تحقیق درباره رشته علوم اجتماعی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق درباره رشته علوم اجتماعی

تحقیق درباره رشته علوم اجتماعی


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره رشته علوم اجتماعی 

مقدمه :‌

گرچه تعريف هاي عجيب و غريبي از ارتباطات شنيده ايم اما مطلب غيرقابل درکي براي شمادانش آموزان که مي خواهيد اين رشته را انتخاب کنيد نمي باشد. جوامع انساني آنقدروسعت پيدا نموده که زمان حاضر را عصر ارتباطات ناميده اند. با گذشت زمان وسايلارتباطي و اطلاع رساني گسترش و پيچيدگي بيشتري يافتند و امروزه راديو، تلويزيون،مطبوعات و اينترنت و بسياري ديگر از مظاهر علم و فناوري در خدمت اطلاع رساني وارتباط بين انسان ها هستند.

موضوع رشته علوم ارتباطات اجتماعي، بررسي ابعاد مختلف ارتباطات جوامع و همچنينمطالعه و تحقيق در زمينه ارتباطات و انتقال اطلاعات و تلاش در جهت بهبود سيستم هايارتباطي و اطلاعاتي موجود مي باشد.
مقطع کارشناسی اين رشته در 4 سال تدريس ميشود و این رشته تا مقطع دکتري دائر است و دو گرايش روزنامه نگاري و روابط عموميتنها گرايش هاي اين رشته هستند.

ضريب دروس رياضي در اين رشته 4 و بقيه دروس 1 مي باشد. علاقه به مسائل خبري و داشتنروحيه خوب اجتماعي و داشتن صبر و حوصله از عوامل موفقيت در اين رشته مي باشد.

سطوح رشته :

رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1 آزاد- تهران      
2 آزاد- میبد      
3 آزاد-اراک      
4 آزاد-جهرم      
5 تبریز      
6 تهران      
7 علامه طباطبائی      

درسهای رشته :

رديف نام درس
1 آمار در علوم اجتماعي
2 آمار مقدماتي
3 ارتباط با مطبوعات
4 ارتباطات انساني
5 ارتباطات بين المللي
6 ارتباطات تصويري
7 ارتباطات در جهان سوم
8 ارتباطات سياسي
9 ارتباطات شفاهي
10 اصول روابط عمومي
11 اصول روزنامه نگاري
12 اصول سازمان و مديريت
13 اصول علم اقتصاد
14 اصول علم سياست
15 افکار عمومي و وسايل ارتباط جمعي
16 اقناع و تبليغ
17 انديشه هاي سياسي در قرن بيستم
18 تاريخ روزنامه نگاري
19 تجزيه و تحليل برنامه هاي راديو وتلويزيون
20 تکنولوژِي چاپ و نشر
21 تکنيک هاي روابط عمومي
22 حقوق ارتباط اجتماعي
23 حقوق اساسي
24 روابط عمومي عملي 1
25 روابط عمومي عملي 2
26 روان شناسي اجتماعي
27 روزنامه نگاري عملي 1
28 روزنامه نگاري عملي 2
29 روش هاي تحقيق نظري و عملي در علوماجتماعي
30 روش هاي تحليل و بررسي پيام هاي ارتباطي
31 زبان تخصصي 1 و 2
32 سمينار مسائل سياسي و استراتژي معاصر
33 شيوه هاي نگارش فارسي در مطبوعات
34 فتوژورناليسم
35 گرافيک و صفحه آرايي در مطبوعات
36 مباني ارتباطات جمعي
37 مباني تاريخ اجتماعي ايران
38 مباني جامعه شناسي
39 مباني جمعيت شناسي
40 مباني روان شناسي
41 مباني فلسفه
42 مديريت و روابط عمومي
43 نظريه هاي ارتباط اجتماعي
44 نظريه هاي جامعه شناسي
45 نقد و تفسير و مقاله در مطبوعات
46 ويراستاري و مديريت اخبار
47 کليات حقوق
 

بازار کار

اين رشته توانايي جذب متخصصان علوم ارتباطات اجتماعي را در خبرگزاري ها، مطبوعات،راديو، تلويزيون و فعاليت وابسته هاي مطبوعاتي در خارج از کشور و همچنين کار دردفاتر روابط عمومي و ارتباطات سازماني را دارد.

منبع:‌

www.roshd.ir
تبلیغات