مقاله حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  مقاله حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا

دانلود تحقیق و مقالات رشته عمران و معماری با عنوان دانلود مقاله حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۴۶ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.


۱ـ مقدمه :
حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا WTC ) ) درنیویورک که درتاریـخ ۱۱ سپتامبرسال ۲۰۰۱ رخ داد ، سبب شدکه مهندسان ساختمان بدنبال راهـهایی برای پیشـرفت کارآیی ساختمان ها بدهنـد که شاید در آینده هم مورد حملات واقع شود . از زمانی که این واقعه رخ داد بسیاری از سازمان های مهم در آمریکا و کشورهای دیگر دنیا شروع به بررسـی کار ساختمان WTC و پنتاگون کردند که این کار با جمع آوری و بررسی داده ها صورت گرفت . طبق نتایج بررســی می توان ثابت کرد ، پیشنهادی برای اصلاح و تغییـرات ساختمانی ارائه شد که نیاز به زمان زیاد برای تخلیـه دارد یا احتمال فروریختـن ( متلاشی شدن ) درحمـلات مشابه در آینـده دارد . طی وقایع انفجـار اخیـر در داخل و اطراف ساختمان ها ، سؤالی مطرح شدکه چطورباید طراحی شود که مقاومت ساختمـان در برابر انفجاری که ممکن است مجدداً رخ دهد ، زیـاد شود . به عبارت دیگر ، تعداد ساختمانهای زیادی هستند که طراحی شده اند ، تا نه تنها در برابر نیروهای دینامیک ناشی شده از وقایع طبیعی از قبیل طوفان ، زلزله مقاومت می کنند بلکه باید دربرابر وقایع غیر مترقبه و مخرب از قبیل انفجـار پایدار باشد . مهمترین شکل مقاومت ساختمانها در برابر انفجار این است که قابلیت تحلیل و از بین بردن ضربات شدید و انرژی انفجار را داشته باشد ، بدون اینکه سبب ویرانی ساختمانها به کلی شود. شماری مطالب مربوط به این منتشر شد ، مدارکی درآمریکای شمالی که مهندسان بتوانند اطلاعات لازم درباره طـراحی ساختمان های شهر برای اینکه مقاومت فیزیـکی را در برابر ضـربات و صدمات بالقوه و انفجـار بالا ببرد ، موجود نبود . بنابراین طـراحان ساختمـان و آرشیتکت ها به رهنمودهایی نیاز دارند که درباره چگونگی طراحـی ساختمان های بلند که مقاوم باشد در برابر حمـلات گوناگون دشمن و میزان صدمـه و جراحات ساکنین این ساختمان ها را کاهش دهد . این متن مروری کلــی مربوط به وقایع انفجارکه درساختمانها رخ داده است میپردازد که خرابی برجهای WTC ذکر خواهـد شد . دو نظریه موجود است یکی ازدیدگاه معماری ساختمان و دیگری از دیدگاه مهندسی ساختمان برای ساختمان های بلنـدی است که می خواهد میزان امنیت بشــر و افرادی که درآنجا هستند را بالاببرد . دیدگاه آرشیتکتی شامل طرح ریزی وطرح بندی وعملکردساختمان است .دیدگاه مهندسی ساختمـان به بررسی محـاسبـات وطـراحی بخش های ساختمـان که مربوط به ایجاد امنیت اسـتمی باشد . استراتژیهای ارزیابی ساختمان و افزایش امکانات در ساختمان های بلند که در برابر وقایع انفجارمناسب نبود که در بعد به آن خواهیم پرداخت . متن شامل نظریات مهم برای طراحی مؤثر و کارآمد سیستمهای ساختمانی است تا میزان امنیت بشر بالا رود .

۲ـ مروری بر مطبوعات :
مطالب بسیاری مربوط به این واقعه منتشر شد ، مدارک زیادی در کانادا موجود نبود تا مهندسـان بتوانند اطلاعات لازم را برای طراحی ساختمانهای شهری ارائه دهند تا میزان مقاومت فیزیکــی در برابر این حملات بالقوه و انفجار زیاد شود و میزان امنیت مطابق با این بیشتر . استانداردهای عمده ثابت در آمریکا وجود داشت که برای ساختمـان سفارت خانه های خارجی و ساختمان های ارتـش ایالت متحـده بود . مقررات موجود در ایالت متحــده مربوط به طراحـی امکانات در برابر حـملات هسته ای ( اتمی ) دشمن (ASCE ) 42 ، سال ۱۹۸۵ و همچـنین طراحـی مقاومت در برابر انفجـار پتروشیمی ( ASCE رهنمودهایی برابر مقاومت ساختمان در برابر انفجار در پتروشیمی ، سال ۱۹۹۷ بود ) ، است . درس های زیادی از این وقایـع بمب گذاری اخیر گرفتـه شد که برای روشن ساختن وقایع حملات صورت گرفته و حملات بعدی بسیار با ارزش است ، که برای بررسی این رویدادها به کار برده شده است . چندین نویسنده به بررسی و رسیدگی درباره ساختمان هایی که تحت واقعـه انفجـار قرار گرفته بود پرداختند . هرچند ، برخی از نویسندگان به ساختمان های محکم و فولادی اشاره کردند . آزمایشگاه مهندسی کشتیرانی در کالیفرنیا در سال ۱۹۸۷ تلاشهای بسیاری را برای توسعه « مدل ارزیابی آسیب در اثر انفجـار » پرداختند . بخش مهندسـی ارتش ایالت متحــده و مرکزش برای ارائه دیدگاه فنی در امنیت فیزیکی اشاره کردکه کار با توسعه « بررسی مقررات » و ارائه مدارک و اسناد در باره این « رویه ارزیابی آسیب » صورت می گیرد . موریس ات ال در سال ۱۹۹۱ بررسیهای مربوط به آن و ارزیابی هزینه برای ارتش ایالت متحده پرداخت تا امکاناتی را در ساختمان ها در برابر انفجارات خارجی ایجاد کند . مذاکرات پارلمانی درباره برقراری امنیت بیشتر صورت گرفت که نیاز به تقویت بیشتر قابلیت زیستی دارد . انهــدام WTC سبب شد که به ساخـت ساختمانهای بلند پایان بخشند . مهمتر اینکه سؤالی در باره چگونگی برخی ساختمان های ساخته شده مطرح شد . ساختمان های بلند و کوتاه به سیستم های جدیدی نیاز دارند تا از آنهـا در برابر حملات دشمن حمایت کنند .

۳ ـ انهدام برجهای مرکز بازرگانی جهان :
پیش از واقعـه سپتامبر ، بیشتر ساختمان های مهندسـی حرفه ای ، طرح ، ساخت و کارفرمایــی ساختمان های بلند مورد بحث قرار گرفت چون حتی تصور نمی شد که دوتا از بلندترین ساختمان
های دنیا در اثر حمله منهـدم شوند . تحقیقی صورت گرفت برای اینکه مکانیسم این انهـدام بهتر درک شود ، رسانـه های گروهی گزارشاتــی را توسط مهـندسان ساختمان دو آرشیتکت ها درباره برج های WTC ارائه کردند. در این قسمت انهـدام این دو برج بررسـی شد و از دیدگاه مهندسـی ساختمان مورد بحث قرار گرفت .

۱ـ ۳ ـ ساختار برجها :
در تمام ساختمان های بلند ، طراحی اصلی مهندسی ساختمان معیارهایی دارد که برای ساختمان بلند ۴۱۵ متری که در جنوب برج بود و ساختمـان بلند ۴۱۷ متری در شـمال بر اساس دو آیتـم متمرکز شده بود که مقاومت آن را تضمین می کند ، ۱ ) نیروی جاذبه خود ساختمان ها ، ۲ ) نیروهای جانبی که در اثر طوفان و زمین لرزه است که می تواند نیروهای بزرگی در زمینه آن برای واژگونی ایجاد کند . آیتم قبلی بستگی به ستونهای عمودی قوی معین داشت که می تواند به طور مؤثری به گروهی از ساختمان های زمین سرایت کند . آیتم آخری متمرکز شده نه تنها به درستی ساختمان بلکه میزان راحتی قابل قبول توسعه یافته که برای افراد مستقر در آنجا هست . مقاومت در برابر تکانهای جانبی توسط طرح گروه ساختمانی کنترل می شود ، استحکام بخشهای جانبی و میزان تعدیل ساختمانی که به کار رفته را تحت نظارت قرار میدهند . هرکدام از برجها دیوارهایی به طول ۶۲ متر داشتند که سطح وسیعی از زمین را گرفته بود . حداکثر نیروی باد که می توانست در برابر آن مقاومت کند تقریباً ۴۹۰۰۰ KN بود . برای به کار بردن این نیــروهای وسیع ، این دو برج هرکدام به گونه ای درست شده بودند که در ساختمان آن فولاد به کار رفته و در سطح خارجی آن ۳۵۶ mm ستون های محکم در فاصله ۹۹۰ m از مرکز قرار دارند . شکل کامل آن به صورتـی است که در مرکز ساختمان و در اطـراف دیگر بناها هستند . مرکز هسته بارهای سنگینــی را حمل می کند و در سطح خارجی آن مقاومت جانبی ایجاد می شود . ستونهای محکم افقی که طبقات را حفاظت می کند ومربوط به ستونهای پیرامون است که این پایه های فولادی در مرکز هر ساختمان قرار دارد . این ستون ها ۳/۱۸ m از مرکز دیوار خارجی هستند . پیچهای محکم که به هر کدام از پایه ها هر بخش محیط ستون و مرکز آن وصل شده است . ورقه های باریکــی روی سطح زمین را پوشانده است . هر برج تقریباً ۹۰۷۲۰ تن فولاد دارد و ۱۰۰ mm در زمین ۳۷۱۶ m بتونه شده است

۲ـ۳ـ انهدام برجها :
اول هواپیما به برج شمالی برخورد کرد که میان طبقه ۹۳ از کل ۹۸ طبقات بود . ( شکل ۱ ) در اثر تماس بیش از ns272520 سوخت جت آتش گرفت ، که ستونها و سطح آن عایق بودند و ضد آتش ، که ارتفاع آتش بیش از ۱۰۰۰ درجه سلیسوس رسید که ناشی از آتش گرفتن سوخت بود . آتش از بالا و اطراف ساختمـان محکم توسعـه یافت و شعـله ور شد و مانند پلاستیکی که در میان آتش می سوزد و ناپدید می شود ، در حال سوختن بود . دیوارهای خارجی در آتش می سوختند و فرومی ریختند . حدود ۴۱۰۰۰ تن از بالا رانده شد ، طبقات از بالا فرومی ریختند ، به طور شدیـد برج منهـدم شد . ( شکل ۱ ) . برج شـمالی ۱۰۲ دقیقه بعد از حمله در همان حال بود و ۸ دقیقه طول کشید تا در زمین فروریخت و ویران شد . هواپیمای دوم ضربه سنگینی به برج جنوبی که در جنوبی ترین زاویه قرار داشت برخورد کرد و به طبقه ۷۸ از ۸۴ طبقه اصابت کرد و تمام دیوارهای مجاور آتش گرفت و منفجر شد ، بسیاری ازستونهای محافظ از بین رفت و ساختمان شعله ور بود . ( شکل ۲ ) . نزدیک به ۱۰۰۰ درجه حرارت داشت ، ستون های باقی مانده فرومی ریختند . بخش بالای برج به یکباره زمین ریخت و اندکی بر محور خود چرخید . بخش بالایی آن۱۰۰ هزارتن وزن داشت ، طبقه به طبقه برج درهم ریخت . بعد از این حمله که از نظر ساختمانی ویرانی بزرگی بود ، برج جنوبی به طور عمودی به مدت ۵۶ دقیقه باقی ماند اما در کمتر از۱۰ دقیقه فروریخت . در هر دو مورد ، زمان میان حملات و انهدام زندگی هزاران نفر را نجات داد .

۱ـ۲ـ۳ـ تئوری فروپاشی :
فاصله طولانی میان حمله و انهـدام این دو برج سبب تولید فیلم های چند ساعته شد و دهـها هزار عکس که نشان دهنده اوضاع وخیم چگونگی فروپاشی این ساختمانها بود . چندین محل وجود دارد که اول در آنجا خرابی رخ داده بود : ستونهـای بیرونی ، ستونهای داخلی یا ستونهای محکم فولادی کم وزن که از طبقات ساختمان حفاظت میکرد . تلاش کردیم تا تعیین کنیم کدام بخش ساختمان در ابتدا از بین رفت و که آیا در آسمـان خـراش سیستم ساختمـانی آن نقشی در فروپاشـی دارد . همچنین لازم ذکر این که چه اتفاقی برای طبقـات افتاد ، در جایی که هواپیماها با آنـها برخــورد کردند آیا هواپیما از میان پلکان عمـودی برخورد کردند ، که مسیر راه اضطـراری فرار راه مســدود کنند ؟ آیا پلکان عمـودی سالم و بدون صدمـه باقی ماند و آتش مانع شد که مردم بتوانند به پلکان دست یابند ؟ چرا برجها فروریختند ؟ و چرا مدتی بعد ازتماس باقی ماندند ، اگرچه نیروی جانبی از سقوط هرکدام از هواپیماها حدود ۱۱۱ هزارKN اعمال شد و هواپیماها تقریبـاً به ۳۵ تا از ۵۹ ستون خارجی در هر طرف ساختمان ها خوردند ، مهمترین سؤال این است که آیا سیستم ساختمان برج های دوقلو متمایل به انهدام بود به نسبت سیستم ساختمانی عرفی ، بعد از اینکه هواپیماها برخورد کردند و آتش شعـله ور شد . برخــورد هرکدام از هواپیماها درستی ساختمان هرکدام از برج ها را مصالحه میکرد ، ستونهای اطراف و مرکز داخلی درهم پاشیده شد . سپس انفجار صورت گرفت که علت آسیب بیشتر بود ، که چندین طبقه را کامل دربرگرفت . آتش شعله ور شد ، ساختمان محکم در طبقات از بین رفت و کم کم فرونشست و از بین رفت ، به علت حرارت شدیـد . فولاد ضد آتش ۸۱۶ تا ۸۷۱ درجه سیلسیوس مقاومت می کرد . زمانیکه هرکدام از ساختمان ها از بالا فروریختند ، اسکلت ساختمان ،که با ورقه های محکـم بتونه شده بود ،. اثاثیه ، قفسه های فایـل و مواد دیگر به طور زیادی از بین رفتند که بخش ها ( طبقه های ) پائین تر ساختمان سرانجام از بین رفتند . علت دقیق فروپاشی برج کاملاً مشخص نیست ، اما توضیحـات ممکن برای علت این فروپاشی مطابـق با فهرست زیر آورده شده است :


قیمت : 4500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات