گزارش کارآموزی آیین کار جهت تعیین ضریب ته نشینی (زلنی) برای گندم و آرد

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی آیین کار جهت تعیین ضریب ته نشینی (زلنی) برای گندم و آرد

دانلود گزارش کارآموزی آیین کار جهت تعیین ضریب ته نشینی زلنی برای گندم و آرد

دانلود گزارش کارآموزی آیین کار جهت تعیین ضریب ته نشینی زلنی برای گندم و آرد

پیشگفتار
آئین کار جهت تعیین ضریب ته نشینی ( زلنی ) برای گندم و آرد که بوسیله کمیسیون فنی مربوط تهیه و تدوین شده و در یکصد و شصت و یکمین کمیته ملی استاندارد کشاورزی و غذائی مورخ ۷۴/۵/۱۴ مورد تائید قرار گرفته , اینک باستناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاحی قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ بعنوان آئین کار رسمی ایران منتشر می‏گردد .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع علوم , آئین کارهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این آئین کارها برسد در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه خواهد شد .

بنابراین برای مراجعه به آئین کارهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده نمود .
در تهیه و تدوین این آئین کار سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این آئین کار و آئین کار کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایشهای لازم این آئین کار با استفاده از منابع زیر تهیه گردیده است :
۱- American Association of cereal chemists U . S . A 1983 sedimentation test for wheat
AACC Method 59-61A
۲- International Association for cereal chemistry
ICC – standards NO – ۱۱۶
Determination of the sedimentation value (according to zeleny) As an approximate measure of backing quality
۳- ISO 5529 1992
Wheat – determination of sedimentation
Index – zeleny test .

آئین کار جهت تعیین ضریب ته نشینی ۱ ( زلنی )۲ برای گندم و آرد

۱- هدف
هدف از تدوین این آئین کار تعیین ضریب ته نشینی گندم و آرد به منظور تعیین کیفیت نانوائی آن می‏باشد .

۲- دامنه کاربرد
این آئین کار فقط در مورد گندم و آرد تهیه شده از آن کاربرد دارد .

۳- تعریف
۳-۱- ضریب ته نشینی – عبارتست از حجم مواد ته نشین شده آرد معلق در محلول اسید لاکتیک تهیه شده طبق روش مذکور در این آئین کار بر حسب میلی لیتر .
۳-۱- ضریب ته نشینی – عبارتست از حجم مواد ته نشین شده آرد معلق در محلول اسید لاکتیک تهیه شده طبق روش مذکور در این آئین کار بر حسب میلی لیتر .

۴- اصول روش
معلق نمودن آرد گندم که در شرایط معین آسیاب و الک شده در محلول اسید لاکتیک حاوی بر موفنل ۳ بلو و اندازه‏گیری حجم رسوب حاصله از ذرات آرد پس از تکان دادن و ماندن در مدتهای معین
معلق نمودن آرد گندم که در شرایط معین آسیاب و الک شده در محلول اسید لاکتیک حاوی بر موفنل ۳ بلو و اندازه‏گیری حجم رسوب حاصله از ذرات آرد پس از تکان دادن و ماندن در مدتهای معین

فهرست مطالب
آئین کار جهت تعیین ضریب ته نشینی ( زلنی ) برای گندم
هدف
دامنه کاربرد
تعریف
اصول روش
مواد لازم
وسایل لازم
نمونه برداری
روش کار
دقت آزمایش
نتیجه


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات