود کشور انجام گیرد. با انجام این روش می توان کلیه مخازن نفت و گاز کشور را طی دوره زمانی قابل قبول و با هزینه معقول مطالعه نمود، و این در حالی است که از کیفیت کار نیز کاسته نخواهد شد.
قبل ورود به مباحث اصلی، بهتر از به طور اجمال فرق های اساسی بین مخازن شکاف دار و تک تخلخلی را بیان کنیم. تفاوتهای اصلی مخازن نفتی شکاف دار و تک تخلخلی به شرح زیر خلاصه می شود:

تعریف مخزن شکاف دار
مخزن شکاف دار مخزنی است که در ساختار آن شکستگی یا ترک وجود داشته باشد ضمن آن که این شکاف ها شبکه ای را ایجاد کنند. این شبکه می تواند تمام یا بخشی از مخزن نفت را شامل شود. در ساختار این شبکه هر یک از سیال ها می توانند درون شبکه شکاف ها از هر نقطه به نقطه دیگر جریان یابند. مثال های بارز مخازن شکاف دار در ایران به مفهوم کامل آن، مخازن نفتی هفتکل، گچساران و آغاجاری است. مخازن کرکوک در عراق و « کان ترل»۵ در مکزیک از نمونه های دیگر این مخازن به شمار می روند. نمونه-های مخازن شکاف دار غیر کامل، مخازن بی بی حکمیه، بینک، مارون و اهواز است. به بیان دیگر، در مخازن مذکور وجود شبکه  شکستگی های نامنظم در مخزن، کل ساختار مخزن را شامل نمی شود.
مخازن شکاف دار، مرکب از سنگهای شکسته با فضاهای کوچک خالی بین آنها است و این شکستگی ها به صورت منظم و غیرمنظم تشکیل شده اند. در این گونه مخازن « حفره-ها »۶ و حتی غارهای بزرگ می تواند نیز وجود داشته باشد. فواصل شکاف های افقی معمولاً از مواد غیر قابل نفوذ پر شده اند، در حالی که فواصل شکاف های عمودی غالباً خالی هستند. بنابراین چنین مخازنی دارای دو گونه بریدگی است: یکی شکافها یا شکستگی های باز و توخالی و دیگری لایه های افقی نازک غیر قابل نفوذ.
« بلوک های ماتریسی»۷ بر حسب فاصله بین دو گسستگی تعریف می شوند. این گسستگی ها می توانند فاصله بین دو لایه قابل نفوذ یا دو لایه غیر قابل نفوذ افقی و یا فاصله بین دو لایه قابل نفوذ و غیر قابل نفوذ باشند.

فرایند جا به جایی نفت با گاز یا با آب تحت « ریزش ثقلی»۸
جا به جایی نفت چه در مخازن تک تخلخلی و چه در مخازن شکاف دار شبیه یکدیگر است۹، هر چند که مکانیسم تزریق گاز یا آب در هر یک از این دو نوع مخزن با یکدیگر متفاوت است. به بیان دیگر، در مخازن شکاف دار به علت نفوذ پذیری کم سنگ مخزن، بخشی از گاز یا آب تزریقی وارد سنگ مخزن شده و بقیه گاز یا آب تزریقی به ناچار از طریق شکافها سنگ های با نفوذ پذیری کم را دور می زند، در حالی که در مخازن تک تخلخلی، سیال تزریق شده از خلل و فرج به هم پیوسته عبور می کند.
به هر حال جریان سیال تزریقی چه در مخازن تک تخلخلی و چه در مخازن شکاف دار از قوانین خاص خود تبعیت می کند، ولی سازوکار حاصل در هر دو حالت تقریباً یکسان است.
وجود شکستگی های موجود در مخازن شکاف دار در مقایسه با مخازن تک تخلخلی دارای ویژگیهای زیر است:
الف ـ فرایند « ریزش ثقلی» و در مخازن شکاف دار در مقایسه با مخازن تک تخلخلی سرعت نسبی بالاتری دارد. دلیل این امر آن است که نفوذپزیری بسیار پایین تر سنگ مخزن در مقایسه با نفوذپذیری شکافها موجب می شود که سطح گاز و نفت در شکافها پایین تر از سطح آب و گاز در بلوک های ماتریسی نفتی قرار گیرد. به ترتیبی مشابه می-توان گفت که سطح آب و نفت در شکافها از سطح آب و نفت در بلوکهای ماتریسی بالاتر است.
بر طبق آزمایشهای انجام شده در مخازن تک تخلخلی با نفوذپذیری مثلاً یک میلی دارسی، جریان « ریزش ثقلی» به زمان بسیار طولانی تری در مقایسه با مخازن شکاف دار با همان نفوذپذیری نیاز دارد.
ب ـ در سیستم مخازن شکافدار، نفت تولید شده از سنگ مخزن، در فاصله های دورتری از « چاه های تولیدی » به دست می آید. لذا به دلیل بهره وری بالا در مخازن شکاف دار، فاصله چاه های تولیدی از یکدیگر به مراتب بیش از فواصل چاه
های تک تخلخلی در نظر گرفته می شود.
ج ـ وجود شکافها، به تفکیک گاز یا آب از نفت کمک می کند. این امر باعث می شود که میزان گاز اضافی یا آب اضافی قابل تولید در ستون نفت، کمتر شده و بدین ترتیب انرژی مخزن با بازدهی بیشتری حفظ می شود.
د ـ فرایند « همرفت حرارتی »۱۰ در مخازن شکاف دار موجب ایجاد نفت اشباع نشده در ستون نفتی می شود، حتی هنگامی که فشار مخزن به پایین تر از نقطه اشباع برسد. این فرایند را اطلاحاً « کاهش فشار نقطه اشباع »۱۱ می نامند. در نتیجه تا وقتی که عملاً گازی در مخزن تزریق نمی شود، آثار ریزش ثقلی افزایش می یابد؛ در غیر این صورت گاز ایجاد شده در درون سنگ، نفوذپذیری سنگ را کاهش می دهد.
ه ـ وجود شکاف ها باعث یکنواخت تر شدن فشار آب یا گاز یا نفت در مخازن شکاف دار می شود، لذا سطوح آب و نفت یا گاز و نفت یکنواخت تر خواهد شد.
و ـ فرایند اشاعه « گاز در گاز »۱۲ یا « نفت در نفت »۱۳ و یا « گاز در نفت»۱۴ موجب به تعادل رسیدن ترمودینامیکی هر چه سریع تر سیالات موجود در مخزن می شود. به همین دلیل است که در جریان شبیه سازی این مخازن، فرایندهای «همرفت ـ اشاعه »۱۵ را نمی-توان نادیده گرفت.
با توجه به مزیت های فوق، مخازن شکاف دار با نفوذپذیری کم را می توان از نظر تجاری، با سرعت زیاد و هزینه ها ی نسبتاً پایین تر از مخازن تک تخلخلی با همان مشخصات تخلیه کرد.
مخازن شکاف دار دارای معایب زیر نیز هستند:
الف ـ وجود گسستگی  های افقی باز یا بسته، تاثیر فرایند ریزش ثقلی بین گاز و نفت یا نفت و آب را در مقایسه با مخازن تک تخلخلی کاهش می دهد.
این امر در مقایسه با مخازن تک تخلخلی نشان می دهد که بازیافت نفت با یک ضخامت نفتی مساوی از یک بلوک نفتی در مخزن شکاف دار بازیافتی کمتر از مخازن تک تخلخلی پیوسته دارد. این امر به دلیل وجود « ارتفاع ناحیه نگهدارنده »۱۶ و « خصوصیت موئینگی سنگ مخزن»۱۷ است. در واقع در مخازن شکاف دار، ضخامت کل سنگ مخزن در جهت عمودی به قطعات یا بلوکهای جدا از هم تقسیم می شود و این بلوک ها به طور مشابه با خصوصیاتی متفاوت تکرا می شوند. در صورتی که در مخازن تک تخلخلی در وضعیت فوق این گونه قطعات جدا از هم وجود ندارد. لذا میزان نفت غیر قابل استحصال در مخان تک تخلخلی بیش از مخازن شکافدار بوده و در حالیکه سرعت استحصال نفت در مخازن شکاف دار نسبت به مخازن تک تخلخلی در شرایط مساوی بالاتر است.
بعضی از افراد به دلیل عدم شناخت مکانیسم بازیافت نفت در مخازن شکاف دار استنباط نادرستی دارند. و تصور می کنند که در مخازن شکاف دار همواره یک فشار « موئینگی پیوسته»۱۸ درون بافتی وجود دارد. تولید از مخازن شکاف دار در کشورهای مختلف نشان می دهد که در بهره برداری دراز مدت از آنها، فرایند « موئینگی پیوسته » در این گونه مخازن قابل توجه نیست؛ برای مثال، اگر فشار موئینگی درون بافتی پیوسته ای در میادین هفتکل یا آغاجاری وجود می داشت میزان بازیافت نفت از آنها به وسیله گاز به ۶۰ درصد می رسید، در حالی که ضریب بازیافت نفت در میدان هفتکل در بخش گازی آن به حدود ۲۸ درصد و در آغاجاری به ۳۵ درصد می رسد.
ب ـ کاربرد روش امتزاجی جهت بالا بردن ضریب بازیافت نفت در مخازن شکاف دار، مستلزم استفاده از حجم زیادی کندانسه است که این امر از نظر اقتصادی توجیه پذیر نیست.
بنابراین نتیجه می گیریم که فرایند جا به جایی نفت از طریق گاز یا آب در مخازن شکاف-دار و تک تخلخلی مشابه یکدیگر است، با این تفاوت که بازیافت نفت در مخازن شکاف-دار به دلیل شکستگی سنگ مخزن و کوتاه شدن ارتفاع بلوک های ماتریسی کمتر از مخازن تک تخلخلی است.

و…………

فهرست
مقدمه   ۱
تعریف مخزن شکاف دار   ۴
فرایند جا به جایی نفت با گاز یا با آب تحت « ریزش ثقلی»۸   ۵
۱-۱٫ میدان نفتی فهود ( عمان )۳۷   ۱۷
۲-۱٫ میدان نفتی «ابکتون» (مکزیک)۴۱   ۱۸
۳-۱٫ میدان نفتی «اسپرابری» (امریکا)۴۲   ۱۹
۴-۱٫ بررسیهای آزمایشگاهی۴۴   ۲۰
۱-۲٫ تاریخچه مختصر بررسیهای میدانی   ۲۳
۱-۱-۲٫ میدان نفتی « زلتون» ( ناصر)۴۷   ۲۳
۲-۱-۲٫ میدان نفتی « قوار »۴۹   ۲۴
۳-۱-۲٫ میدان نفتی « انتظار»۵۲   ۲۵
۴-۱-۲٫ میدان نفتی « لیک ویو»۵۵   ۲۵
۵-۱-۲٫ میدان نفتی « فهود»۵۷   ۲۶
۶-۱-۲٫ میدان نفتی هفتکل۵۹   ۲۷
۷-۱-۲٫ میدان نفتی « هندیل »۶۱   ۲۸
۸-۱-۲٫ میدان نفتی « ابکتون »۶۳   ۲۹
۲-۲٫ سایر تجربههای آزمایشگاهی   ۳۲
۳٫ مهم ترین عوامل اقتصادی بازیافت نفت از مخازن نفتی ایران کدامند؟   ۴۴
۱-۳٫ تزریق گاز غیر امتزاجی   ۴۵
۲-۳٫ تزریق گاز امتزاجی   ۵۳
۳-۳٫ تزریق «آب توان یافته»۱۲۷   ۵۶
۴-۳٫ حفاری افقی و بهبود تجهیزات روی زمینی   ۶۰
۱-۴٫ الگوی بهینه تخصیص گاز   ۶۳
۲-۴٫ بازار آینده نفت   ۶۳
۶٫ جمع بندی و نتیجه گیری   ۶۸
منابع   ۷۱

فهرست منابع
۱٫Anders, E.L.” Miles Six Pool- AN Evaluation of Recovery Efficiency”, AIME Transaction, (1953) 216, p. 279
۲٫ Bouchar, A., Private Communication.
۳٫ Burtchaell, E.P., “Reservoir Performance of a High Relief Pool”, AIME Transaction, (1949)216, p. 171.
۴٫ Calson, L.O., “Performance of Hawkins Field Unit Under Gas Drive – Pressure Maintenance Operations and Development of an Enhanced Oil Recovery Project”, SPE/DOE Paper 17324, Presented at the SPE/DOE Symposium, Tulsa, April 17- 20 1988.
۵٫ Chen, S.M., Smith, R.B., Arifi, N.A., and Reda, A.M., “Intisar .D. a Successful Major Enhanced Oil Recovery Project in Libya”, paper 90-01-19, presented at the first Technical Symposium on Enhanced Oil Recovery in Libya, Tripoli ( May 1990), p.28.
۶٫ Clara, C., zelenko, V., Schirmer, P., and Wolter, P., “Appraisal of the Horse Creek Air Injection Project Performance”, SPE paper 49519 presented at ADIPEC conference, Oct. 1998
۷٫ Clare, C., Durandeau M., Quenault, M., and Nguyen, T.H., ” Laboratory Studies for Light Oil Air Injection: Potential Application in Handil Field” presented at Asia Pacific Oil and Gas conference held in Jakarta, April 20-22 1999.
۸٫ Cook., R.E., “Analysis of Gravity Segregation Performance During Natural Depletion”, SPEJ, sept. 1962, p. 261
۹٫ Delclaud, J. et al., ” Investigation of Gas/Oil Relative Permeabilities: High Permeability Oil Reservoir Application”, SPE paper 16 966 presented at the Annual SPE meeting in Dallas, 1974.
۱۰٫ Dumore, J.M. and Schols, R.S., “Drainage Capillary – Pressure Functions and the Influence of Connate Water”, SPEJ, Oct. 1974, p. 437.
۱۱٫ Dykstra, H., “The Prediction of Oil Recovery by Gravity Drainage”, JPT, May 1978, p. 818
۱۲٫ Dykstra, H. and, “Oil Recovery by Gravity Drainage into Horizontal Wells Compared with Recovery from vertical Wells”, SPE paper 19 827, persented in 64th annual meeting held in San Antonio, TX. Oct. 8-11, 1989
۱۳٫Edison, T.O., ” Gas Injection Performance Review of the LL- 370 Reservoir in the Bolivar Coastal, Venezuela,” JPT, June 1957, p. 19.
۱۴٫ Elkins, L.F., French, R.W., and Glenn, W.E., “Lance Greek Sundance Reservoir Performance- Aunitized Pressure Maintenance Project”, AIME Transaction, (1949) 179, p. 222
۱۵٫ Elkins, L.F., “Reservoir Performance and Well Spacing, Spraberry Trend Area Field of West Texas”, AIME Transaction, (1953)198, p. 177.
۱۶٫ Essley, P.L., Hancock, G.L., and Jones, K.L., ” Gravity Drainage Concepts in Steeply Dipping Reservoirs”SPE paper 1029- Gpresented at the SPE Reservoir Eng. Conference, Tulsa, March 20-21, 1958
۱۷٫ Gardesco, I.I.,” Behavior of Gas Bubbles in Capillary Spaces”, Trans AIME (1930), 86,351.
۱۸٫ Hgroot , J.,” Oil Gecovery by Gravity Drainage “, SPEJ,June 1980,p.
۱۹٫ Joslin , W.J., “Applying the Frontal Advance Equation to Vertical Segregation Reservoirs”,JPT, January 1964,p.87.
۲۰٫ Justus, J.B ., cassingham , R.W., Blomberg ,C.R., and Ashby , W.H.,” Pressure Maitenance by Gas Injection in Brookhaven Field-Mississippi”, AIME Transaction,(1954)201,P.97
۲۱٫ Kantzas A ., Chatzis,I,and Dullien , F,A,L.,” Mechanics of Capillary Dicplacement of Residual Oil by gravity Assisted Inert Gas Injection”, SPE paper 17 506 ,presented in Casper WY,May 1988.
۲۲٫ Kntzas A., Chatzis, I., and Dullien , F,A,L.,” Enhanced Oil revcovery by Inert Gas Injection “, SPE/DOE Paper 17 379 Presented in Tusla,April 1988.
۲۳٫ Katz, D.L., ” Possibilities of secondary Recovery for the Oklahoma City Wicox Sand”, AIME Transaction , (1942) 146 ,p.199.
۲۴٫ Kelly, P. and Kennedy, S.L.,” Thirty years of Effective Pressure Maitenance by Gas Injection in the Hibig Field”,JPT March 1965 , p. 279.
۲۵٫ King, R>L. and Lee, W.J., “a Reservoir Study of the HAWKINS woodbine FIELD”,spe Paper 2972 ,presented at the 45 thSPE Annual Fall meeting , Oct.4-7,1970.
۲۷٫ Kruyer, S., ” Penetration of Mercury and Capillary Condestation in Packed Spheres “, Fraday. Society, (1958) , No .54, 1758.
۲۸٫ Longeron , D. G.,”Pression Capillaire 3-Phasic synthese de mesure en condition de laboratoire”,IFP Report No. 39297 Nov. 1991.
۲۹٫ Leibrock , R.M., Hiltz, R.G., and Huzarevich, J.E., ” Results of Gas Injection in the Cedar Lake Field”, AIME Transaction, (1951) 192, p. 357.
۳۰٫ Lewis, j.o.,”Gravity Drainage in Oil Fields”, AIME Transaction, (1958) 213, p. 133.
۳۱٫ Madaoui, K. and Sakthkumar, S., “Lean Gas Injection in Water Flooded Oil Reservoir: a Systematic Investigation for Field Application”, Presented at 7 th Eruropean IOR Symposisium, Moscow, Oct. 1993.
۳۲٫ Madaoui, K., Sakthikumar, S., Thiebot, L., and Bouvier, G., “Experimental and Numerical Investigation into the Feasibility of Gas Injection in Water flooded Reservoirs”, Presented at 21st Annual Convention of Indonesian Petroleum Assosiation, Oct.1992,  jakarta, Indonesia.
۳۳٫ Martin, J.C., “Reservoir Analysis for Pressure Maintenance Operations Based on complete Segregation of Mobile Fluids”, AIME Transation, (1958) 213, p.220.
۳۴٫ McCord, D.R., “Performance Predictions Incorporating Gravity Drainage and Gas Cap Pressure Maintenance, LL-370 Area, Bolivar Coastal Field”, AIME Transaction, (1953) 198, p. 231.
۳۵٫ Meltzar, B.W., Hurdle, J.M. and Cassingham, R.W., “AnEfficient Gas Displacement Project-Raleigh Field Mississippi”, SPE paper, presented at 50th annual meeting, Sept. 28-Oct. 1, 1975.
۳۶٫ Naylor, P. and Frorup, M., “Gravity Stable Nitrogen Displcement of Oil”, SPE Paper 19 641, presented in San Antonio, TX, Oct. 1989.
۳۷٫ Nectoux, A., “Equilibrium Gas-Oil Drainage: Viscosity Gravitational and Compositional Effected at 4th European EOR Symposium in Hamburg, Oct. 1987.
۳۸٫ Niko, H., Schulte, A.M., Drohm, J.K., and Cottrell, C.W., “The feasibility of Tertiary Nitrogen Injection in water flooded Volatile Oil Reservoirs in the North Sea”, J. of Petroleum Science and Engineering, 2 (1989), p. 119.
۳۹٫ O’Neill, N., “Fahud Field Review, A Switch From Water to Gas Injection in Fahud Field (Oman)”, SPE Paper 15 691 presented at Fifth SPE in the Middle East held Bahrain, March 7-10, 1987.
۴۰٫ Rosales, A.C., Molina M.A. and Saidi, A.M., “Abkatun’s Gas Injection Reservoir Management under Double Displacement Process”, SPE paper .74 374, presented at  SPE meeting held in Villahermosa, Mexico, Feb.10-12, 2002.
۴۱٫ Saidi, A.M., ” Mathematical simulation Model Describing Iranian Fractured Reservoirs and its Applications Haft Kel Fild”, Proceeding of the 9th World Petroleum Conference in Tokyo (1975), p. 209.
۴۲٫ Saidi, A.M., Reservoir Engineering of Fractured Reservoirs, Total Edition Presse, 1987.
۴۳٫ Saidi, A.M., “Discussion of Valid Capillary Pressure Data at Low-Wetting Saturation”, SPE Res. Eng., Aug. 1991.
۴۴٫ Saidi, A. M. “Gas Injection Will Hike oil Recovery in High Permeability Reservoirs under Gravity Drainage”, Prepared for Total Oil Co. 1991.
۴۵٫ Saidi, A. M., “Twenty Years of Gas Injection History into well-Fractured Haft Kel Field (Iran)”, SPE paper 35309, presented at SPE meeting held in Villahermosa, Mexico, March 3-7, 1996.
۴۶٫ Sakthikumar, S. And Berson, F., “Air Injection into Light and Medium Heavy Oil Carbonate Reservoirs”, preasented at Mexitep conference in Mexico City, 2001.
۴۷٫ Shreve, D.R. and Welch, L.W., “Gas Drive and Gravity Drainage Analysis for Pressure Maintenace Operation”, AIME Transaction, (1956) 207, p.136.
۴۸٫ Sims, W.P. and Frailing, W. G., “Lakeview Pool, Midway Sunset Field”, AIME Transaction, (1950) 189, p.7.
۴۹٫ Soroush, H. And Saidi A.M., “Vertical Gas-Oil Displacements in Low Permeability Long Core at Different Rates and Pressure below MMP”, SPE paper 53221, presented at MEOS in Bahrain, 20-23 February 1999.
۵۰٫ Stewart, F.M., Garthwaite, D. I., and Krebill, F.K., “Pressure Kaintenance by Inert Gas Injection in the High Relief Elk Basin Field”, AIME Transaction, (1955) 204, p.49.
۵۱٫ Sugianto, G. And Didier, C., “Handil Field, Three Years of Lean Gas Injection into Water Flooded Reservois”, paper SPE 57289 presented at the Asia Pacific Improved Oil Recovery conference in Kuala Lampur, Malaysia, 25-26 Oct. 1999.
۵۲٫ Terwilliger, p.l., Wilsey, L.E.,Hall, H.N., Bridges, P.M., and Morse R.A., ” An Expermental and Theoretical Investigation of Gravity Drainage Performance”, AIME Trans. (1951), 192, p. 285.
۵۳٫ Tibeibot, B. and Sakthikumar, S., “Lean Gas Injection in a Fractured Reservoir: Compared Performance of Nitrogen and Methane Ingection”, Presented at IOR conference in Stavanger, May 1991.
۵۴٫ Welge, H.J., “A Simplified Method for Computing Oil Recovery By Gas or Water  Drive”, AIME Transaction, (1952) 195, p. 91.
۵۵٫ Wickenhauser, L>J>, “Gas Drive Gravity Segregation and Gas Injection Calculation Applied to L1 Sand”, T Segment, Officina Field, Venezuela, Oil and Gas Journal, Dec. 29, 1949, p. 52.
۵۶٫ Wilson, W.W., ” Engineering Study of the Cook Ranch Field, Shakelford County Texas”, AIME Transaction, (1952) 195, p. 77.
۵۷٫ Ghawar field ( Saudi Arabia)- Internal personal information.
۵۸٫ Zelton field ( Libya)Personal information.
۵۹٫ Abul A1 Bokhoush (Abu Dhabi) personal information.
۶۰٫ Yan Ling field (China) company information


قیمت : 6500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات