دانلود مقاله در مورد زنان تاثیر گذار در صدر اسلام

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » معارف اسلامی  »  دانلود مقاله در مورد زنان تاثیر گذار در صدر اسلام

دانلود مقاله در مورد زنان تاثیر گذار در صدر اسلام

دانلود مقاله در مورد زنان تاثیر گذار در صدر اسلام
موضوع : زنان قهرمان اسلام
کافران قریش برای مبارزه با اسلام نقشه ها کشیدند از جمله آزار و شکنجه مسلمانها به این امید که دست از ایمان خود کشیده و پیامبر را تنها گذارند، آنان مسلمانان را تا حد مرگ شکنجه می کردند. خانواده یاسر از جمله قربانیان این نقشه بودند که ابتدا سمیه و بعد یاسر مادر و پدر عمار به شهادت رسیدند.

مقدمه
ما زنان صدر اسلام را از خلال حوادث صدر اسلام که خود در آن قهرمان و تعیین کننده بوده اند بررسی می کنیم.
در بستر تاریخ و از خلال حوادثی که در تاریخ گذشته است، دست زنان را در بخش خدمات، فرهنگ، سیاست، مسائل نظامی و عقیدتی نشان می دهیم، همانگونه که دست مردان را نشان داده اند.
ابتدا یک تقسیم بندی از عصرها و زمانهائیکه این درس شامل آن می شود ارائه می دهیم.

عصرها :
۱- عصر تنزیل ۱- غزوات و سریه ها
۲- جنگ های رده

سارقین
۲- عصر تأویل و نبردهای امنام علی (ع) قاسطین
ناکثین
قاعدین
تعقیب و محاکمه زنان

۳- عصر بنی امیه موضع گیری زنان
شرکت درقیامها (اشکال وابعاد سازنده زنان عقیدتی سیاسی،نظامی، فرهنگی و خدماتی)
وقتیکه ما سیره زنان را مطالعه و بررسی می کنیم، طبیعی است که دست زن را در تمام مسائل می بینیم و هیچ گونه شکی نیست. اما مسائل خاصی است که اگر ما آنها را بهتر مطالعه کنیم، بهتر می توانیم نقش زن را مشخص کنیم و اهمیت موضوع را دریابیم.
الف- عصر تنزیل یا همان عصر نبوت: ما در واقع دو مسئله و دو رشته از حوادث و قضایا را در این عصر باید بشناسیم و مطالعه کنیم، چرا که زنان در این دو حادثه نقش مهمی داشته اند :

۱- غزوات و سریه ها
۲- جنگ های رده (به جنگ هایی می گویند که بعضی ها مرتد شدند)
در عصر تنزیل ما در بخش خدمات و در مسائل دیگر از جمله تبلیغات و نظامی، زنان را می بینیم ولی این حضور از عصر تأویل کمتر است.
ب: عصر تأویل که به معنای عصر امامت است : که از نصب امام علی و پس از پیامبر گرامی شروع می شود و ما چگونگی سیر و گذشت این حوادث را باید بررسی کنیم. در این عصر نبردهائی شروع می شود و احزاب و دسته هایی مانند قارچ از زمین سربر می آورند. و ما با چهار حزب روبرو هستیم و طبیعی است که دست زنان را در مبارزه با این احزاب منحرف می بینیم. این چهار حزب عبارتند از : مارقین، قاسطین، ناکثین، قاعدین. در عصر تأویل زنان قهرمان و مبارز مجاهد همراه با امام علی (ع) مبارزه می کنند و خط و رهنمود را از او می گیرند. عصر بنی امیه پس از امام علی (ع) و شهادت آن امام بزرگ شروع می شود. حکومت بین امیه و آل ابی سفیان وارد رهبری می شوند و ما باز حرکات زنان و مبارزات آنان را می بینیم. البته در این زمان معاویه نیز به قلع و قمع و سرکوب و تعقیب و کنترل آنان می پردازد ولی به هرحال زنان می ایستند و مبارزه و دفاع می کنند و از همان خطی که حضرت زهرا (ع) به ایشان یاد داده و امام علی رهنمود داده اند براساس خط امامت به راهشان ادامه می دهند و به خاطر آن سخت تعقیب و محاکمه می شوند.
زیرا چنین زنان مبارز در صفین و جمل هم بودند و مبارزه کرده بودند. از این دسته زنان می توان حبی همسر کمیت زید اسدی که با زید بن علی همکاری می کرد، یا عده ای از زنان مبارز و قهرمان که مورد تعقیب بنی عباس هم بودند و در زندانهای معروف آنها بسر می بردند که بعداً معرفی می کنیم. این عصرها را باید مطالعه کنیم و در واقع صدر اسلام شامل همین عصرها می شود.

عصر تنزیل : عصری است که پیامبر بعنوان رهبر و پیشوا و مفسر و راهنمای مذهب حضور دارند و تمام مسلمین تحت لوای او و به فرمان او مبارزه می کنند، دشمنان هم صفشان مشخص شده است. شرک، نفاق، بت پرستی و یهود همه موضعگیری مشخص دارند و تمام کسانیکه بنام اسلام مبارزه می کنند، همه صف واحدی را تشکیل می دهند.

عصر تأویل : عصری است که فتنه ها بروز کرده، تمام کسانی که مبارزه کرده اند حالا شمشیرها را شسته و غلاف کرده و سهم الارث می خواهند و خلافت و فرمانبرداری. اینجا چه کسی می تواند با این احزاب و گروهها و دسته ها و هوس ها مبارزه کرده و اسلام را دوباره به خط اصیل خودش برگرداند. کسی که اینکار را بکند قهرمان عصر تأویل است و او امام علی (ع) است.
در اینجا چه کسی جز امام علی (ع) می تواند مبارزه کند؟ و دیدیم کسانیکه به تعداد انگشتان دست بودند، ایستادند و مبارزه کردند. در اینجا حق زنان محفوظ است. یعنی می بینیم زنان قهرمان با امام علی (ع) بودند، حرکت کرده و قهرمان عصر تنزیل و تأویل هستند. سوده همدانی، زرقاء ، دارمیه ، فسسیبه، املاخیر، عکسرشه همه اینها زنان قهرمانی بودند که در عصر تأویل مبارزه کردند و هم در عصر تنزیل.
اگر تاریخ جاهلیت و اشعار جاهلیت را که برجای مانده مطالعه کنیم، می بینیم که در آنجا زن یک شخصیت مستقل ندارد . شخصیت زن در رابطه با غریزه مطرح می شود. مثلاً در اشعار جاهلیت زن بعنوان وسیله ای که مرد را به آرزوهایش می رساند، مطرح می شود. یا در جایی که دختران خود را زنده بگور می کردند در مقابل این کار زشت خود انی چنین می گفتند که وقتی زنی نمی تواند از خود و قبیله اش دفاع کند و در جنگ ها اسیر می شود پس بهتر که نباشد. اما این اسلام بود که به زن شخصیت داد و او را به صورت یک قهرمان مبارز تعیین کننده وارد صحنه های اجتماعی کرد. اینها همه از برکت اسلام بود.
مثلاً نسیبه دختر کعب به عنوان یک عامل تعیین کننده در جنگ احد و بهترین مداع از رسول خدا (ص) و از مکتب شناخته شده. در صورتی که زنان مشکر از جمله هند در جنگ احد بزمی تهیه کرده بودند و در حدود ۲۰ کجاوه زن با ساز و دف جمع کرده بودند و با نوازندگی می خواستند مردان را تشویق به جنگ کنند.
از نسیبه می پرسند، هند در احد چه کار می کرد؟ گفت مقداری زیورآلات زنانه همراه خود آورده بودند و مردان را تشویق به جنگ می کردند و اگر مردان نمی پذیرفتند از این زیورآلات بر گردنشان می انداختند که شما زن شدید! آنها هم رگ غیرتشان می جنبید که نکند زن بشوند، پس می جنگیدند. در اینجا شخصیت زن به موازات شخصیت مرد حرکت نمی کند، بلکه شخصیت او باید وسیله ای باشد برای تحریک و تشویق مردان.
اکنون به تدریج حضور زن را در صحنه اجتماعی، سیاسی بررسی می کنیم. از پیمان عقبه شروع می کنیم. وقتی پیمان بسته شد و به تدریج هجرت آغاز شد و زنان آمدند با پیامبر (ص) پیمان بستند. از جمله آنها همین نسیبه دختر کعب بود که با پیامبر برای دفاع از اسلام و پذیرفتن دین پیامبر و حفاظت اسلام در مدینه پیمان بستند. بعد از این پیمانها است که حضور زن را فعال تر در نهضت مشاهده می کنیم و در می یابیم که در مسائل سیاسی و فرهنگی و تبلیغاتی و خدماتی و نظامی زن حضور طبیعی خود را به موازات مرد نشان می دهد او نه عقب مانده و نه جلو رفته، بلکه حرکت اسلامی خود را به نیکی انجام داده است.

فهرست مطالب
– مقدمه
– عصرها
– عصر تنزیل
– عصر تأویل
– معرفی بانوان بزرگ صدر اسلام
– همسران پیامبر
– معرفی بانوان بزرگ عصر تأویل
– کمک های زنان برای تأمین هزینه جنگ
– نقش زنان در صحنه های سیاسی و اجتماعی
– آثار نهضت علمی پیامبر در زنان صدر اسلام
– زنان شأن نزول برخی آیات


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات